پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 24 بهمن 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 24 بهمن 1402 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,469 - سقف: 58,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 97 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 59,807 - سقف: 60,302 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 96 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 55,627 - سقف: 56,656تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 94.5 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,733 - سقف: 53,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 41,132 - سقف: 42,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36,345 - سقف: 36,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36,510 - سقف: 36,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,026 - سقف: 37,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 35,911 - سقف: 36,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 38,963 - سقف: 39,288تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 38,556 - سقف: 39,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,502 - سقف: 38,766 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,328 - سقف: 38,588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,184 - سقف: 38,455 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,465 - سقف: 33,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 40,378 - سقف: 40,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,688 - سقف: 39,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 39,613 - سقف: 40,021 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی / میانگین: 33,931 - سقف: 34,456 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 36,754 - سقف: 36,930 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ/ میانگین: 34,075 - سقف: 34,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3.5 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 38,274 - سقف: 38,449 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 35,480 - سقف: 35,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,089 - سقف: 42,211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,325 - سقف: 32,399تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 35,302 - سقف: 35,420 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,280 - سقف: 35,359 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 62N07 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50-گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F280DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB280D48FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 396130 400210 7.5
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 382,820
اختلاف با قیمت قبل13,310
CRP100B Arak 420890 422110 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 385560 392990 14
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 396,480
اختلاف با قیمت قبل-10,920
LLD 209 Amir 389630 392880 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 396,480
اختلاف با قیمت قبل-6,850
LLD 209 Arak 383280 385880 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 390,460
اختلاف با قیمت قبل-7,180
LLD 22b02 Mahabad 385020 387660 13.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 391,480
اختلاف با قیمت قبل-6,460
mahabad(پودر) 22B02 340750 342990 3.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 357,610
اختلاف با قیمت قبل-16,860
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 334650 334990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 342,150
اختلاف با قیمت قبل-7,500
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 339310 344560 6.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 332,840
اختلاف با قیمت قبل6,470
Bl3 Bakhtar 323250 323990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 527730 533990 32
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 481,060
اختلاف با قیمت قبل46,670
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 381840 384550 9.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 355,270
اختلاف با قیمت قبل26,570
5110HF Arya 352800 353590 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 355,270
اختلاف با قیمت قبل-2,470
F7000 Ilam 353020 354200 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

F7000 Mehr 354800 356990 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 355,880
اختلاف با قیمت قبل-1,080
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 574690 580000 97
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 92
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 561,280
اختلاف با قیمت قبل13,410
PET-BG785 (780N) 556270 566560 94.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 96
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 560,450
اختلاف با قیمت قبل-4,180
PET-BG821 (820S) 598070 603020 96
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 94
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 591,810
اختلاف با قیمت قبل6,260
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 396880 398880 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 396,390
اختلاف با قیمت قبل490
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 411320 420990 29
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

F7000 LMP Miandoab 367540 369300 5.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 356,470
اختلاف با قیمت قبل11,070
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 403780 406770 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 376,170
اختلاف با قیمت قبل27,610
HS 321Tabriz 382740 384490 3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 370260 372500 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 370,310
اختلاف با قیمت قبل-50
TG641 (640S) 365100 365550 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 367,020
اختلاف با قیمت قبل-1,920
TG641 MOD 359110 362990 22
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 369,150
اختلاف با قیمت قبل-10,040
TG645 (640N) 363450 368990 26.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 365,150
اختلاف با قیمت قبل-1,700

رقابت های گریدهای off

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 51,163 - سقف: 51,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 49,613 - سقف: 49,620 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 42,619 - سقف: 43,555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,027 - سقف: 48,091 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,087 - سقف: 46,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPX548T درجه 1 -پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,655 - سقف: 47,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,087 - سقف: 46,087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 46,358 - سقف: 46,659 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 49,514 - سقف: 49,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 67%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟