پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

57.1 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ شنبه 21 بهمن 1402
از مجموع 9 هزار و 302 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 320 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 57.1 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 15 بهمن 1402، از مجموع 7 هزار و 162 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 5 هزار و 526 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 77.1 درصد رسید.

مقایسه معاملات 8 و 15 بهمن 1402


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 357482 293 293
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه342,631 ریال
کمترین قیمت351320 ریال
بیشترین قیمت361362 ریال
تقاضا608 تن
دلار کشف شده297,353 ریال
پتروشیمی آبادان
293 293
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 0 504 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه602,162 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 602162 600 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه602,162 ریال
کمترین قیمت602162 ریال
بیشترین قیمت602162 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی شازند
1104 20
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 0710UR khozestan 1039000 80 20
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت1039000 ریال
بیشترین قیمت1039000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR khozestan 1039000 80 30
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت1039000 ریال
بیشترین قیمت1039000 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
PC W1 khozestan 0 40 0
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,192,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی خوزستان
200 50
اپوکسی رزین
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1046000 44 9
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه1,046,000 ریال
کمترین قیمت1046000 ریال
بیشترین قیمت1046000 ریال
تقاضا9 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
44 9
پلی وینیل کلراید پزشکی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
hegmataneh (پودر) PVC S70 400000 210 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,000 ریال
کمترین قیمت400000 ریال
بیشترین قیمت400000 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی هگمتانه
210 50
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
MBG780 moheb khavaran 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه480,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
40 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
RP 210G Arak 524599 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه447,492 ریال
کمترین قیمت522799 ریال
بیشترین قیمت526999 ریال
تقاضا170 تن
دلار کشف شده334,108 ریال
پتروشیمی شازند
50 50
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 400710 616 336
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,710 ریال
کمترین قیمت400710 ریال
بیشترین قیمت400710 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HIPS 7240 tabriz 407103 803 803
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه400,710 ریال
کمترین قیمت406500 ریال
بیشترین قیمت408888 ریال
تقاضا1265 تن
دلار کشف شده289,547 ریال
پتروشیمی تبریز
4512Moheb Qom 400710 350 225
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه400,710 ریال
کمترین قیمت400710 ریال
بیشترین قیمت400710 ریال
تقاضا225 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
4512Moheb Qom 400710 0 30
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه400,710 ریال
کمترین قیمت400710 ریال
بیشترین قیمت400710 ریال
تقاضا30 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
1769 1394
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 368899 198 198
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت368899 ریال
بیشترین قیمت368899 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده287,756 ریال
GPPS 1309 artan-perto 374899 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت374899 ریال
بیشترین قیمت374899 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده292,436 ریال
GPPS 1077 petropak 365366 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت365366 ریال
بیشترین قیمت365366 ریال
تقاضا33 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1077 petropak 365366 165 17
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت365366 ریال
بیشترین قیمت365366 ریال
تقاضا105 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
GPPS 1540 tabriz 389075 957 957
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت386333 ریال
بیشترین قیمت391230 ریال
تقاضا1562 تن
دلار کشف شده303,494 ریال
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 366279 956 956
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت365880 ریال
بیشترین قیمت366888 ریال
تقاضا1046 تن
دلار کشف شده285,712 ریال
MP08 Moheb Qom 403980 200 200
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه365,366 ریال
کمترین قیمت402918 ریال
بیشترین قیمت406458 ریال
تقاضا530 تن
دلار کشف شده315,120 ریال
پتروشیمی محب پلیمر قم
2676 2561
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 371469 616 22
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه371,469 ریال
کمترین قیمت371469 ریال
بیشترین قیمت371469 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE-2000 Baniar 394652 396 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
SE 50-Sahand 378510 484 484
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه378,069 ریال
کمترین قیمت378510 ریال
بیشترین قیمت378510 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده285,332 ریال
R310 Entekhab 373127 0 130
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه373,127 ریال
کمترین قیمت373127 ریال
بیشترین قیمت373127 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R310 Entekhab 373127 700 230
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه373,127 ریال
کمترین قیمت373127 ریال
بیشترین قیمت373127 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F400 Entekhab 371469 300 10
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,469 ریال
کمترین قیمت371469 ریال
بیشترین قیمت371469 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 394652 0 40
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F300 Entekhab 394652 400 80
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه394,652 ریال
کمترین قیمت394652 ریال
بیشترین قیمت394652 ریال
تقاضا90 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
FC 422 Tabriz 453975 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,469 ریال
کمترین قیمت443000 ریال
بیشترین قیمت466899 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده348,301 ریال
پتروشیمی تبریز
2916 1126
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟