دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

پاکان پلاستکار

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ شنبه 21 بهمن 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای شنبه 21 بهمن 1402 را بخوانید.

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 45,397 - سقف: 46,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 22 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RP210G - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 52,459 - سقف: 52,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن معمولی MP08 - پتروشیمی محب پلیمر قم - کیسه/ میانگین: 40,398 - سقف: 40,645 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10.5 درصد

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,907 - سقف: 39,123 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی وینیل کلراید S57 - پتروشیمی آبادان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,748 - سقف: 36,136 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - کیسه/ میانگین: 37,489 - سقف: 37,489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,710 - سقف: 40,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - جامبوبگ/ میانگین: 36,889 - سقف: 36,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی استایرن معمولی 1551 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,627 - سقف: 36,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.25 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 - صنایع تولیدی پلی استایرن انبساطی سهند - جامبوبگ/ میانگین: 37,851 - سقف: 37,851 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.12 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی کربنات 1012UR - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

پلی استایرن مقاوم 6045 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی کربنات 0710UR - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC - پتروشیمی خوزستان - بشکه

پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 - بانیار پلیمر گنبد - جامبوبگ

پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 - پودر پلی وینیل کلراید پزشکی S70 - پالت پلاستیکی

پلی بوتادین رابر 1220 - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F400 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 4512 - پتروشیمی محب بسپار ایده گستر - کیسه

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن معمولی GPPS1077 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R310 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 - پتروشیمی محب پلی استر خاوران - جامبوبگ

پلی بوتادین رابر 1220 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی کربنات W1 - پتروشیمی خوزستان - پالت چوبی


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PVC S57 Abadan 357480 361360 4.33
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آبادان

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 366,240
اختلاف با قیمت قبل-8,760
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
RP 210G Arak 524590 526990 17.23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HIPS 7240 tabriz 407100 408880 1.6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 368890 368890 0.97
بسته بندی جامبوبگ

GPPS 1309 artan-perto 374890 374890 2.61
بسته بندی کیسه

GPPS 1540 tabriz 389070 391230 6.49
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

1551 takht-jamshid 366270 366880 0.25
بسته بندی پالت پلاستیکی

MP08 Moheb Qom 403980 406450 10.57
بسته بندی کیسه
پتروشیمی محب پلیمر قم

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SE 50-Sahand 378510 378510 0.12
بسته بندی جامبوبگ

FC 422 Tabriz 453970 466890 22.21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز


رقابت های گریدهای off

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات LUMP2 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 14,599 - سقف: 14,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 139 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 29,249 - سقف: 30,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 91 درصد

پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 43,811 - سقف: 45,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 99 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی پروپیلن پودر درجه 2 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 39,750 - سقف: 39,750 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 75 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پلیمر کرمانشاه/ میانگین: 34,087 - سقف: 34,563 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64.5 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک کلوخه - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 29,010 - سقف: 29,010 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 58 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی جم/ میانگین: 19,861 - سقف: 20,240 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 26,268 - سقف: 26,498 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی جم/ میانگین: 24,383 - سقف: 24,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

نخ پلی استر گرید WP12 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 23,859 - سقف: 23,859 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی مارون/ میانگین: 24,012 - سقف: 24,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب/ میانگین: 37,219 - سقف: 37,705 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین PEWAX - پتروشیمی مارون/ میانگین: 24,927 - سقف: 25,055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 2 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 31,798 - سقف: 34,560 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 34,500 - سقف: 34,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی پروپیلن فیلم OFF - RP120L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 48,549 - سقف: 48,549 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 - پتروشیمی جم

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 3 - پتروشیمی بندر امام

پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام

استایرن بوتادین رار روشن OFF - 1502 درجه 2 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید

پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 1 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید

استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 - صنایع پتروشیمی تخت جمشید

پلی استایرن انبساطی FINE - پتروشیمی تبریز


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟