پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

98.4 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 16 بهمن 1402
از مجموع 29 هزار و 987 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 29 هزار و 519 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 9 بهمن 1402، از مجموع 30 هزار و 843 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 30 هزار و 364 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 98.4 درصد رسید.

مقایسه معاملات 9 و 16 بهمن 1402 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S70 Abadan 341151 293 293
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه332,841 ریال
کمترین قیمت340000 ریال
بیشترین قیمت342888 ریال
تقاضا405 تن
دلار کشف شده292,116 ریال
پتروشیمی آبادان
PVC S65 Arvand 379938 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت378999 ریال
بیشترین قیمت380999 ریال
تقاضا1080 تن
دلار کشف شده333,535 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 362616 2244 2244
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت361850 ریال
بیشترین قیمت365999 ریال
تقاضا4895 تن
دلار کشف شده318,328 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 351636 1170 1170
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت349900 ریال
بیشترین قیمت354999 ریال
تقاضا2530 تن
دلار کشف شده308,689 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 396334 1210 1210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت392999 ریال
بیشترین قیمت399999 ریال
تقاضا2816 تن
دلار کشف شده347,928 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 550360 0 33
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه550,360 ریال
کمترین قیمت550360 ریال
بیشترین قیمت550360 ریال
تقاضا33 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 578624 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,360 ریال
کمترین قیمت578624 ریال
بیشترین قیمت578625 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده299,636 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 550360 330 165
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه550,360 ریال
کمترین قیمت550360 ریال
بیشترین قیمت550360 ریال
تقاضا165 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 342568 500 500
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت341000 ریال
بیشترین قیمت346886 ریال
تقاضا1100 تن
دلار کشف شده300,729 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 343546 2706 2706
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت342433 ریال
بیشترین قیمت346700 ریال
تقاضا3454 تن
دلار کشف شده301,587 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 380513 2000 2000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت378220 ریال
بیشترین قیمت382999 ریال
تقاضا3860 تن
دلار کشف شده334,039 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 388279 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه324,651 ریال
کمترین قیمت386999 ریال
بیشترین قیمت389888 ریال
تقاضا2244 تن
دلار کشف شده340,857 ریال
پتروشیمی غدیر
12315 12183
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 495068 864 864
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت487400 ریال
بیشترین قیمت502502 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده326,250 ریال
510L Jam 506485 864 864
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت503099 ریال
بیشترین قیمت514000 ریال
تقاضا1248 تن
دلار کشف شده333,774 ریال
550J Jam 491527 384 384
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت488000 ریال
بیشترین قیمت493519 ریال
تقاضا456 تن
دلار کشف شده323,917 ریال
564s Jam 568725 360 360
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه458,422 ریال
کمترین قیمت513980 ریال
بیشترین قیمت582000 ریال
تقاضا456 تن
دلار کشف شده353,575 ریال
SF 060 Polynar 508843 1008 1008
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت506999 ریال
بیشترین قیمت510899 ریال
تقاضا1344 تن
دلار کشف شده335,328 ریال
پتروشیمی پلی نار
552R Khomin 521012 200 200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت520000 ریال
بیشترین قیمت524000 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده343,347 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
Z30S Khomein 463689 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت455999 ریال
بیشترین قیمت470888 ریال
تقاضا210 تن
دلار کشف شده305,571 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
V30S Khomein 514045 100 100
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت507000 ریال
بیشترین قیمت516999 ریال
تقاضا200 تن
دلار کشف شده338,756 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP500M Khomein 496259 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت492000 ریال
بیشترین قیمت500879 ریال
تقاضا380 تن
دلار کشف شده327,035 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 503013 1150 1150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت500545 ریال
بیشترین قیمت506889 ریال
تقاضا1380 تن
دلار کشف شده331,486 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 503387 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت496999 ریال
بیشترین قیمت506889 ریال
تقاضا580 تن
دلار کشف شده331,732 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 519298 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت516999 ریال
بیشترین قیمت521032 ریال
تقاضا848 تن
دلار کشف شده342,218 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 507765 435 435
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت504004 ریال
بیشترین قیمت511000 ریال
تقاضا696 تن
دلار کشف شده334,617 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 500403 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت498911 ریال
بیشترین قیمت503333 ریال
تقاضا392 تن
دلار کشف شده329,766 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 498696 1280 1280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت497000 ریال
بیشترین قیمت504899 ریال
تقاضا1560 تن
دلار کشف شده328,641 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 508160 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت497899 ریال
بیشترین قیمت513549 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده334,878 ریال
پتروشیمی شازند
510L Arak 492988 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت490899 ریال
بیشترین قیمت495055 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده324,879 ریال
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 562363 50 50
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه458,422 ریال
کمترین قیمت543813 ریال
بیشترین قیمت567000 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده349,620 ریال
پتروشیمی شازند
V30S Arak 507506 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت505000 ریال
بیشترین قیمت508999 ریال
تقاضا320 تن
دلار کشف شده334,447 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 490396 1496 1496
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت481111 ریال
بیشترین قیمت497999 ریال
تقاضا1914 تن
دلار کشف شده323,171 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 506706 440 440
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت503999 ریال
بیشترین قیمت509519 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده333,920 ریال
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 527844 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت525999 ریال
بیشترین قیمت530879 ریال
تقاضا176 تن
دلار کشف شده347,850 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 500940 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت494913 ریال
بیشترین قیمت503999 ریال
تقاضا1452 تن
دلار کشف شده330,120 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 494292 231 231
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت492999 ریال
بیشترین قیمت497999 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده325,739 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 498857 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت496980 ریال
بیشترین قیمت499999 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده328,747 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 515884 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه432,473 ریال
کمترین قیمت511000 ریال
بیشترین قیمت519999 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده339,968 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
12467 12467
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 548146 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,983 ریال
کمترین قیمت545000 ریال
بیشترین قیمت550899 ریال
تقاضا1320 تن
دلار کشف شده355,063 ریال
440G Jam 611104 374 374
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه440,733 ریال
کمترین قیمت603999 ریال
بیشترین قیمت623519 ریال
تقاضا814 تن
دلار کشف شده395,170 ریال
548R Jam 606208 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,983 ریال
کمترین قیمت600000 ریال
بیشترین قیمت615999 ریال
تقاضا1210 تن
دلار کشف شده392,673 ریال
548T Jam 597868 198 198
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,983 ریال
کمترین قیمت576201 ریال
بیشترین قیمت636779 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده387,270 ریال
RP340 Jam 593946 132 132
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه453,124 ریال
کمترین قیمت591123 ریال
بیشترین قیمت598555 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده373,572 ریال
RP345S Jam 617664 132 132
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه453,124 ریال
کمترین قیمت609999 ریال
بیشترین قیمت631999 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده388,490 ریال
EP 3130UV Jam 530492 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه470,019 ریال
کمترین قیمت515200 ریال
بیشترین قیمت540000 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده321,668 ریال
PNR 230c Polynar 620159 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,038 ریال
کمترین قیمت615410 ریال
بیشترین قیمت628999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده364,395 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 671166 261 261
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,038 ریال
کمترین قیمت640999 ریال
بیشترین قیمت686999 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده394,366 ریال
پتروشیمی رجال
MR230 Marun 635415 814 814
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,038 ریال
کمترین قیمت630999 ریال
بیشترین قیمت645779 ریال
تقاضا1474 تن
دلار کشف شده373,359 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 520982 189 189
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه449,369 ریال
کمترین قیمت501889 ریال
بیشترین قیمت536536 ریال
تقاضا273 تن
دلار کشف شده330,419 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 553871 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه439,983 ریال
کمترین قیمت550999 ریال
بیشترین قیمت556889 ریال
تقاضا420 تن
دلار کشف شده358,771 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 681523 273 273
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه485,038 ریال
کمترین قیمت667911 ریال
بیشترین قیمت707096 ریال
تقاضا651 تن
دلار کشف شده400,451 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 713832 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه488,041 ریال
کمترین قیمت709999 ریال
بیشترین قیمت717898 ریال
تقاضا378 تن
دلار کشف شده416,855 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 599235 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه453,124 ریال
کمترین قیمت596889 ریال
بیشترین قیمت600999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده376,899 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L Navid 535900 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه469,268 ریال
کمترین قیمت531002 ریال
بیشترین قیمت539999 ریال
تقاضا168 تن
دلار کشف شده325,468 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
4862 4862
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SE-4000 Baniar 369953 0 44
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه369,953 ریال
کمترین قیمت369953 ریال
بیشترین قیمت369953 ریال
تقاضا44 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 44
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F280DTA 0 95 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه667,890 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر 48F280DTC 0 45 0
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه641,174 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه765,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 650000 60 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه650,000 ریال
کمترین قیمت650000 ریال
بیشترین قیمت650000 ریال
تقاضا40 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 63 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
343 40
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟