شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

94 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ سه‌شنبه 10 بهمن 1402
از مجموع 71 هزار و 161 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 66 هزار و 961 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 94 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 3 بهمن 1402، از مجموع 73 هزار و 233 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 64 هزار و 337 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 87.8 درصد رسید.

 

مقایسه معاملات 3 و 10 بهمن 1402


نمودار معاملات


معاملات

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 684002 550 550
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه682,098 ریال
کمترین قیمت682398 ریال
بیشترین قیمت685999 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,796 ریال
پتروشیمی تبریز
ABS157W2901-tabriz 795833 55 55
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه779,540 ریال
کمترین قیمت783900 ریال
بیشترین قیمت800899 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده290,957 ریال
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 704151 150 150
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه682,098 ریال
کمترین قیمت701999 ریال
بیشترین قیمت706009 ریال
تقاضا290 تن
دلار کشف شده294,214 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
N50-ghaed-basir 699427 100 100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه682,098 ریال
کمترین قیمت698400 ریال
بیشترین قیمت700999 ریال
تقاضا190 تن
دلار کشف شده292,241 ریال
پتروشیمی قائد بصیر
855 855
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 639736 181 181
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه621,930 ریال
کمترین قیمت635888 ریال
بیشترین قیمت642999 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده293,160 ریال
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 621930 423 202
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه621,930 ریال
کمترین قیمت621930 ریال
بیشترین قیمت621930 ریال
تقاضا202 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 596999 605 262
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه596,999 ریال
کمترین قیمت596999 ریال
بیشترین قیمت596999 ریال
تقاضا262 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1502takhte-jamshid 0 202 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه621,930 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تخت جمشید
1411 645
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 395249 2400 2400
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه368,908 ریال
کمترین قیمت393000 ریال
بیشترین قیمت397519 ریال
تقاضا3810 تن
دلار کشف شده305,350 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
7700M Ilam 388024 0 88
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه388,024 ریال
کمترین قیمت388024 ریال
بیشترین قیمت388024 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
7700M Ilam 388024 1496 638
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,024 ریال
کمترین قیمت388024 ریال
بیشترین قیمت388024 ریال
تقاضا726 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی ایلام
CRP100B Jam 418821 2024 2024
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,050 ریال
کمترین قیمت418039 ریال
بیشترین قیمت420029 ریال
تقاضا2222 تن
دلار کشف شده288,284 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 414501 1012 1012
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,050 ریال
کمترین قیمت414066 ریال
بیشترین قیمت415620 ریال
تقاضا1276 تن
دلار کشف شده285,310 ریال
پتروشیمی جم
CRP100N jam 404782 968 968
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه388,024 ریال
کمترین قیمت402700 ریال
بیشترین قیمت407200 ریال
تقاضا1738 تن
دلار کشف شده297,309 ریال
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 427028 1800 1800
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه414,050 ریال
کمترین قیمت423813 ریال
بیشترین قیمت429899 ریال
تقاضا2660 تن
دلار کشف شده293,933 ریال
پتروشیمی شازند
9700 8930
پلی کربنات
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PC 1012UR khozestan 1039000 0 15
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه1,039,000 ریال
کمترین قیمت1039000 ریال
بیشترین قیمت1039000 ریال
تقاضا15 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی خوزستان
0 15
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 421364 4004 4004
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت418999 ریال
بیشترین قیمت429999 ریال
تقاضا7480 تن
دلار کشف شده355,175 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Amir 450205 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت448999 ریال
بیشترین قیمت452999 ریال
تقاضا2840 تن
دلار کشف شده379,486 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
LLD 209 Arak 432015 1380 1380
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت430889 ریال
بیشترین قیمت434889 ریال
تقاضا2480 تن
دلار کشف شده364,153 ریال
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 436813 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,968 ریال
کمترین قیمت436813 ریال
بیشترین قیمت436813 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده379,585 ریال
پتروشیمی شازند
LLD 18B04 Lorestan 379083 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت376109 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده319,536 ریال
پتروشیمی لرستان
LLD 22b02 Mahabad 437088 2568 2568
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت433333 ریال
بیشترین قیمت440999 ریال
تقاضا5280 تن
دلار کشف شده368,430 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 354725 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,968 ریال
کمترین قیمت352789 ریال
بیشترین قیمت357357 ریال
تقاضا1302 تن
دلار کشف شده308,251 ریال
پتروشیمی مهاباد
9632 9632
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
1922T lale 386778 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه377,453 ریال
کمترین قیمت385599 ریال
بیشترین قیمت387999 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده292,041 ریال
پتروشیمی لاله
220 220
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 362746 704 704
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه311,002 ریال
کمترین قیمت360999 ریال
بیشترین قیمت366789 ریال
تقاضا1078 تن
دلار کشف شده332,418 ریال
پتروشیمی بندرامام
5030SA Tabriz 489709 209 209
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه360,990 ریال
کمترین قیمت484999 ریال
بیشترین قیمت495900 ریال
تقاضا451 تن
دلار کشف شده386,623 ریال
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 357762 2508 2024
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه311,002 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت361999 ریال
تقاضا4290 تن
دلار کشف شده327,851 ریال
پتروشیمی جم
52518 Jam 344891 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه311,002 ریال
کمترین قیمت343000 ریال
بیشترین قیمت345999 ریال
تقاضا3040 تن
دلار کشف شده316,056 ریال
پتروشیمی جم
Lorestam (پودر) 54B04 301672 0 128
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت301672 ریال
بیشترین قیمت301672 ریال
تقاضا128 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
Lorestam (پودر) 54B04 301672 240 112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت301672 ریال
بیشترین قیمت301672 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 325156 2448 2448
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,512 ریال
کمترین قیمت323559 ریال
بیشترین قیمت326999 ریال
تقاضا3624 تن
دلار کشف شده290,945 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 324425 320 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت322999 ریال
بیشترین قیمت326000 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده306,496 ریال
پتروشیمی لرستان
7429 6945
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
HBM 5510 338615 1416 1416
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت337009 ریال
بیشترین قیمت341999 ریال
تقاضا3240 تن
دلار کشف شده303,650 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 329612 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت328100 ریال
بیشترین قیمت333000 ریال
تقاضا2420 تن
دلار کشف شده295,577 ریال
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 332710 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت331200 ریال
بیشترین قیمت335336 ریال
تقاضا3144 تن
دلار کشف شده298,355 ریال
Bl3 Marun 330042 3014 3014
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت328599 ریال
بیشترین قیمت330999 ریال
تقاضا4884 تن
دلار کشف شده295,963 ریال
پتروشیمی مارون
6200B miandoab 317817 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت317817 ریال
بیشترین قیمت317817 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 317817 1200 1104
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت317817 ریال
بیشترین قیمت317817 ریال
تقاضا1128 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8348 8348
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 361496 1608 1608
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت360800 ریال
بیشترین قیمت365888 ریال
تقاضا3456 تن
دلار کشف شده296,865 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 408294 110 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه408,294 ریال
کمترین قیمت408294 ریال
بیشترین قیمت408294 ریال
تقاضا66 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
F7000 Ilam 357241 1804 1804
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت355999 ریال
بیشترین قیمت359009 ریال
تقاضا3388 تن
دلار کشف شده293,371 ریال
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 381449 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت380789 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا770 تن
دلار کشف شده313,251 ریال
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 365135 3504 3504
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت362999 ریال
بیشترین قیمت366899 ریال
تقاضا7044 تن
دلار کشف شده299,853 ریال
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 347048 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 1392 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 312 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
8840 7836
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 584598 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه285,334 ریال
کمترین قیمت578800 ریال
بیشترین قیمت592789 ریال
تقاضا2288 تن
دلار کشف شده583,914 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 (780N) 574732 2002 2002
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه279,739 ریال
کمترین قیمت571000 ریال
بیشترین قیمت575789 ریال
تقاضا2904 تن
دلار کشف شده585,541 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 (820S) 598566 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه298,921 ریال
کمترین قیمت595999 ریال
بیشترین قیمت600999 ریال
تقاضا2662 تن
دلار کشف شده570,690 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 (820N) 593235 396 396
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه290,396 ریال
کمترین قیمت591333 ریال
بیشترین قیمت601002 ریال
تقاضا1056 تن
دلار کشف شده582,212 ریال
پتروشیمی تندگویان
PET-BG735 588214 66 66
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه277,341 ریال
کمترین قیمت583333 ریال
بیشترین قیمت593099 ریال
تقاضا330 تن
دلار کشف شده604,458 ریال
پتروشیمی تندگویان
5500 5500
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 373447 2256 2256
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت371999 ریال
بیشترین قیمت383239 ریال
تقاضا3240 تن
دلار کشف شده290,435 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2130 Arya 416664 264 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه416,664 ریال
کمترین قیمت416664 ریال
بیشترین قیمت416664 ریال
تقاضا88 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی آریا ساسول
2420h Amir 366459 0 130
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت366459 ریال
بیشترین قیمت366459 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
2420h Amir 366459 860 730
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت366459 ریال
بیشترین قیمت366459 ریال
تقاضا930 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 400461 1000 1000
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت397889 ریال
بیشترین قیمت404999 ریال
تقاضا2110 تن
دلار کشف شده311,444 ریال
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 377905 1100 1100
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت376600 ریال
بیشترین قیمت379504 ریال
تقاضا1870 تن
دلار کشف شده293,902 ریال
پتروشیمی بندرامام
2420E02 Kordestan 370057 2280 2280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت369400 ریال
بیشترین قیمت371899 ریال
تقاضا2952 تن
دلار کشف شده287,798 ریال
پتروشیمی کردستان
2426E02 Kordestan 368337 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,337 ریال
کمترین قیمت368337 ریال
بیشترین قیمت368337 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2102TX00-Lale 367268 264 264
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت366490 ریال
بیشترین قیمت367999 ریال
تقاضا374 تن
دلار کشف شده285,629 ریال
پتروشیمی لاله
2102TX00-Lale 369867 1584 1584
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت369200 ریال
بیشترین قیمت370899 ریال
تقاضا2024 تن
دلار کشف شده287,650 ریال
پتروشیمی لاله
2100 Lale 408151 440 440
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه399,441 ریال
کمترین قیمت400121 ریال
بیشترین قیمت410999 ریال
تقاضا572 تن
دلار کشف شده291,215 ریال
پتروشیمی لاله
10168 9992
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 443234 16 16
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت442458 ریال
بیشترین قیمت444009 ریال
تقاضا48 تن
دلار کشف شده397,467 ریال
پتروشیمی بندرامام
F7000 LMP Miandoab 395548 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت393799 ریال
بیشترین قیمت397500 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده324,829 ریال
پتروشیمی میاندوآب
56 56
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 414833 1000 1000
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,102 ریال
کمترین قیمت413559 ریال
بیشترین قیمت418899 ریال
تقاضا1280 تن
دلار کشف شده300,755 ریال
F200 Entekhab 393102 0 20
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه393,102 ریال
کمترین قیمت393102 ریال
بیشترین قیمت393102 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
F200 Entekhab 393102 600 580
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه393,102 ریال
کمترین قیمت393102 ریال
بیشترین قیمت393102 ریال
تقاضا580 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 371604 0 50
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه371,604 ریال
کمترین قیمت371604 ریال
بیشترین قیمت371604 ریال
تقاضا50 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
R200 Entekhab 371604 600 230
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه371,604 ریال
کمترین قیمت371604 ریال
بیشترین قیمت371604 ریال
تقاضا250 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
HS 221Tabriz 410315 180 180
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,604 ریال
کمترین قیمت408500 ریال
بیشترین قیمت413791 ریال
تقاضا270 تن
دلار کشف شده314,689 ریال
پتروشیمی تبریز
HS 321Tabriz 377535 110 110
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه371,604 ریال
کمترین قیمت375619 ریال
بیشترین قیمت383700 ریال
تقاضا130 تن
دلار کشف شده289,549 ریال
پتروشیمی تبریز
2490 2170
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 381173 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه303,652 ریال
کمترین قیمت381000 ریال
بیشترین قیمت382200 ریال
تقاضا2530 تن
دلار کشف شده357,759 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 (640S) 375305 1518 1518
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,995 ریال
کمترین قیمت375000 ریال
بیشترین قیمت390999 ریال
تقاضا2376 تن
دلار کشف شده365,064 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG641 MOD 376234 1012 1012
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه293,775 ریال
کمترین قیمت376000 ریال
بیشترین قیمت382999 ریال
تقاضا1276 تن
دلار کشف شده364,996 ریال
پتروشیمی تندگویان
TG645 (640N) 380110 2288 2288
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه287,536 ریال
کمترین قیمت380000 ریال
بیشترین قیمت383009 ریال
تقاضا3564 تن
دلار کشف شده376,758 ریال
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 381056 176 176
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه295,334 ریال
کمترین قیمت381000 ریال
بیشترین قیمت381222 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده367,723 ریال
پتروشیمی تندگویان
6512 6512
معاملات گروه باختر
پلیمر کرمانشاه
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 332710 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت331200 ریال
بیشترین قیمت335336 ریال
تقاضا3144 تن
دلار کشف شده298,355 ریال
1200 1200
لرستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
Lorestam (پودر) 54B04 301672 240 112
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت301672 ریال
بیشترین قیمت301672 ریال
تقاضا144 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
Lorestam (پودر) 54B04 301672 0 128
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت301672 ریال
بیشترین قیمت301672 ریال
تقاضا128 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی لرستان
LLD 18B04 Lorestan 379083 240 240
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت376109 ریال
بیشترین قیمت381999 ریال
تقاضا576 تن
دلار کشف شده319,536 ریال
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 325156 2448 2448
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه318,512 ریال
کمترین قیمت323559 ریال
بیشترین قیمت326999 ریال
تقاضا3624 تن
دلار کشف شده290,945 ریال
پتروشیمی لرستان
(پودر) 62N07 لرستان 324425 320 320
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه301,672 ریال
کمترین قیمت322999 ریال
بیشترین قیمت326000 ریال
تقاضا544 تن
دلار کشف شده306,496 ریال
پتروشیمی لرستان
3248 3248
مهاباد
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
LLD 22b02 Mahabad 437088 2568 2568
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه338,111 ریال
کمترین قیمت433333 ریال
بیشترین قیمت440999 ریال
تقاضا5280 تن
دلار کشف شده368,430 ریال
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B02 354725 420 420
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه327,968 ریال
کمترین قیمت352789 ریال
بیشترین قیمت357357 ریال
تقاضا1302 تن
دلار کشف شده308,251 ریال
پتروشیمی مهاباد
2988 2988
کردستان
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
2426E02 Kordestan 368337 120 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه368,337 ریال
کمترین قیمت368337 ریال
بیشترین قیمت368337 ریال
تقاضا120 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی کردستان
2420E02 Kordestan 370057 2280 2280
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه366,459 ریال
کمترین قیمت369400 ریال
بیشترین قیمت371899 ریال
تقاضا2952 تن
دلار کشف شده287,798 ریال
پتروشیمی کردستان
2400 2400
میاندوآب
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 395548 40 40
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت393799 ریال
بیشترین قیمت397500 ریال
تقاضا110 تن
دلار کشف شده324,829 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 317817 1200 1104
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت317817 ریال
بیشترین قیمت317817 ریال
تقاضا1128 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
6200B miandoab 317817 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه317,817 ریال
کمترین قیمت317817 ریال
بیشترین قیمت317817 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 0 72
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا72 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 312 120
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا192 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 1392 456
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
f7000 Miandoab 347048 0 96
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه347,048 ریال
کمترین قیمت347048 ریال
بیشترین قیمت347048 ریال
تقاضا96 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی میاندوآب
2944 1984
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟