پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 8 بهمن 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای یکشنبه 8 بهمن 1402 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 422FC - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 47,929 - سقف: 49,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن معمولی 1540 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,353 - سقف: 40,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

پلی استایرن معمولی MP08 - پتروشیمی محب پلیمر قم - کیسه/ میانگین: 39,648 - سقف: 39,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15.5 درصد

پلی استایرن معمولی 1160  - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,403 - سقف: 39,955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی استایرن معمولی 1551 - پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,260 - سقف: 38,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن معمولی 1115 - پترو پاک مشرق زمین  - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,571 - سقف: 37,691 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی استایرن معمولی MP08 - پتروشیمی محب پلیمر قم - کیسه/ میانگین: 37,283 - سقف: 37,566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8.5 درصد

پلی استایرن مقاوم 7240 - پتروشیمی تبریز  - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,833 - سقف: 41,169 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی استایرن مقاوم 6045 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,606 - سقف: 39,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی استایرن مقاوم 6045 - پترو پاک مشرق زمین  - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,274 - سقف: 39,369 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - جامبوبگ/ میانگین: 35,589 - سقف: 35,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی استایرن مقاوم 4512 - پتروشیمی محب بسپار ایده گستر - کیسه/ میانگین: 39,344 - سقف: 39,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن RP270G - پتروشیمی شازند- پالت پلاستیکی

نخ پلی استر گرید D - پتروشیمی شهید تندگویان - پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1309 - آرتان پترو کیهان - کیسه

پلی استایرن معمولی GPPS1077 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی GPPS1077 - پترو پاک مشرق زمین - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R310 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

نخ پلی استر 160D48FA - پتروشیمی شهید تندگویان - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FB - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی

نخ پلی استر 250D48FB - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی

نخ پلی استر 250D48FA - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی

نخ پلی استر 160D48FB - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی استایرن معمولی 24N - تولیدی پلاستیک ایسین - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری MBG780 - پتروشیمی محب پلی استر خاوران - جامبوبگ

نخ پلی استر 250D48FC - پتروشیمی شهید تندگویان- پالت چوبی


پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 392740 393690 4.25
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 385,130
اختلاف با قیمت قبل7,610
6045petro-pak 392740 393690 5.13
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 385,130
اختلاف با قیمت قبل7,610
HIPS 7240 tabriz 408330 411690 8.38
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 408,330
اختلاف با قیمت قبل0
4512Moheb Qom 393440 398000 4.43
بسته بندی کیسه

پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
GPPS 1309 artan-perto 355890 355890 3.68
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 365,890
اختلاف با قیمت قبل-10,000
GPPS 1115 petropak 375710 376910 9.45
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 365,810
اختلاف با قیمت قبل9,900
GPPS 1540 tabriz 403530 407000 17.55
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 388,700
اختلاف با قیمت قبل14,830
GPPS 1160-tabriz 394030 399550 14.79
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 364,550
اختلاف با قیمت قبل29,480
1551 takht-jamshid 394030 399550 11.46
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 366,100
اختلاف با قیمت قبل27,930
MP08 Moheb Qom 396480 396990 8.48
بسته بندی کیسه
پتروشیمی محب پلیمر قم

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 360,880
اختلاف با قیمت قبل35,600
MP08 Moheb Qom 372830 375660 15.5
بسته بندی کیسه
پتروشیمی محب پلیمر قم

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 360,880
اختلاف با قیمت قبل11,950
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
FC 422 Tabriz 479290 493880 30.63
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 548,330
اختلاف با قیمت قبل-69,040

رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن کلوخه - پلی نار/ میانگین: 33,721 - سقف: 33,721 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 62 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 3 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 29,999 - سقف: 29,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن معمولی OFF - 1540 درجه 2 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 32,250 - سقف: 32,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی استایرن مقاوم OFF - 7240 درجه 2 - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 33,499 - سقف: 33,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟