پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 3 بهمن 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 3 بهمن 1402 را بخوانید.

91 تا 100 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 56,011 - سقف: 56,756 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 95.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 54,061 - سقف: 55,080 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 92.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 55,584- سقف: 56,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 85 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 48,081 - سقف: 48,900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 40,078 - سقف: 40,066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 42,727 - سقف: 42,855 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,210- سقف: 37,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 29.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,536 - سقف: 38,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,414 - سقف: 37,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 43,868 - سقف: 44,298 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 27.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 37,318 - سقف: 37,369 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,080 - سقف: 43,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,595 - سقف: 41,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 40,474 - سقف: 41,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 40,190 - سقف: 40,460 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ/ میانگین: 38,888 - سقف: 38,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,143 - سقف: 38,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 39,109 - سقف: 39,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی مهر - جامبوبگ/ میانگین: 38,978- سقف: 39,145 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 40,407 - سقف: 40,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ/ میانگین: 33,261 - سقف: 33,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,066 - سقف: 42,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ/ میانگین: 31,894 - سقف: 32,090 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,407- سقف: 38,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,667- سقف: 36,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,124 - سقف: 38,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 64,080 - سقف: 64,400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ/ میانگین: 40,446 - سقف: 41,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 18B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 35,796 - سقف: 36,102 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 70,117 - سقف: 70,521 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 37,902 - سقف: 38,788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 69,196 - سقف: 69,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,508 - سقف: 39,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,280 - سقف: 42,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,469 - سقف: 35,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,878 - سقف: 36,988 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 79,214 - سقف: 79,376 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ/ میانگین: 39,619 - سقف: 39,705 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی لرستان - جامبوبگ/ میانگین: 33,596 - سقف: 33,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,218 - سقف: 35,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 35,084- سقف: 35,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,220 - سقف: 33,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 31,924 - سقف: 32,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,509 - سقف: 37,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 36,394- سقف: 36,410 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS157W2901-tabriz 792140 793760 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

N50-ghaed-basir 701170 705210 3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 686,600
اختلاف با قیمت قبل14,570
N50-ghaed-basir 691960 693990 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 686,600
اختلاف با قیمت قبل5,360
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 640800 644000 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 634,410
اختلاف با قیمت قبل6,390
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 379020 387880 3
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 392,100
اختلاف با قیمت قبل-13,080
CRP100N jam 395080 396890 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 403,250
اختلاف با قیمت قبل-8,170
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 404740 412990 18
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 398,460
اختلاف با قیمت قبل6,280
LLD 209 Amir 438680 442980 27.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 398,460
اختلاف با قیمت قبل40,220
LLD 209 Arak 415950 419890 21
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 404,850
اختلاف با قیمت قبل11,100
(پودر) LLD 209 arak 388880 388880 16.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی شازند

LLD 18B04 Lorestan 357960 361020 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-12
قیمت میانگین قبل 393,100
اختلاف با قیمت قبل-35,140
22B03 Lorestan 401900 404600 17
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 396,270
اختلاف با قیمت قبل5,630
Lorestan(پودر) 22B02 335960 336880 1
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی لرستان

LLD 22b02 Mahabad 420800 431990 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 405,910
اختلاف با قیمت قبل14,890
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 375090 376000 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 400780 400660 30
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

5030SA Tabriz 480810 489000 34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 462,260
اختلاف با قیمت قبل18,550
52518 Jam 332610 335000 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی جم

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 335,620
اختلاف با قیمت قبل-3,010
52518 Jam 351430 387890 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 335,620
اختلاف با قیمت قبل15,810
Lorestam (پودر) 54B04 318940 320900 6.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی لرستان

62N07UV Lorestan 319240 321000 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 332200 332890 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 3
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 339,260
اختلاف با قیمت قبل-7,060
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 420660 423990 6.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 422,360
اختلاف با قیمت قبل-1,700
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 366670 367880 5.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

5110HF Arya 352180 352990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

EX5 Marun 354690 356770 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 351,020
اختلاف با قیمت قبل3,670
F7000 Mehr 350840 351990 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 560110 567560 95.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 95
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 554,710
اختلاف با قیمت قبل5,400
PET-BG785 (780N) 540610 55080 92.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 98
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 551,220
اختلاف با قیمت قبل-10,610
PET-BG821 (820S) 555840 569990 85
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 91
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 567,240
اختلاف با قیمت قبل-11,400
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 363940 364100 0.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

0075 Bandar 381240 383990 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-0
قیمت میانگین قبل 383,910
اختلاف با قیمت قبل-2,670
020 Bandar 368780 369880 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 366,390
اختلاف با قیمت قبل2,390
2102TX00-Lale 384070 386990 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bandar emam 0035 LMP 427270 428550 29.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 413,520
اختلاف با قیمت قبل13,750
F7000 LMP Mehr 389780 391450 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 377,630
اختلاف با قیمت قبل12,150
F7000 LMP Miandoab 391090 396990 12.5
بسته بندی کیسه
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 370,190
اختلاف با قیمت قبل20,900
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 396190 397050 1.5
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-9
قیمت میانگین قبل 432,640
اختلاف با قیمت قبل-36,450
F200 Entekhab 404460 410990 4
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 428,940
اختلاف با قیمت قبل-24,480
HS 221Tabriz 404070 406770 10
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 408,280
اختلاف با قیمت قبل-4,210
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 373180 373690 23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 370,230
اختلاف با قیمت قبل2,950
TG641 (640S) 375360 382990 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 371,150
اختلاف با قیمت قبل4,210
TG641 MOD 374140 378990 27.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 373,240
اختلاف با قیمت قبل900
TG645 (640N) 372100 372990 29.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 28
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 372,720
اختلاف با قیمت قبل-620

رقابت های گریدهای off

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 38,888 - سقف: 38,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 64 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 57,399 - سقف: 57,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 47 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2 - پلی نار/ میانگین: 54,645 - سقف: 57,589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 45 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 56,101 - سقف: 57,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن/ میانگین: 50,329 - سقف: 51,700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 34,997 - سقف: 35,200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 24 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 34,383 - سقف: 34,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 43,314 - سقف: 43,888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17.5 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 35,961 - سقف: 36,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟