دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 30 آبان 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 30 آبان 1402 را بخوانید.

101 تا 110 درصد رقابت:

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 53,720 - سقف: 53,804 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 103.5 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 51,013 - سقف: 55,836 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 88 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 47,000 - سقف: 48,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 76.5 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 45,381 - سقف: 47,299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 56 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 45,231 - سقف: 46,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 54.5 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 44,000 - سقف: 44,066 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 40,241 - سقف: 40,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی مهر - جامبوبگ/ میانگین: 41,183 - سقف: 42,499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 28 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 45,229 - سقف: 45,677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 37,155 - سقف: 37,338 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 19 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 42,598 - سقف: 42,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 16 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35,365 - سقف: 35,988تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,900 - سقف: 37,498تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,542 - سقف: 34,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,721 - سقف: 35,850 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 32,803 - سقف: 33,018 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,601 - سقف: 32,720تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,138 - سقف: 33,977تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,052 - سقف: 41,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,145 - سقف: 33,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,062 - سقف: 33,100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 61,333 - سقف: 61,398 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 30,689 - سقف: 30,778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,316 - سقف: 32,490 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 0.5 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی F205 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی F205 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0410KJ - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی F305 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی F305 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی نسوز F105 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 613330 613980 0.5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 603,990
اختلاف با قیمت قبل9,340
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 357210 358500 2.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 352,140
اختلاف با قیمت قبل5,070
CRP100B Arak 410520 410990 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 353650 359880 13
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 357,240
اختلاف با قیمت قبل-3,590
LLD 209 Amir 371550 373380 19
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 357,240
اختلاف با قیمت قبل14,310
LLD 209 Arak 345420 346990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 341,990
اختلاف با قیمت قبل3,430
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Miandoab 52B18UV LMP 402410 407990 33
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 40
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 423,100
اختلاف با قیمت قبل-20,690
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 306890 307780 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 308,480
اختلاف با قیمت قبل-1,590
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110HF Arya 323160 324900 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 322,330
اختلاف با قیمت قبل830
EX5 Marun 326010 327200 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

7000F LMP 411830 424990 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی مهر

F7000 Mehr 328030 330180 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل-3
قیمت میانگین قبل 335,520
اختلاف با قیمت قبل-7,490
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 510130 558360 88
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 90
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 512,760
اختلاف با قیمت قبل-2,630
PET-BG785 (780N) 470000 481990 76.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 88
اختلاف با قبل-12
قیمت میانگین قبل 497,710
اختلاف با قیمت قبل-27,710
PET-BG735 537200 538040 103.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 331450 332890 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 329,820
اختلاف با قیمت قبل1,630
LF 190 Arya - 2119 330620 331000 0.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 329,820
اختلاف با قیمت قبل800
0075 Bandar 369000 374980 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 373,600
اختلاف با قیمت قبل-4,600
020 Bandar 331380 339770 1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 336,010
اختلاف با قیمت قبل-4,630
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 452290 456770 23
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 448,120
اختلاف با قیمت قبل4,170
HS 321Tabriz 425980 427990 16
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 422,530
اختلاف با قیمت قبل3,450
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
TG641 (640S) 440000 440660 49
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 461,950
اختلاف با قیمت قبل-21,950
TG641 MOD 452310 465990 54.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 49
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 444,080
اختلاف با قیمت قبل8,230
TG645 (640N) 453810 472990 56
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 431,350
اختلاف با قیمت قبل22,460

رقابت های گریدهای off

81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پتروشیمی جم پیلن / میانگین: 36,666- سقف: 36,666تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 90 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 - پتروشیمی جم پیلن / میانگین: 53,299 - سقف: 54,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 68.5 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام / میانگین: 40,325 - سقف: 42,544 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز / میانگین: 42,288 - سقف: 42,288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد :

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟