دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

89 درصد عرضه ها معامله شد/ آمار معاملات محصولات پتروشیمی؛ دوشنبه 29 آبان 1402
از مجموع 23 هزار و 643 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 21 هزار و 73 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 89 درصد رسید.

به گزارش ویکی پلاست، معاملات 22 آبان 1402، از مجموع 24 هزار و 371 تن عرضه محصولات پتروشیمی امروز در بورس کالا، 22 هزار و 336 تن معامله انجام گرفت و میزان درصد معاملات به عرضه 95.7 درصد رسید.

مقایسه معاملات 22 آبان و 29 آبان 1402 


نمودار معاملات


معاملات

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 292865 1250 1250
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا1250 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 305256 3256 3256
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت304666 ریال
بیشترین قیمت305999 ریال
تقاضا4939 تن
دلار کشف شده297,058 ریال
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 563227 506 506
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه488,108 ریال
کمترین قیمت563222 ریال
بیشترین قیمت563333 ریال
تقاضا682 تن
دلار کشف شده328,861 ریال
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 292865 600 270
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا730 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 292865 2508 2288
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا2596 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 292865 0 220
نوع قراردادسلف (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 292865 0 70
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 292865 2640 860
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا1620 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 292865 0 400
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه292,865 ریال
کمترین قیمت292865 ریال
بیشترین قیمت292865 ریال
تقاضا400 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی غدیر
10760 9120
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
552R Jam 540904 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت538888 ریال
بیشترین قیمت544544 ریال
تقاضا600 تن
دلار کشف شده442,177 ریال
552R Jam 536070 80 80
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت531999 ریال
بیشترین قیمت542469 ریال
تقاضا240 تن
دلار کشف شده438,226 ریال
510L Jam 571890 480 480
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت560999 ریال
بیشترین قیمت583519 ریال
تقاضا768 تن
دلار کشف شده467,508 ریال
550J Jam 582142 168 168
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت577999 ریال
بیشترین قیمت584649 ریال
تقاضا408 تن
دلار کشف شده475,889 ریال
YI250 Polynar 510625 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت507999 ریال
بیشترین قیمت515999 ریال
تقاضا252 تن
دلار کشف شده417,425 ریال
پتروشیمی پلی نار
SF 060 Polynar 581778 630 630
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت576669 ریال
بیشترین قیمت589029 ریال
تقاضا1134 تن
دلار کشف شده475,591 ریال
پتروشیمی پلی نار
SIF010 Polynar 438299 63 63
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت431999 ریال
بیشترین قیمت449999 ریال
تقاضا105 تن
دلار کشف شده358,300 ریال
پتروشیمی پلی نار
HP500M Khomein 413666 400 400
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت399669 ریال
بیشترین قیمت435789 ریال
تقاضا430 تن
دلار کشف شده338,163 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
510L Khomein 571196 1200 1200
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت566999 ریال
بیشترین قیمت577609 ریال
تقاضا2030 تن
دلار کشف شده466,940 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
HP 550J Khoemin 545794 500 500
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت536999 ریال
بیشترین قیمت555989 ریال
تقاضا670 تن
دلار کشف شده446,175 ریال
پتروشیمی دی آریا پلیمر
1102XK Regal 548811 348 348
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت542000 ریال
بیشترین قیمت565666 ریال
تقاضا500 تن
دلار کشف شده448,641 ریال
پتروشیمی رجال
1102XL Regal 550837 522 522
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت547899 ریال
بیشترین قیمت552999 ریال
تقاضا783 تن
دلار کشف شده450,297 ریال
پتروشیمی رجال
1102L Regal 539350 174 174
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت535536 ریال
بیشترین قیمت546788 ریال
تقاضا283 تن
دلار کشف شده440,907 ریال
پتروشیمی رجال
552R Arak 526897 1460 1460
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت522559 ریال
بیشترین قیمت533000 ریال
تقاضا2780 تن
دلار کشف شده430,727 ریال
پتروشیمی شازند
Z30s Arak 520005 300 300
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت515899 ریال
بیشترین قیمت525879 ریال
تقاضا560 تن
دلار کشف شده425,093 ریال
پتروشیمی شازند
552R Maroun 538095 308 308
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت535999 ریال
بیشترین قیمت538899 ریال
تقاضا1034 تن
دلار کشف شده439,881 ریال
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 524753 880 880
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت520999 ریال
بیشترین قیمت527789 ریال
تقاضا1694 تن
دلار کشف شده428,974 ریال
پتروشیمی مارون
C30S Marun 581527 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت577999 ریال
بیشترین قیمت589999 ریال
تقاضا1936 تن
دلار کشف شده475,386 ریال
پتروشیمی مارون
565S Marun 561261 220 220
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه369,551 ریال
کمترین قیمت555000 ریال
بیشترین قیمت567760 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده432,848 ریال
پتروشیمی مارون
552R Navid 541155 105 105
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت538021 ریال
بیشترین قیمت546999 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده442,383 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 520692 357 357
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت510669 ریال
بیشترین قیمت529999 ریال
تقاضا483 تن
دلار کشف شده425,655 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J Navid 447051 315 315
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت440000 ریال
بیشترین قیمت455999 ریال
تقاضا357 تن
دلار کشف شده365,455 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
9815 9815
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
440L Jam 698726 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,322 ریال
کمترین قیمت646129 ریال
بیشترین قیمت781999 ریال
تقاضا440 تن
دلار کشف شده566,822 ریال
440G Jam 566911 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه352,039 ریال
کمترین قیمت564999 ریال
بیشترین قیمت568559 ریال
تقاضا286 تن
دلار کشف شده458,954 ریال
548T Jam 693972 33 33
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,322 ریال
کمترین قیمت689919 ریال
بیشترین قیمت699999 ریال
تقاضا209 تن
دلار کشف شده562,965 ریال
RP340 Jam 520328 66 66
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,939 ریال
کمترین قیمت511999 ریال
بیشترین قیمت535899 ریال
تقاضا198 تن
دلار کشف شده398,704 ریال
RP345S Jam 607090 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,939 ریال
کمترین قیمت603899 ریال
بیشترین قیمت615000 ریال
تقاضا264 تن
دلار کشف شده465,186 ریال
EP 3130UV Jam 665241 88 88
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه380,007 ریال
کمترین قیمت656899 ریال
بیشترین قیمت670888 ریال
تقاضا220 تن
دلار کشف شده498,922 ریال
PNR 230c Polynar 625601 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,417 ریال
کمترین قیمت620111 ریال
بیشترین قیمت629519 ریال
تقاضا315 تن
دلار کشف شده443,064 ریال
پتروشیمی پلی نار
3212E Regal 671191 87 87
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,417 ریال
کمترین قیمت670559 ریال
بیشترین قیمت673085 ریال
تقاضا239 تن
دلار کشف شده475,351 ریال
پتروشیمی رجال
C30G Marun 586472 110 110
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه348,633 ریال
کمترین قیمت575899 ریال
بیشترین قیمت604002 ریال
تقاضا550 تن
دلار کشف شده479,428 ریال
پتروشیمی مارون
RP340R Marun 494931 990 990
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,939 ریال
کمترین قیمت491999 ریال
بیشترین قیمت501789 ریال
تقاضا2002 تن
دلار کشف شده379,243 ریال
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA Navid 603860 105 105
نوع قراردادسلف
قیمت پایه عرضه364,768 ریال
کمترین قیمت583519 ریال
بیشترین قیمت615879 ریال
تقاضا294 تن
دلار کشف شده471,807 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 440L Navid 533220 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,322 ریال
کمترین قیمت525999 ریال
بیشترین قیمت539999 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده432,560 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R Navid 609117 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه351,322 ریال
کمترین قیمت607888 ریال
بیشترین قیمت611899 ریال
تقاضا462 تن
دلار کشف شده494,129 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230 Navid 657366 210 210
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه402,417 ریال
کمترین قیمت653911 ریال
بیشترین قیمت667108 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده465,560 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C Navid 653637 147 147
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه397,218 ریال
کمترین قیمت647009 ریال
بیشترین قیمت656999 ریال
تقاضا336 تن
دلار کشف شده468,978 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r Navid 535114 126 126
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه371,939 ریال
کمترین قیمت531085 ریال
بیشترین قیمت545789 ریال
تقاضا399 تن
دلار کشف شده410,034 ریال
پتروشیمی نوید زرشیمی
2690 2690
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
4512Moheb Qom 361614 0 150
نوع قراردادنقدی (مچینگ)
قیمت پایه عرضه361,614 ریال
کمترین قیمت361614 ریال
بیشترین قیمت361614 ریال
تقاضا150 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
0 150
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین (ریال) عرضه (تن) حجم معامله (تن) اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 697999 20 20
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه676,564 ریال
کمترین قیمت697999 ریال
بیشترین قیمت697999 ریال
تقاضا70 تن
دلار کشف شده294,029 ریال
نخ پلی استر 48F180DTA 716000 38 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه696,325 ریال
کمترین قیمت716000 ریال
بیشترین قیمت716000 ریال
تقاضا57 تن
دلار کشف شده293,053 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 665622 114 38
نوع قراردادنسیه
قیمت پایه عرضه665,622 ریال
کمترین قیمت665622 ریال
بیشترین قیمت665622 ریال
تقاضا38 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر 48F280DTA 665622 0 19
نوع قراردادنسیه (مچینگ)
قیمت پایه عرضه665,622 ریال
کمترین قیمت665622 ریال
بیشترین قیمت665622 ریال
تقاضا19 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
نخ پلی استر DDB280D48FAA 715000 22 22
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه715,000 ریال
کمترین قیمت715000 ریال
بیشترین قیمت715000 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 160D48FA 0 40 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه690,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر DDB280D48FAA 0 44 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه715,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا22 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB130D36FAA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه850,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA 715000 20 20
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه715,000 ریال
کمترین قیمت715000 ریال
بیشترین قیمت715000 ریال
تقاضا20 تن
دلار کشف شده285,000 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 288F550DTA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه695,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 144F550DTA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه685,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر 500D96FA 0 20 0
نوع قراردادنقدی
قیمت پایه عرضه675,000 ریال
کمترین قیمت0 ریال
بیشترین قیمت0 ریال
تقاضا0 تن
دلار کشف شده0 ریال
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
378 157
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 0%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟