دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲

نمایشگاه پلاستیک یزد

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 28 شهریور 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 28 شهریور 1402 را بخوانید.

151 تا 160 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 74,765 - 76,076 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 157 درصد

141 تا 150 درصد رقابت:

131 تا 140 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 63,738 - 64,298 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 134 درصد

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 62,610 - 63,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 125 درصد

111 تا 120 درصد رقابت:

101 تا 110 درصد رقابت:

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 45,008 - 45,598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 53.5 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 55,426- سقف: 55,580 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی LMP 0035 - پتروشیمی بندرامام - جامبوبگ/ میانگین: 41,619 - 41,755تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,785 - سقف: 45,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 38,949 - 42,444تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 30 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 49,590 - 49,902 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 26 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,237 - 41,388 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 36,528 - 38,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 18 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,624 - سقف: 44,378 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 17 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 36,511 - 36,789 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,412 - 40,030 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,290 - 40,540 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14.5درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,220 - 39,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 14 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 44,212 - 44,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 37,721 - 38,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 37,664 - 37,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,919 - 33,500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 10 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,575 - سقف: 35,011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,091 - سقف: 34,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ میانگین: 35,980 - 36,270 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 7 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ/ میانگین: 44,019 - 44,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,051 - سقف: 36,178 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 60,263 - 60,551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,971 - 35,199تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 38,794 - 39,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 36,220 - سقف: 36,433 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,750 - 34,889تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 4 درصد

نخ پلی استر 96F560DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی/ میانگین: 68,300 - 68,399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی/ میانگین: 42,662 - 43,088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,025 - 35,199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,879 - سقف: 38,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,396 - 39,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

نخ پلی استر SD250D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی/ میانگین: 67,099 - سقف: 67,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 1 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

نخ پلی استر 250D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر 500D96FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426F8 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 6200B - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی مهاباد - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

نخ پلی استر 48F180DTB - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB550D96FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر SD160D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB180D36FAA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - پشمینه کویر - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420K - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

نخ پلی استر SD485D96FAA - هشت بهشت کیش - پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA - الیاف سازان بهکوش - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTC - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTA - پلی اکریل ایران - پالت چوبی

نخ پلی استر 160D48FA - تولیدی سیرنگ - پالت چوبی


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
N50-ghaed-basir 602630 605510 5.87
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 592,000
اختلاف با قیمت قبل10,630
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 359800 362700 7.27
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 365,900
اختلاف با قیمت قبل-6,100
LL 235F6 jam 412370 413880 22.95
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل22
قیمت میانگین قبل 346,930
اختلاف با قیمت قبل65,440
LLD 209 Arak 349710 351990 4.26
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 2
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 353,070
اختلاف با قیمت قبل-3,360
22B02 Loresatan 347500 348890 3.6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 346,170
اختلاف با قیمت قبل1,330
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52518 Jam 329190 335000 9.72
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 329,450
اختلاف با قیمت قبل-260
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 365110 367890 15.19
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 357,110
اختلاف با قیمت قبل8,000
Bandar emam 0035 LMP 416190 417550 31
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل9
قیمت میانگین قبل 399,540
اختلاف با قیمت قبل16,650
0035 Bandar 340910 345990 7.56
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 343,480
اختلاف با قیمت قبل-2,570
Bl3 Marun 345750 350110 9.08
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 362200 364330 49.82
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 365,770
اختلاف با قیمت قبل-3,570
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 387940 392890 4.31
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

CRP100N jam 442120 446990 13.09
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100N jam 393960 396990 0.77
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 426620 430880 2.8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 4
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 441,840
اختلاف با قیمت قبل-15,220
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110 Arya 376640 378990 10
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

EX5 Marun 392200 393990 14.09
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 9
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 383,970
اختلاف با قیمت قبل8,230
F7000 Mehr 394120 400300 14.65
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل6
قیمت میانگین قبل 382,730
اختلاف با قیمت قبل11,390
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 626100 630990 125
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 105
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 562,550
اختلاف با قیمت قبل63,550
PET-BG785 (780N) 637380 642980 134
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 747560 760760 157
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 87
اختلاف با قبل70
قیمت میانگین قبل 537,470
اختلاف با قیمت قبل210,090
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 360510 361780 1.42
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

LF 190 Arya - 2119 348790 385990 5.14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

0075 Bandar 447850 450990 30.61
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 452,330
اختلاف با قیمت قبل-4,480
020 Bandar 350250 351990 2.14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 353,210
اختلاف با قیمت قبل-2,960
2100 Lale 436240 443780 16.72
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 426,370
اختلاف با قیمت قبل9,870
پلی اتیلن LMP
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 LMP Miandoab 377210 381990 9.73
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 440190 443990 5.92
بسته بندی جامبوبگ

رقابت قبل 1
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 409,260
اختلاف با قیمت قبل30,930
HS 221Tabriz 554260 555800 40.79
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 521,300
اختلاف با قیمت قبل32,960
HS 321Tabriz 495900 499020 25.96
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD250D48FAA 670990 670990 1
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی پشمینه کویر

نخ پلی استر 96F560DTA 683000 683990 3
بسته بندی پالت چوبی

Super Bright- TG641 365280 388000 18
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 391,250
اختلاف با قیمت قبل-25,970
TG641 (640S) 389490 424440 30.3
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 391,250
اختلاف با قیمت قبل-1,760
TG641 MOD 342900 405400 14.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 450080 455980 53.43
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

 

91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 32,799- سقف: 32,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 67 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 56,699 - سقف: 56,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 47,624 - سقف: 47,733 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 46 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 39,947 - سقف: 40,699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 15 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی / میانگین: 40,901 - سقف: 41,599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولیدکننده کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟