چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای چهارشنبه 27 اردیبهشت 1402 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:


111 تا 120 درصد رقابت:101 تا 110 درصد رقابت:


91 تا 100 درصد رقابت:

81 تا 90 درصد رقابت:71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 57,552 - سقف: 64,989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 79 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 54,088 - سقف: 56,845 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 76 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 52,558 - سقف: 53,250 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 42,093 - سقف: 43,009 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 41,882 - سقف: 42,242 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 55 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 41,048 - سقف: 41,889 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 52 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 43,182 - سقف: 43,689 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 75,475 - سقف: 76,551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,486 - سقف: 39,539 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 42,189 - سقف: 42,860 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 68,924 - سقف: 69,561 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ میانگین: 43,302 - سقف: 71,236 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی میاندوآب - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,269 - سقف: 36,000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی/ میانگین: 35,369 - سقف: 35,698 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 39,125 - سقف: 40,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 33,137 - سقف: 33,800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلمF7000 LMP - پتروشیمی میاندوآب - جامبوبگ/ میانگین: 32,385 - سقف: 32,739 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 34,845 - سقف: 35,070 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 39,548 - سقف: 40,089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ میانگین: 37,739 - سقف: 38,289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37,749 - سقف: 37,991 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 29,869 - سقف: 30,278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 33,889 - سقف: 34,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 38,988 - سقف: 39,545 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 39,637 - سقف: 39,899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 0220AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ میانگین: 32,786 - سقف: 32,999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ میانگین: 37,449 - سقف: 37,688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 34,264 - سقف: 34,600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 39,002 - سقف: 39,177 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ میانگین: 27,168 - سقف: 27,370 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 26,719 - سقف: 26,733 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی/ میانگین: 28,432 - سقف: 28,658 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 27,047 - سقف: 27,545 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R200 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 422FC - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی R310 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 321HS - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی لرستان - پالت پلاستیکی


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 689240 695610 34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

N50-ghaed-basir 754750 765510 47
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 433020 712360 32
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

EX3 AmirKabir 377390 382890 15
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

7700M Ilam 374490 376880 9
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

CRP100N jam 395480 400890 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100N jam 389880 395450 13
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

CRP100B Arak 396370 398990 13
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی شازند

EX3 Marun 377490 379910 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 346080 350680 17
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

LLD 209 Tabriz 327860 329990 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

LL 235F6 jam 348450 350700 17
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

LLD 209 Arak 338890 340990 14
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5030SA Tabriz 431820 436890 51
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

52518 Jam 271680 273700 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

54B04UV lorestan 267190 267330 5
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840UA lorestan 353690 356980 30
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 410480 418890 52
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Bakhtar 384860 395390 42
بسته بندی پالت پلاستیکی

EX5 Marun 418820 422420 55
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

F7000 Mehr 420930 430090 56
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

F7000 LMP Miandoab 323850 327390 20
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

f7000 Miandoab 352690 360000 30
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 540880 568450 76
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG785 (780N) 525580 532500 74
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG821 (820S) 575520 649890 79
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 270470 275450 3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

2420d Amir 284320 286580 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی امیرکبیر

0075 Bandar 331370 338000 27
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

020 Bandar 298690 302780 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 390020 391770 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 342640 346000 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG641 (640S) 391250 400990 28
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

TG645 (640N) 421890 428600 40
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان


رقابت های گریدهای off

111 تا 120 درصد رقابت: 101 تا 110 درصد رقابت:

 


91 تا 100 درصد رقابت:

 


71 تا 80 درصد رقابت:

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 41,969 - سقف: 41,970تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

41 تا 50 درصد رقابت:
 

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 39,452 - سقف: 39,870 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی مهر/ میانگین: 39,026 - سقف: 39,704 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 1 - پتروشیمی لرستان/ میانگین: 33,312 - سقف: 33,406 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 37,099 - سقف: 37,099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 40,922 - سقف: 42,204 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1  - پتروشیمی لرستان/ میانگین: 28,775 - سقف: 29,799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02KJ درجه 1  - پتروشیمی مهاباد

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی استایرن انبساطی SUPER FINE - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی FINE - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟