دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 23 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 23 اسفند 1401 را بخوانید.

101 تا 110 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 65670 - سقف: 68458 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 107 درصد

91 تا 100 درصد رقابت:
 

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 58562 - سقف: 59188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 97 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 59603 - سقف: 60999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 93 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 61137 - سقف: 61998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 91 درصد


81 تا 90 درصد رقابت:71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 54005 - سقف: 54699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 51286 - سقف: 52200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 69 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:41 تا 50 درصد رقابت:

 پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 52543 - سقف: 54999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

 

31 تا 40 درصد رقابت:

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40227 - سقف: 41000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 38553 - سقف: 46600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 36089 - سقف: 65099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 35632 - سقف: 36099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 66897 - سقف: 67433 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 35640 - سقف: 35800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 64547 - سقف: 65000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP -  پتروشیمی میاندوآب -  جامبوبگ/ میانگین: 32032 - سقف: 32032 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36197 - سقف: 36998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37497 - سقف: 38099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32532 - سقف: 33269 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36416 - سقف: 36998 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 35013 - سقف: 35856 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 41329 - سقف: 43000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 37791 - سقف: 38888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی R200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 40882 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 33540 - سقف: 33788 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30633 - سقف: 30899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37817 - سقف: 38099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F100 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 41464 - سقف: 42000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.6 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 36783 - سقف: 37088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی استایرن معمولی 1160 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41951 - سقف: 41951 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28827 - سقف: 29099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی/ میانگین: 50852 - سقف: 51120 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی/ میانگین: 28496 - سقف: 28588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0220AA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1460 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز F300 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 1115 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 7240 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1540 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1551 -  پتروشیمیایی تخت جمشید پارس -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی R310 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1028 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1540 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی MP08 -  محب پلیمر قم -  کیسه

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن مقاوم 6045 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پلی استایرن معمولی 1309 -  آرتان پترو کیهان -  جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 4512 -  محب بسپار ایده گستر -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 -  شرکت پلی استایرن انبساطی سهند -  جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 24N -  تولیدی پلاستیک ایسین -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 645470 650000 21
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 647,970
اختلاف با قیمت قبل-2,500
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 508520 511200 1
بسته بندی پالت فلزی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 554,130
اختلاف با قیمت قبل-45,610
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 377910 388880 12
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 383,270
اختلاف با قیمت قبل-5,360
7700M Ilam 367830 370880 4
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل-13
قیمت میانگین قبل 401,980
اختلاف با قیمت قبل-34,150
CRP100N jam 378170 380990 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل-4
قیمت میانگین قبل 380,820
اختلاف با قیمت قبل-2,650
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 335400 337880 8.5
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-6
قیمت میانگین قبل 351,740
اختلاف با قیمت قبل-16,340
LLD 209 Amir 350130 358560 13
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 351,740
اختلاف با قیمت قبل-1,610
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52B18UV Miandoab 320320 320320 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 374970 380990 17
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 409,870
اختلاف با قیمت قبل-34,900
3840 Tabriz 374970 380990 17
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 409,870
اختلاف با قیمت قبل-34,900
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 360890 650990 29
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 338,490
اختلاف با قیمت قبل22,400
F7000 Mehr 356320 360990 27
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل7
قیمت میانگین قبل 338,080
اختلاف با قیمت قبل18,240
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 540050 546990 78
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 68
اختلاف با قبل10
قیمت میانگین قبل 505,190
اختلاف با قیمت قبل34,860
PET-BG821 (820S) 656700 684580 107
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET-BG825 (820N) 596030 609990 93
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 69
اختلاف با قبل24
قیمت میانگین قبل 516,500
اختلاف با قیمت قبل79,530
PET- BG 841 611370 619980 91
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 54
اختلاف با قبل37
قیمت میانگین قبل 489,050
اختلاف با قیمت قبل122,320
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
0075 Bandar 325320 332690 15
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 350,000
اختلاف با قیمت قبل-24,680
020 Bandar 306330 308990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 312,670
اختلاف با قیمت قبل-6,340
2420E02 Kordestan 284960 285880 0.3
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی کردستان

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 305,250
اختلاف با قیمت قبل-20,290
2102TX00-Lale 288270 290990 1.5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 0
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 283,970
اختلاف با قیمت قبل4,300
2102TN Lale 361970 369980 17
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
GPPS 1160-tabriz 419510 419510 2
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
F100 Entekhab 414640 420000 5.6
بسته بندی جامبوبگ

R200 Entekhab 408820 420990 10
بسته بندی جامبوبگ

HS 221Tabriz 525430 549990 42
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 153
اختلاف با قبل-111
قیمت میانگین قبل 938,940
اختلاف با قیمت قبل-413,510
FC 422 Tabriz 413290 430000 12
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 88
اختلاف با قبل-76
قیمت میانگین قبل 694,060
اختلاف با قیمت قبل-280,770
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 512860 522000 69
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل42
قیمت میانگین قبل 459,450
اختلاف با قیمت قبل53,410
TG641 (640S) 402270 410000 37
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 32
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 387,010
اختلاف با قیمت قبل15,260
TG645 (640N) 385530 466000 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 45
اختلاف با قبل-11
قیمت میانگین قبل 415,950
اختلاف با قیمت قبل-30,420
Super Bright TG645 356400 358000 21
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل-25
قیمت میانگین قبل 429,930
اختلاف با قیمت قبل-73,530

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:
61 تا 70 درصد رقابت:
51 تا 60 درصد رقابت:41 تا 50 درصد رقابت:

 

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 1 - پتروشیمی شهید تندگویان/ میانگین: 333,33 - سقف: 333,33 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 471,61 - سقف: 482,88 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 333,97 - سقف: 333,97 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG645 درجه 2 - پتروشیمی شهید تندگویان / میانگین: 262,49 - سقف: 262,49 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی مهر/ میانگین: 319,66 - سقف: 319,66 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 - پترو شیمی جم/ میانگین: 242,36- سقف: 243,78 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 - پترو شیمی جم/ میانگین: 340,99 - سقف: 340,99 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی OFF - 235F6 درجه 1 - پترو شیمی جم/ میانگین: 297,94 - سقف: 299,04 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507 درجه 1 - پترو شیمی جم

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز

پلی استایرن انبساطی OVERSIZE - توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب

پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 - پترو شیمی جم

گرید هایی که معامله نشدند:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟