دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

وکس سیبویه تولیدکننده وکس های دوقطبی و ناقطبی pe و pp

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 16 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 16 اسفند 1401 را بخوانید.

151 تا 160 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 93894 - سقف: 95299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 153 درصد

101 تا 110 درصد رقابت:


پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 74841 - سقف: 82699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 102 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:
71 تا 80 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 50703 - سقف: 50999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 72 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 51650 - سقف: 52400 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 69 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 45945 - سقف: 47600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46399 - سقف: 46885 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 48905 - سقف: 53578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 54 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 40871 - سقف: 41000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 41595 - سقف: 43187 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 42993 - سقف: 45799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

نخ پلی استر گرید D -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 34064 - سقف: 38099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40987 - سقف: 41199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 38701 - سقف: 41350 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

نخ پلی استر 250D48FA -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 60064 - سقف: 60199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

نخ پلی استر 160D48FB -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 59517 - سقف: 61389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

نخ پلی استر 160D48FA -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 63327 - سقف: 64087 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

نخ پلی استر 250D48FB -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 58883 - سقف: 60299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 33849 - سقف: 35600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 75009 - سقف: 76588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 64797 - سقف: 68089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35000 - سقف: 35835 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP -  پتروشیمی میاندوآب -  جامبوبگ/ میانگین: 33061 - سقف: 33569 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 44538 - سقف: 45762 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

نخ پلی استر 250D48FC -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 49188 - سقف: 49188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31044 - سقف: 32488 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی/ میانگین: 55413 - سقف: 55899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38082 - سقف: 38588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28958 - سقف: 29199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31447 - سقف: 31999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 35174 - سقف: 36500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی وینیل کلراید E6834 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34219 - سقف: 34300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 32464 - سقف: 33211 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 40198 - سقف: 40340 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 33808 - سقف: 34728 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28397 - سقف: 28688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.04 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25983 - سقف: 26059 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26555 - سقف: 26600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 29047 - سقف: 29888 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26437 - سقف: 26778 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26773 - سقف: 27188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35962 - سقف: 36200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32321 - سقف: 32599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30811 - سقف: 30989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی/ میانگین: 29905 - سقف: 30288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.5 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 30652 - سقف: 32136 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30525 - سقف: 31299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33671 - سقف: 34088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33621 - سقف: 34359 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34848 - سقف: 34999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31267 - سقف: 31590 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

نخ پلی استر 160D48FC -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 0220AA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 342190 343000 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی اروند

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 647970 680890 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 27
اختلاف با قبل-5
قیمت میانگین قبل 675,270
اختلاف با قیمت قبل-27,300
ABS157W2901-tabriz 750090 765880 22
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-1
قیمت میانگین قبل 755,910
اختلاف با قیمت قبل-5,820
N50-ghaed-basir 709250 730990 33
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 49
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 792,930
اختلاف با قیمت قبل-83,680
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 554130 558990 11
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 544,710
اختلاف با قیمت قبل9,420
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 348480 349990 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

EX3 AmirKabir 383270 390000 17
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-16
قیمت میانگین قبل 436,170
اختلاف با قیمت قبل-52,900
7700M Ilam 401980 403400 17
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

رقابت قبل 25
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 431,450
اختلاف با قیمت قبل-29,470
CRP100N jam 380820 385880 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل-40
قیمت میانگین قبل 519,120
اختلاف با قیمت قبل-138,300
CRP100N jam 359620 362000 4
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 51
اختلاف با قبل-47
قیمت میانگین قبل 519,120
اختلاف با قیمت قبل-159,500
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 351740 365000 14
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-21
قیمت میانگین قبل 41,411
اختلاف با قیمت قبل310,329
LL 235F6 jam 323210 325990 5
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 378,380
اختلاف با قیمت قبل-55,170
LLD 209 Arak 336210 343590 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 39
اختلاف با قبل-30
قیمت میانگین قبل 425,420
اختلاف با قیمت قبل-89,210
LLD 22b02 Mahabad 336710 340880 9
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 35
اختلاف با قبل-26
قیمت میانگین قبل 413,150
اختلاف با قیمت قبل-76,440
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 308110 309890 6
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 355,800
اختلاف با قیمت قبل-47,690
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
52518 Jam 267730 271880 3
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 21
اختلاف با قبل-18
قیمت میانگین قبل 314,590
اختلاف با قیمت قبل-46,860
62N07UV Lorestan 265550 266000 0.1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل-14
قیمت میانگین قبل 303,110
اختلاف با قیمت قبل-37,560
Miandoab 52B18UV LMP 330610 335690 25
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 8
اختلاف با قبل17
قیمت میانگین قبل 287,500
اختلاف با قیمت قبل43,110
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Bl3 Bakhtar 264370 267780 2
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 42
اختلاف با قبل-40
قیمت میانگین قبل 369,380
اختلاف با قیمت قبل-105,010
Bl3 Jam 289580 291990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

Bl3 Marun 259830 260590 0.1
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 42
اختلاف با قبل-42
قیمت میانگین قبل 368,000
اختلاف با قیمت قبل-108,170
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 409870 411990 31
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل0
قیمت میانگین قبل 409,870
اختلاف با قیمت قبل0
3840 Tabriz 401970 407880 29
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 409,870
اختلاف با قیمت قبل-7,900
3840UA lorestan 408710 410000 44
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110 Arya 324640 332110 16
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 57
اختلاف با قبل-41
قیمت میانگین قبل 437,220
اختلاف با قیمت قبل-112,580
F7000 Ilam 338490 356000 21
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

EX5 Bakhtar 299050 302880 6.5
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 48
اختلاف با قبل-42
قیمت میانگین قبل 412,890
اختلاف با قیمت قبل-113,840
EX5 Jam 310440 324880 11
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

EX5 Marun 314470 319990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل-34
قیمت میانگین قبل 408,610
اختلاف با قیمت قبل-94,140
F7000 Mehr 338080 347280 20
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 55
اختلاف با قبل-35
قیمت میانگین قبل 431,840
اختلاف با قیمت قبل-93,760
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 505190 513990 68
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 78
اختلاف با قبل-10
قیمت میانگین قبل 545,200
اختلاف با قیمت قبل-40,010
PET-BG785 (780N) 507030 509990 72
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 74
اختلاف با قبل-2
قیمت میانگین قبل 523,970
اختلاف با قیمت قبل-16,940
PET-BG825 (820N) 516500 524000 69
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

PET- BG 841 489050 535780 54
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 290470 298880 2
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-27
قیمت میانگین قبل 373,650
اختلاف با قیمت قبل-83,180
LF 190 Arya - 2119 306520 321360 8
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 29
اختلاف با قبل-21
قیمت میانگین قبل 373,650
اختلاف با قیمت قبل-67,130
0075 Bandar 350000 358350 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 49
اختلاف با قبل-26
قیمت میانگین قبل 430,880
اختلاف با قیمت قبل-80,880
020 Bandar 312670 315900 10
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-24
قیمت میانگین قبل 386,490
اختلاف با قیمت قبل-73,820
2420E02 Kordestan 305250 312990 8
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی کردستان

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل-23
قیمت میانگین قبل 379,090
اختلاف با قیمت قبل-73,840
2102TX00-Lale 283970 286880 0.04
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل-33
قیمت میانگین قبل 383,610
اختلاف با قیمت قبل-99,640
2100 Lale 463990 468850 51
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 84
اختلاف با قبل-33
قیمت میانگین قبل 578,610
اختلاف با قیمت قبل-114,620
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 938940 952990 153
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 123
اختلاف با قبل30
قیمت میانگین قبل 833,980
اختلاف با قیمت قبل104,960
HS 321Tabriz 748410 826990 102
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 122
اختلاف با قبل-20
قیمت میانگین قبل 827,550
اختلاف با قیمت قبل-79,140
FC 422 Tabriz 694060 703000 88
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 111
اختلاف با قبل-23
قیمت میانگین قبل 782,770
اختلاف با قیمت قبل-88,710
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 633270 640870 39
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر 250D48FA 600640 601990 35
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر 160D48FB 595170 613890 37
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر 250D48Fb 588830 602990 40
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

250D48FC 491880 491880 30
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

نخ پلی استر گرید D 340640 380990 48
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی تندگویان

Super Bright- TG641 459450 457620 27
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل-7
قیمت میانگین قبل 407,360
اختلاف با قیمت قبل52,090
TG641 (640S) 387010 413500 32
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل26
قیمت میانگین قبل 312,170
اختلاف با قیمت قبل74,840
TG645 (640N) 415950 431870 45
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 11
اختلاف با قبل34
قیمت میانگین قبل 319,680
اختلاف با قیمت قبل96,270
Super Bright TG645 429930 457990 46
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:


پلی استایرن انبساطی 121HS - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 66,882- سقف: 68,999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 80 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:
51 تا 60 درصد رقابت:41 تا 50 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - LFI2119 درجه 2  - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 32,222- سقف: 32,222 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 30,889- سقف: 30,889 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 32 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی مهر/ میانگین: 34,044- سقف: 35,166 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 25,989- سقف: 25,989 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - HCH5110 درجه 2 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 28,352- سقف: 28,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند/ میانگین: 35,146- سقف: 37,055 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 35,203- سقف: 35,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 25,659- سقف: 25,659 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 - پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 29,547- سقف: 29,547 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 23,999- سقف: 23,999 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 29,555- سقف: 29,555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 7700M درجه 1 - پتروشیمی ایلام/ میانگین: 32,265- سقف: 32,412 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 37,085- سقف: 38,499 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1- پتروشیمی امیرکبیر/ میانگین: 26,999- سقف: 27,355 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MF3713 درجه 2 - پلیمر آریاساسول/ میانگین: 25,433- سقف: 25,589 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP  - پتروشیمی ایلام

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 - پتروشیمی جم

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - MF3713 درجه 1 - پلیمر آریاساسول

پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 - پلیمر کرمانشاه

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 - پتروشیمی اروند

پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 - پترو شیمی جم

گرید هایی که معامله نشدند:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟