دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 9 اسفند 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 9 اسفند 1401 را بخوانید.

121 تا 130 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 83398 - سقف: 86677 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 123 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 82755 - سقف: 83551 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 122 درصد

110 تا 120 درصد رقابت:


پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 78277 - سقف: 78500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 111 درصد

81 تا 90 درصد رقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 57861 - سقف: 60188 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 84 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 58227 - سقف: 59299 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 81 درصد

71 تا 80 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 54520 - سقف: 55186 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 52397 - سقف: 53621 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 74 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 43722 - سقف: 44599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 57 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 43184 - سقف: 43512 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 55 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 51912 - سقف: 52289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 51 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:


اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 79293 - سقف: 79589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 43088 - سقف: 43699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت چوبی/ میانگین: 41377 - سقف: 41866 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 48 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40861 - سقف: 41289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 46 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 51105 - سقف: 51980 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37732 - سقف: 38277 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36800 - سقف: 37100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 36938 - سقف: 37599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 42 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 39401 - سقف: 39406 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 37080 - سقف: 37251 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 42542 - سقف: 43199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 40699 - سقف: 41099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 39 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 42399 - سقف: 42650 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 46702 - سقف: 47100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 41315 - سقف: 41599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 41411 - سقف: 41866 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38649 - سقف: 39000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 40736 - سقف: 41555 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 34 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 38447 - سقف: 38696 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38361 - سقف: 39255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 43617 - سقف: 44078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37909 - سقف: 38199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 40987 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37365 - سقف: 38099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 33175 - سقف: 34899 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 67527 - سقف: 67899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 43145 - سقف: 43299 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 75591 - سقف: 75955 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31894 - سقف: 39358 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 37838 - سقف: 38589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31459 - سقف: 32099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 35580 - سقف: 36100 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30311 - سقف: 30688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29668 - سقف: 30599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 54471 - سقف: 55589 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 31968 - سقف: 32489 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV LMP -  پتروشیمی میاندوآب -  جامبوبگ/ میانگین: 28750 - سقف: 29158 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 30296 - سقف: 31000 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 31217 - سقف: 31599 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت فلزی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

 

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 675270 678990 27
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 14
اختلاف با قبل13
قیمت میانگین قبل 606,660
اختلاف با قیمت قبل68,610
ABS157W2901-tabriz 755910 759550 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 20
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 729,370
اختلاف با قیمت قبل26,540
N50-ghaed-basir 792930 795890 49
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی قائد بصیر

رقابت قبل 46
اختلاف با قبل3
قیمت میانگین قبل 774,220
اختلاف با قیمت قبل18,710
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 544710 555890 11
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی بندرامام

پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 436170 440780 33
بسته بندی کیسه
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 12
اختلاف با قبل21
قیمت میانگین قبل 367,810
اختلاف با قیمت قبل68,360
7700M Ilam 431450 432990 25
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی ایلام

CRP100N jam 519120 522890 51
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل35
قیمت میانگین قبل 39,805
اختلاف با قیمت قبل479,315
CRP100N jam 467020 471000 36
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 39,805
اختلاف با قیمت قبل427,215
CRP100B Arak 511050 519800 45
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 41411 418660 35
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی امیرکبیر

رقابت قبل 23
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 372,740
اختلاف با قیمت قبل-331,329
LL 235F6 jam 378380 385890 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 347,180
اختلاف با قیمت قبل31,200
LLD 209 Arak 425420 431990 39
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی شازند

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل21
قیمت میانگین قبل 356,310
اختلاف با قیمت قبل69,110
LLD 22b02 Mahabad 413150 415990 35
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل17
قیمت میانگین قبل 356,490
اختلاف با قیمت قبل56,660
LLD 22B03 Mahabad 423990 426500 38
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهاباد

رقابت قبل 18
اختلاف با قبل20
قیمت میانگین قبل 358,060
اختلاف با قیمت قبل65,930
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
1922T lale 355800 361000 20
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 6
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 328,180
اختلاف با قیمت قبل27,620
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Hi500 Bandar 318940 393580 23
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

52518 Jam 314590 320990 21
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی جم

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل5
قیمت میانگین قبل 302,070
اختلاف با قیمت قبل12,520
62N07UV Lorestan 303110 306880 14
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لرستان

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 292,110
اختلاف با قیمت قبل11,000
54B04UV lorestan 370800 372510 40
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی لرستان

Miandoab 52B18UV LMP 287500 291580 8
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 16
اختلاف با قبل-8
قیمت میانگین قبل 306,760
اختلاف با قیمت قبل-19,260
52B18UV Miandoab 296680 305990 12
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی میاندوآب

رقابت قبل 10
اختلاف با قبل2
قیمت میانگین قبل 292,020
اختلاف با قیمت قبل4,660
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HBM 5510 331750 348990 28
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

0035 Bandar 377320 382770 45
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 33
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 344,750
اختلاف با قیمت قبل32,570
Bl3 Bakhtar 369380 375990 42
بسته بندی پالت پلاستیکی

رقابت قبل 31
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 340,930
اختلاف با قیمت قبل28,450
Bl3 Marun 368000 371000 42
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
3030UA 302960 310000 7
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

3840 Tabriz 409870 420990 31
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 13
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 346,050
اختلاف با قیمت قبل63,820
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
5110 Arya 437220 445990 57
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل27
قیمت میانگین قبل 359,650
اختلاف با قیمت قبل77,570
5110 Arya 394010 394060 41
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل11
قیمت میانگین قبل 359,650
اختلاف با قیمت قبل34,360
3713 arya 406990 410990 39
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

EX5 Bakhtar 412890 418660 48
بسته بندی پالت چوبی

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل22
قیمت میانگین قبل 350,320
اختلاف با قیمت قبل62,570
EX5 Marun 408610 412890 46
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی مارون

رقابت قبل 22
اختلاف با قبل24
قیمت میانگین قبل 337,360
اختلاف با قیمت قبل71,250
F7000 Mehr 431840 435120 55
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی مهر

رقابت قبل 34
اختلاف با قبل21
قیمت میانگین قبل 370,720
اختلاف با قیمت قبل61,120
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
PET-BG781 (780S) 545200 551860 78
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 64
اختلاف با قبل14
قیمت میانگین قبل 501,730
اختلاف با قیمت قبل43,470
PET-BG785 (780N) 523970 536210 74
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 53
اختلاف با قبل21
قیمت میانگین قبل 459,070
اختلاف با قیمت قبل64,900
PET-BG821 (820S) 582270 592990 81
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 58
اختلاف با قبل23
قیمت میانگین قبل 507,060
اختلاف با قیمت قبل75,210
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 373650 380990 29
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 339,240
اختلاف با قیمت قبل34,410
LF 190 Arya - 2119 384470 386960 33
بسته بندی پالت چوبی
پتروشیمی آریا ساسول

رقابت قبل 17
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 339,240
اختلاف با قیمت قبل45,230
0075 Bandar 430880 436990 49
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 30
اختلاف با قبل19
قیمت میانگین قبل 374,900
اختلاف با قیمت قبل55,980
020 Bandar 386490 390000 34
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی بندرامام

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل19
قیمت میانگین قبل 332,190
اختلاف با قیمت قبل54,300
2420E02 Kordestan 379090 381990 31
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی کردستان

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل16
قیمت میانگین قبل 330,870
اختلاف با قیمت قبل48,220
2102TX00-Lale 383610 392550 33
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 15
اختلاف با قبل18
قیمت میانگین قبل 331,380
اختلاف با قیمت قبل52,230
2100 Lale 578610 601880 84
بسته بندی پالت پلاستیکی
پتروشیمی لاله

رقابت قبل 72
اختلاف با قبل12
قیمت میانگین قبل 538,010
اختلاف با قیمت قبل40,600
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
HS 221Tabriz 833980 866770 123
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 67
اختلاف با قبل56
قیمت میانگین قبل 629,240
اختلاف با قیمت قبل204,740
HS 321Tabriz 827550 835510 122
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 37
اختلاف با قبل85
قیمت میانگین قبل 516,750
اختلاف با قیمت قبل310,800
FC 422 Tabriz 782770 785000 111
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تبریز

رقابت قبل 36
اختلاف با قبل75
قیمت میانگین قبل 508,950
اختلاف با قیمت قبل273,820
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 407360 415550 34
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 26
اختلاف با قبل8
قیمت میانگین قبل 383,800
اختلاف با قیمت قبل23,560
TG641 (640S) 312170 315990 6
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 5
اختلاف با قبل1
قیمت میانگین قبل 308,140
اختلاف با قیمت قبل4,030
TG645 (640N) 319680 324890 11
بسته بندی جامبوبگ
پتروشیمی تندگویان

رقابت قبل 7
اختلاف با قبل4
قیمت میانگین قبل 309,240
اختلاف با قیمت قبل10,440

رقابت های گرید OFF


91 تا 100 درصد رقابت:

71 تا 80 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 55,420- سقف: 55,420 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 71.5 درصد

61 تا 70 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 3 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 29,096- سقف: 29,096 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 67 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - MR230C درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 47,599- سقف: 47,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 66 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 27,599- سقف: 27,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 64 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 43,100- سقف: 43,100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 56 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پ
لی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 - پتروشیمی شازند/ میانگین: 43,100- سقف: 43,100 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 39,689- سقف: 40,188 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH510L درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 39,590- سقف: 39,590 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 43 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 47,010- سقف: 47,021 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 36,099 - سقف: 36,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - C30G درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 35,155- سقف: 35,155 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 27 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30G درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 34,599- سقف: 34,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 2 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 29,612- سقف: 29,612 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر/ میانگین: 31,706- سقف: 36,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.5 درصد

تا 10 درصد رقابت:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP500J درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 30,099- سقف: 30,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 1 - پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 2 - پتروشیمی مارون

گرید هایی که معامله نشدند:


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
امتیاز مطلب: 100%

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟