دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

رجا پلاست

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 20 دی 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 20 دی 1401 را بخوانید.

71 تا 80 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 63859 - سقف: 66687 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 78 درصد

41 تا 50 درصدرقابت:


پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 45187 - سقف: 45688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:


پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 37721 - سقف: 38189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 48902 - سقف: 55702 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 34148 - سقف: 34887 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 30652 - سقف: 31359 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 30935 - سقف: 31899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31094 - سقف: 31699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 30269 - سقف: 30510 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28377 - سقف: 28500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 71435 - سقف: 72072 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 64870 - سقف: 65165 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 32971 - سقف: 33740 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی/ میانگین: 29760 - سقف: 30011 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 27802 - سقف: 27951 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.2 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 26256 - سقف: 26330 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28123 - سقف: 28202 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 30768 - سقف: 31678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 56244 - سقف: 56598 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28431 - سقف: 28588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28159 - سقف: 28461 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 28217 - سقف: 28599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25144 - سقف: 25699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 28454 - سقف: 29578 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34934 - سقف: 35600 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31189 - سقف: 31531 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ/ میانگین: 32257 - سقف: 33099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31820 - سقف: 32089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02KJ -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن ARM PCF55 -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 7700M -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
ABS150 Tabriz 562440 565980 2 تبریز
ABS157W2901-tabriz 714350 720720 13 تبریز
N50-ghaed-basir 648700 651650 18 قائد بصیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 307680 316780 1.5 امیرکبیر
CRP100B Arak 349340 356000 7 شازند
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 284540 295780 6 امیرکبیر
LLD 209 Amir 302690 305100 13 امیرکبیر
LLD 209 Arak 282170 285990 5 شازند
LLD 22b02 Mahabad 281590 284610 5 مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 311890 315310 9 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
52518 Jam 251440 256990 5 جم
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
3840UA lorestan 262560 263300 0.3 لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5110 Arya 306520 313590 22 آریا ساسول
F7000 Ilam 297600 300110 19 ایلام
F7000 Mehr 309350 318990 23 مهر
f7000 Miandoab 283770 285000 13 میاندوآب
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 (780S) 377210 381890 37 تندگویان
PET-BG785 (780N) 369380 374450 37 تندگویان
PET-BG821 (820S) 374230 376510 30 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 278020 279510 0.2 آریا ساسول
2420d 318200 320890 10 امیرکبیر
0075 Bandar 310940 316990 12 بندرامام
020 Bandar 284310 285880 2.5 بندرامام
2420E02-kordestan 281230 282020 1.4 کردستان
2100lale 451870 456880 50 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
FC 422 tabriz 489020 557020 37 تبریز
HS 221 tabriz 695130 710710 94 تبریز
HS 321 tabriz 638590 666870 78 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Super Bright- TG641 322570 330990 10 تندگویان
TG641 (640S) 341480 348870 21 تندگویان
TG645 (640N) 329710 337400 19 تندگویان

رقابت های گرید OFF


211 تا 220 درصد رقابت:111 تا 120 درصد رقابت:

 

101 تا 110 درصد رقابت:
 

81 تا 90 درصد رقابت:


71 تا 80 درصد رقابت:61 تا 70 درصد رقابت:51 تا 60 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 121HS  - پتروشیمی تبریز/ میانگین: 56,587- سقف: 57,599 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 58 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

 

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340R درجه 1  - پلی پروپیلن جم/ میانگین: 34,593- سقف: 34,711 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 - پتروشیمی مارون/ میانگین: 32,099- سقف: 32,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 33 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:


پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 - صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 34,199- سقف: 34,199 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 29 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

کمتر از 10 درصد رقابت:
 

گریدهایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 2 - پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 2 - پتروشیمی مارون

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 2 - پتروشیمی مارون  

پلی وینیل کلراید OFF - S57 درجه 2 - پتروشیمی آبادان

پلی استایرن انبساطی 522FC - پتروشیمی تبریز  

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب  

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی ایلام  

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟