یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 30 آبان 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 30 آبان 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 23 آبان 1401 با 1,350 تن افزایش نسبت به 22 آبان ماه از 25,342 تن به 26,692 تن رسید.

مقایسه عرضه های 16 و 23 آبان 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 42 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 9,336 تن به 9,294 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,632 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 266,479 ریال به 263,847 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 748 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داشت و از 1,100 تن به 352 تن رسید.

3- گرید C30S مارون برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز با 1,496 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

4- هر چند گرید Z30S مارون هفته پیش 176 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5-گرید HP 565S  پترشیمی شازند که هفته گذشته 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها دیده نمی‌شود.

6- گرید RG 1102 H رجال امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته گذشته 131 تن عرضه نقدی داشت.

7- پتروشیمی خمین عرضه گرید 510L را 600 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 950 تن به 1,550 تن رسید.

8- گرید 552R شازند بعد از دو هفته غیبت امروز با 600 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

9- گرید RG 1102 L رجال برخلاف هفته گذشته که 174 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

10- گرید 550J جم  که هفته چهارم آبان 72 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 240 تن افزایش 312 تن عرضه سلف دارد.

11- پتروشیمی جم عرضه گرید 552R را 240 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 576 تن به 336 تن رساند.

12- هرچند گرید RG 1102K رجال هفته پیش 109 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 1,282 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 3,224 تن به 4,506 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,572 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 275,634 ریال به 273,062 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,124 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 329,256 ریال به 319,132 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- عرضه گرید ZR230 نوید امروز 105 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داشت و از 315 تن به 420 تن رسید.

3- گرید EPX-3130UV جم که هفته پیش 66 تن عرضه نقدی و 88 تن عرضه سلف داشت، امروز 176 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید ZB 445L نوید برخلاف هفته چهارم آبان که عرضه ای نداشت، امروز 63 تن عرضه نقدی دارد.

5- هر چند گرید EPC40R شازند هفته پیش در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز 660 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 40 تن افزایش داشته و از 10,206 تن عرضه به 10,246 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,673 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته افزایش یافت و از 194,871 ریال به 199,544 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته قبل 300 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,040 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,040 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- گرید PVC S65 اروند برخلاف هفته قبل که 3,091 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,310 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,003  تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,400 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوگ دارد.

4- هر چند گرید PVC S60 بندرامام هفته پیش 2,002 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه ها حضور ندارد.

5- گرید PVC S65 بندرامام که هفته گذشته 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 2,772 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 260 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته چهارم آبان 156 تن افزایش داشت و از 2,054 تن به 2,210 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,623 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 267,787 ریال به 265,164 ریال رسید.

2- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP525J  را 330 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 506 تن به 836 تن رساند.

3- عرضه گرید RG 1104 K رجال امروز 174 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 522 تن به 348 تن رساند.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 199,544 1400 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 199,544 3003 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 222,349 451 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 199,544 260 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 199,544 2772 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 199,544 2360 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
10246 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP 550J 263,847 450 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
510L khomin 263,847 1550 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
552R Jam 263,847 336 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 263,847 480 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 263,847 480 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/26
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 263,847 312 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/23
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 263,847 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 263,847 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 263,847 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 263,847 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
510L Arak 263,847 400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 263,847 352 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 263,847 132 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 263,847 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 263,847 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 263,847 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 263,847 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9294 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 296,755 44 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 273,062 242 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 273,588 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 273,062 374 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 273,062 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 296,755 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 296,755 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 294,122 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 319,132 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 319,132 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 273,062 660 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
RP340R maron 296,755 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 273,062 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 319,132 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 306,759 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 296,755 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 275,694 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 293,596 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
4506 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 265,164 480 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 265,164 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 265,164 506 330
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 265,164 546 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1880 330
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 314,657 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD485D96FAA 439,683 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 478,754 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 443,736 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 424,425 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 381,983 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 479,863 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 439,683 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/09/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
216 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟