یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 23 آبان 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 23 آبان 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 23 آبان 1401 با 4,729 تن افزایش نسبت به 16 آبان ماه از 20,613 تن به 25,342 تن رسید.

مقایسه عرضه های 16 و 23 آبان 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 792 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 8,544 تن به 9,336 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,968 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 270,447 ریال به 266,479 ریال رسید.

2- گرید C30S مارون برخلاف هفته گذشته که 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های پ پ نساجی حضور ندارد.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 396 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,496 تن به 1,100 تن رساند.

4- هر چند گرید Z30s Ar شازند هفته گذشته 180 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید HP 565S شازند برخلاف هفته گذشته که 1,100 تن عرضه سلف داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی دارد.

6- عرضه گرید 510L جم که هفته قبل 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 600 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 176 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

7- گرید Z30S مارون برخلاف هفته قبل که در بین عرضه ها حضور نداشت، امروز با 176 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

8- گرید 510L شازند که از 22 فروردین تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 460 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

9- گرید HP 500J مارون برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 440 تن عرضه نقدی دارد.

10- گرید RG 1102K رجال که از 2 اسفند 1400 تا الان عرضه ای نداشت، امروز 109 تن عرضه نقدی دارد.

11- پتروشیمی جم عرضه گرید 552R را 168 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 408 تن به 576 تن رساند.

11- گرید RG 1102 H رجال که از 10 مرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 131 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 330 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,554 تن به 3,224 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,892 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 279,526 ریال به 275,634 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,338 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 324,918 ریال به 329,256 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- هر چند گرید EPC40R شازند هفته سوم آبان 460 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید ZB 445L نوید برخلاف هفته گذشته که 63 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید EPX-3130UV جم امروز 88 تن عرضه سلف دارد، این گرید هفته گذشته عرضه ای نداشت و غایب بود.

5- عرضه گرید 548R جم امروز 44 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 264 تن به 308 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 4,405 تن افزایش داشته و از 5,801 تن عرضه به 10,206 تن عرضه رسیده است.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,521 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 197,392 ریال به 194,871 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته قبل عرضه ای نداشت و غایب بود، امروز با 3,091 تن عرضه سلف و بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,310 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ در بین عرضه های پی وی سی قرار گرفتند.

3- هر چند گرید PVC S65 غدیر هفته پیش 2,340 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,040 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ و 300 تن با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید PVC S65 بندرامام برخلاف هفته قبل که 2,310 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 700 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- گرید PVC S60 بندرامام که از 9 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 2,002 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته سوم آبان بدون تغییر است و این هفته 2,054 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,957 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 271,744 ریال به 267,787 ریال رسید.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 194,871 1310 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 194,871 3091 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 218,255 451 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 194,871 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 224,101 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S60 Bandar 224,101 792 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 194,871 2040 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 194,871 300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
10206 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP 550J 266,479 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
510L khomin 266,479 950 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
552R Jam 266,479 576 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 266,479 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 266,479 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/21
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 266,479 72 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 266,479 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102K 266,479 109 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 266,479 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 266,479 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 266,479 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 266,479 131 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
510L Arak 266,479 460 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
HP 565S Arak 282,468 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 266,479 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 266,479 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 266,479 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 266,479 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 266,479 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 266,479 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9336 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 307,023 44 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
440L jam 275,634 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 276,157 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 275,634 308 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 275,634 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 307,023 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 307,023 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 296,560 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/15
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 296,560 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 329,256 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 329,256 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RP340R maron 307,023 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 275,634 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 329,256 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 309,115 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 307,023 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 278,250 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3224 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 267,787 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 267,787 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 267,787 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 267,787 546 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2054 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 316,963 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
220 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD485D96FAA 439,683 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 479,863 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 466,462 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 417,425 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 375,683 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
DDB280D48FAA 475,000 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/09/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تولیدی سیرنگ
نخ پلی استر SD485D96FAA 439,683 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 479,863 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/08/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
302 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره و خرید نرم‌افزار حسابداری سپیدار
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟