یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

بسپار تجارت آسیا؛ تأمین کننده مواد اولیه پلاستیک و پلیمر و محصولات پتروشیمی

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 4 مهر 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 4 مهر 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 4 مهر 1401 با 3,257 تن کاهش نسبت به 28 شهریور ماه از 26,611 تن به 23,354 تن رسید.


 مقایسه عرضه های 28 شهریور و 4 مهر 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 850 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 8,707 تن به 7,857 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 584 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 274,076 ریال به 274,660 ریال رسید.

2-  پتروشیمی مارون عرضه گرید Z30S را 440 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 880 تن به 440 تن رساند.

3- گرید 552R مارون که هفته پیش 286 تن عرضه نقدی داشت، دوشنبه امروز با 1,276 تن افزایش، 1,562 تن عرضه سلف دارد.

4- عرضه گرید C30S مارون امروز با 220 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 1,100 تن به 880 تن رسید.

5- گرید V 30S مارون برخلاف هفته پیش که 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

6- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را 200 تن نسبت به هفته پایانی شهریور افزایش داد و از 600 تن به 800 تن رسید.

7- هر چند گرید Z30s شازند هفته پیش 500 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 300 تن کاهش 200 تن عرضه نقدی دارد.

8- گرید pi 110 پلی نار امروز عرضه ای ندارد و غایب است، این گرید هفته گذشته 50 تن عرضه نقدی داشت.

9- عرضه گرید SF 060 پلی نار امروز با 300 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 900 تن به 600 تن رسید.

10- گرید 550J جم که هفته پایانی شهریور 264 تن عرضه سلف داشت، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

11- گرید V30S شازند بعد از 1 ماه غیبت امروز با 120 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

12- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK را 348 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 696 تن به 348 تن رساند.

13- گرید RG 1102 L رجال بعد از سه هفته غیبت امروز با 174 تن عرضه نقدی در جمع عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

14- عرضه گرید 510L جم امروز با 240 کاهش نسبت به هفته پایانی شهریورماه از 1,200 تن به 960 تن رسید.

15- گرید RG 1102XL رجال که هفته قبل 522 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 261 تن کاهش فقط 261 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 503 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,153 تن به 2,650 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,899 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 281,701 ریال به 283,600 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,102 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 316,648 ریال به 325,750 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید RP340R مارون برخلاف هفته قبل که 220 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن با بسته بندی کیسه داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.  

3- گرید ZH 500M نوید برخلاف هفته پیش که 42 ن عرضع نقدی داشت، امروز 42 تن عرضه سلف دارد.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید 548R را 110 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 550 تن به 440 تن رساند.

5- گرید RPX-345S جم که هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز با 88 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل بدون تغییر بوده و این هفته 9,827 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,125 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 232,050 ریال به 227,925 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته آخر شهریور 313 تن کاهش داشت و از 3,087 تن به 2,774 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 602 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 277,889 ریال به 278,491 ریال رسید.

2- گرید RG 1104 K رجل که از 3 مرداد 1401 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 522 تن عرضه نقدی در بین عرضه های گرید فیلم قرار گرفت.

3- پتروشیمی مارون عرضه گرید HP 525J را 814 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,320 تن سلف به 506 تن عرضه نقدی رساند.


نمودارعرضه ها


عرضه offعرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 227,925 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 227,925 2618 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 259,835 495 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 227,925 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 227,925 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9827 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 274,660 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/08/01
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 274,660 960 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 274,660 240 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 274,660 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 274,660 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 274,660 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 274,660 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 274,660 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 274,660 200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
V30S Arak 274,660 120 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 274,660 1562 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 274,660 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 274,660 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 274,660 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 274,660 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 274,660 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
7857 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 304,036 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 284,111 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 283,600 440 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 283,600 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 304,036 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 304,036 88 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 304,036 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 325,750 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/16
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 325,750 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZB 548R navid 283,600 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 325,750 357 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 316,298 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 304,036 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 288,709 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 274,660 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 303,525 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2650 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3420 L-rejal 398,042 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 278,491 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 278,491 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 278,491 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2774 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 419,831 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 417,937 133 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 401,220 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 376,143 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/10
محل تحویل انبار کارخانه
246 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
کانال ویکی پلاست اشتراک قیمت ها کانال تلگرام تماس با ما
حساب و کتاب راحته! وقتی سپیدار کنارته
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟