یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 29 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 29 شهریور 1401 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32652 - سقف: 33333 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 25 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 45170 - سقف: 46199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 26 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34028 - سقف: 34200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26406 - سقف: 26700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 42340 - سقف: 42589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 34732 - سقف: 36488  تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18.6 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 25708 - سقف: 26026 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.1 درصد

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 27789 - سقف: 27856 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26886 - سقف: 26901 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.07 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26364 - سقف: 26499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27794 - سقف: 28088 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 54997 - سقف: 55200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.7 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 24329 - سقف: 24556 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24459 - سقف: 24699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.5 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24192 - سقف: 24487تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27624 - سقف: 27699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24946 - سقف: 25148 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7.6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26157 - سقف: 26399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت چوبی/ میانگین: 28322 - سقف: 28999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29548 - سقف: 29865 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2426E02 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 549970 552000 3.7 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Amir 283220 289990 10 امیرکبیر
LL 235F6 jam 276240 276990 7.5 جم
22B02 Loresatan 257080 260260 0.1 لرستان
22B02 Loresatan 263640 264990 2.6 لرستان
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
1922T lale 277890 278560 0.4 لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Hi500 264060 267000 16 بندرامام
5030SA tabriz 326520 333330 25 تبریز
6040UA-tabriz 261570 263990 9 تبریز
52518 Jam 241920 244870 6 جم
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 251220 278180 8.3 بندرامام
Bl3 Bakhtar 244590 246990 5.5 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 249460 251480 7.6 مارون
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
CRP100B Arak 340280 342000 11 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Mehr 243290 245560 5 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 295480 298650 10 بندرامام
020 Bandar 277940 280880 3.4 بندرامام
2102TX00-lale 268860 269010 0.07 لاله
2100lale 347320 364880 18.6 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 451700 461990 26 تبریز
321 HS 423400 425890 18 تبریز

رقابت های گریدهای off

71 تا 80 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 50,700- سقف: 51,400 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 73 درصد

41 تا 50 درصد رقابت


پلی پروپیلن نساجی OFF - SF060 درجه 2 - پلی نار/ میانگین: 31,099- سقف: 31,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 41.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 3- پلی نار/ میانگین: 26,026- سقف: 26,026 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 45 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - PNR230C درجه 2- پلی نار/ میانگین: 39,175- سقف: 40,000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 50 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

21 تا 30 درصد رقابت

11 تا 20 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 23,365- سقف: 23,499 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - CR380 درجه 2- پلی نار/ میانگین: 25,529- سقف: 25,529 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 16 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب/ میانگین: 23,687- سقف: 23,799 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 - پتروشیمی اروند

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2- پتروشیمی اروند


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟