یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 28 شهریور 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 28 شهریور 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 28 شهریور 1401 با 1,356 تن افزایش نسبت به 21 شهریور ماه از 25,255 تن به 26,611 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 21 و 28 شهریور 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 1,034 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 9,741 تن به 8,707 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 584 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 274,076 ریال به 274,660 ریال رسید.

2-  پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 330 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 616 تن به 286 تن رساند.

3- گرید C30S مارون که هفته قبل 1,496 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 22 تن با بسته بندی کیسه داشت، امروز 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید Z30S مارون که هفته سوم شهریور 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 220 تن کاهش 880 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید 552R شازند که هفته پیش که 700 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 100 تن کاهش، به 600 تن عرضه رسید.

6. پتروشیمی شازند عرضه گرید Z30S را 100 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 400 تن به 500 تن رساند.

7- گرید 510L نوید که هفته گذشته 315 تن عرضه نقدی داشت با 42 تن کاهش، این هفته به 273 تن رسید.

8. گرید 550J نوید که هفته گذشته 315 تن عرضه با بسته بندی جامبوبگ داشت، این هفته با 42 تن کاهش به 273 تن عرضه رسید.

9. عرضه گرید SF 060 پلی نار با 100 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 1,000 تن به 900 تن رسید.

10. هر چند گرید RG 1102 XK رجال هفته قبل 870 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 174 تن کاهش به 696 تن عرضه نقدی رسید.

11. گرید RG 1102 XL که هفته گذشته 696 تن عرضه نقدی داشت، هفته چهارم شهریور با 174 تن کاهش در میان گروه پ پ نساجی قرار گرفت و به 522 تن عرضه رسید.

12. پتروشیمی جم عرضه گرید 550J را 522 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 792 تن عرضه سلف به 240 تن عرضه سلف رساند.

13- گرید 500J جم که هفته سوم شهریور 240 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 264 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

14- گرید 552R جم، که هفته گذشته 456 تن عرضه نقدی داشت این هفته با 48 تن کاهش به 408 تن عرضه رسید.

15. گرید V30S مارون که چند هفته غیبت داشت، امروز با 440 تن عرضه  در بین عرضه ها قرار گرفت.

16. گرید pi 110 پلی نار که تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 50 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 419 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 3,572 تن به 3,153تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,899 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 281,701 ریال به 283,600 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,102 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 316,648 ریال به 325,750 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2. گرید RP340R مارون که هفته گدشته 440 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن عرضه با بسته بندی کیسه داشت این هفته 220 تن عرضه نقدی با پالت پلاستیکی و 66 تن عرضه با بسته بندی کیسه دارد.

3-  گرید 332C نوید با 42 تن کاهش، امروز عرضه ی خود را از 147 تن به 105 تن عرضه رساند.

4-  گرید 548R نوید امروز نسبت به هفته گذشته 42 تن کاهش دارد و از 126 تن عرضه به 84 تن عرضه رسید.

5. پتروشیمی پلی نار عرضه گرید PNR 230c را 21 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 210 تن به 189 تن رساند.

5. گرید ZR230 نوید نسبت به هفته گذشته 105 تن افزایش دارد و از 315 تن عرضه به 420 تن عرضه رسید.

6. گرید RG 3212E رجال با 87 تن افزایش حجم عرضه از 261 تن عرضه به 348 تن عرضه رسید.

7. پتروشیمی جم عرضه گرید RP345S را 66 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 110 تن به 176 تن رساند.

8. گرید 440L جم که هفته پیش 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جمع عرضه های پ پ شیمیایی قرار ندارد.

9. گرید 548R جم با 110 تن کاهش حجم عرضه، از 660 تن به 550 تن رسید.

10. گرید 548T جم که هفته گذشته 154 تن عرضه داشت، این هفته با 22 تن افزایش به 176 تن عرضه رسید.

11. پتروشیمی جم عرضه گرید RP340 را 44 تن کاهش داد و از 220 تن به 176 تن عرضه رساند.

12. گرید RPX-345S  جم امروز برخلاف هفته گذشته که 110 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 186 تن کاهش یافت و از 10,013 تن به 9,827 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,125 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 232,050 ریال به 227,925 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته قبل 2,904 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,200 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 2,607تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,500 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3. گرید PVC S65 بندرامام که هفته قبل 3,014 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 200 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 3,014 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4. عرضه گرید E6834 اروند با 11 تن افزایش حجم عرضه از 495 تن عرضه به 506 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته سوم شهریور 1,497 تن افزایش داشت و از 1,590 تن به 3,087 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 602 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه افزایش یافت و از 277,889 ریال به 278,491 ریال رسید.

2- گرید ZH 525J نوید که هفته قبل که 609 تن عرضه سلف داشت، امروز 525 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 3420 L را 261 تن نسبت به هفته سوم شهریور افزایش داد  و از 261 تن به 522 تن رساند.

4- هر چند گرید HP525j جم هفته قبل 720 تن عرضه نقدی داشت، امروز 360 تن عرضه نقدی و 360 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5. هرچند گرید HP 525J مارون که چند هفته عرضه نداشت، امروز با 1,320 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت پلاستیکی در میان عرضه های گروه گرید فیلم قرار گرفت.


نمودارعرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 227,925 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 227,925 2607 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 259,835 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 227,925 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 227,925 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9827 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 274,660 408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 274,660 1200 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 274,660 264 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/13
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 274,660 900 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
pi 110 274,660 50 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 274,660 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 274,660 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 274,660 600 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 274,660 500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 274,660 286 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 274,660 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 274,660 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 274,660 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 274,660 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 274,660 273 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 274,660 273 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
8707 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP345S jam 304,036 176 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 284,111 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 283,600 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 283,600 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 304,036 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 304,036 176 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 325,750 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 325,750 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RP340R maron 304,036 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
RP340R maron 304,036 66 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 283,600 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 325,750 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 316,298 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 304,036 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 288,709 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 274,660 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 303,525 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3153 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
HP525j jam 278,491 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3420 L-rejal 398,042 522 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 278,491 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 278,491 525 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3087 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
V 30GA 277,214 1500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
1500 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 417,831 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 415,937 209 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 399,300 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 374,343 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/07/02
محل تحویل انبار کارخانه
337 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟