یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ یکشنبه 27 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای یکشنبه 27 شهریور 1401 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید S57 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 32696 - سقف: 32696 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 40 درصد


21 تا 30 درصد رقابت:


پلی وینیل کلراید S70 -  پتروشیمی آبادان -  پالت چوبی/ میانگین: 30652 - سقف: 30999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

 پلی استایرن انبساطی نسوز F100 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 46437 - سقف: 54399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 24 درصد


11 تا 20 درصد رقابت:


 پلی استایرن انبساطی R200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 42486 - سقف: 45068 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی استایرن انبساطی R310 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 41902 - سقف: 42289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

 پلی استایرن انبساطی 422FC -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 39940 - سقف: 40068 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 14 درصد

پلی استایرن انبساطی نسوز F200 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 41485 - سقف: 42099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصدکمتر از 10 درصد رقابت:


 پلی پروپیلن نساجی HP502N -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 28688 - سقف: 28760 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.6 درصد

 پلی استایرن انبساطی نسوز F300 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 39079 - سقف: 40355 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.5 درصد

 پلی استایرن انبساطی نسوز F105 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ/ میانگین: 37584 - سقف: 37899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

نخ پلی استر 250D48FC -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 35612 - سقف: 35612 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 نخ پلی استر 250D48FA -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 41510 - سقف: 41587 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 پلی استایرن معمولی 1540 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34824 - سقف: 34996 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 نخ پلی استر 500D96FA -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 41635 - سقف: 41705 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 نخ پلی استر 250D48FB -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 39189 - سقف: 39189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.6 درصد

 نخ پلی استر 160D48FA -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی/ میانگین: 42311 - سقف: 42599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 پلی استایرن معمولی 1115 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34277 - سقف: 34356تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

 پلی استایرن مقاوم 7240 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 38407 - سقف: 38439 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.04 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی پروپیلن فیلم RP120L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

اپوکسی رزین مایع 06EXC -  پتروشیمی خوزستان -  بشکه

پلی استایرن معمولی 1309 -  آرتان پترو کیهان -  کیسه

نخ پلی استر 500D96FB -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی

پلی بوتادین رابر 1220 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی بوتادین رابر 1220 -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی استایرن معمولی 1028 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1460 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین E1X75LC -  پتروشیمی خوزستان -  بشکه

پلی استایرن انبساطی F305 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 6045 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1551 -  پتروشیمیایی تخت جمشید پارس -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی (پودر) 54B04 -  پتروشیمی لرستان -  جامبوبگ

نخ پلی استر 160D48FB -  پتروشیمی تندگویان -  پالت چوبی

پلی کربنات 1012UR -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی


برای این کالاها معامله ای انجام نشد:


پلی استایرن مقاوم 7055 -  پتروپاک مشرق زمین -  پالت پلاستیکی

پلی استایرن معمولی 1160 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

آلیاژ پلی کربنات ABS -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی

آلیاژ پلی کربنات LED -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی

آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی

پلی کربنات 0407UR -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی

پلی کربنات W1 -  پتروشیمی خوزستان -  پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی نسوز F400 -  توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب -  جامبوبگ

پلی استایرن معمولی 24N -  تولیدی پلاستیک ایسین -  جامبوبگ

پلی استایرن مقاوم 4512 -  محب بسپار ایده گستر -  پالت پلاستیکی

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S70 Abadan 306520 309990 28.2 آبادان
PVC S57 Abadan 326960 326960 40 آبادان
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP 502N 286880 287600 5 شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HIPS 7240 tabriz 384070 384390 0.04 تبریز
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
GPPS 1115 petropak 342770 343560 0.6 پتروپاک مشرق زمین
GPPS 1540 tabriz 348240 349960 2.19 تبریز
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F100 Entekhab 464370 543990 24 پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 375840 378990 4.3 پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 414850 420990 11 پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 419020 422890 19 پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 390790 403550 4.6 پلی استایرن انتخاب
R200-entekhab 424860 450680 20.5 پلی استایرن انتخاب
FC 422 399400 400680 14 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 160D48FA 423110 425990 1.12 تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 415100 415870 2.3 تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 416350 417050 2 تندگویان
نخ پلی استر 250D48Fb 391890 391890 1.65 تندگویان
250D48FC 356120 356120 3.2 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟