یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 22 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 22 شهریور 1401 را بخوانید.

31 تا 40 درصد رقابت:

 

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 34036 - سقف: 34678 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30.5 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی استایرن انبساطی 321HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 39480 - سقف: 39688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی استایرن انبساطی 221HS -  پتروشیمی تبریز -  جامبوبگ/ میانگین: 41745 - سقف: 42265 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25094 - سقف: 25099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی امیرکبیر -  جامبوبگ/ میانگین: 26148 - سقف: 26599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 26286 - سقف: 26389 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27319 - سقف: 27399 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه/ میانگین: 28757 - سقف: 28899 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی لرستان -  پالت چوبی/ میانگین: 26347 - سقف: 26481 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 -  پتروشیمی لاله -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 27326 - سقف: 27469 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی مهر -  پالت چوبی/ میانگین: 23353 - سقف: 29611 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2.4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 27639 - سقف: 27879تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی/ میانگین: 23822 - سقف: 23959 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  جامبوبگ/ میانگین: 23421 - سقف: 23500 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23941 - سقف: 24278 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 -  پلیمر کرمانشاه -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23997 - سقف: 24124 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی/ میانگین: 30591 - سقف: 30700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B03 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت چوبی/ میانگین: 27094 - سقف: 27166 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی/ میانگین: 27316 - سقف: 27588 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی -  پتروشیمی قائد بصیر -  پالت چوبی/ میانگین: 57073 - سقف: 57300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 23988 - سقف: 24999تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28417 - سقف: 28688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24669 - سقف: 24900 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 28833 - سقف: 28959 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33265 - سقف: 33510 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24925 - سقف: 24999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3030UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 20BF5 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D -  پتروشیمی امیرکبیر -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 -  پتروشیمی تخت جمشید -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله EX6N -  پتروشیمی امیرکبیر -  کیسه

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی میاندوآب -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 -  پتروشیمی آریا ساسول -  پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 -  پتروشیمی کردستان -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 -  پتروشیمی ایلام -  پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T -  پتروشیمی لاله -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N -  پتروشیمی جم -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 -  پتروشیمی تندگویان -  جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 -  پتروشیمی لرستان -  پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 -  پتروشیمی تبریز -  پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 -  پتروشیمی مهاباد -  پالت پلاستیکی

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

 


جدول رقابت های امروز:

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 570730 573000 6 قائد بصیر
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LL 235F6 jam 262860 263890 2 جم
LLD 209 Arak 261480 265990 1.4 شازند
LLD 209 Arak 273160 275880 6 شازند
22B02 Loresatan 263470 264810 2 لرستان
LLD 22B03 Mahabad 270940 271660 5 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
Hi500 249250 249990 10 بندرامام
5030SA tabriz 340360 346780 30.5 تبریز
52518 Jam 239880 249990 6 جم
52518 Jam 234210 235000 3.4 جم
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HBM 5510 238220 239590 3 آریا ساسول
0035 Bandar 246690 249000 7 بندرامام
Bl3 Bakhtar 239970 241240 4 پلیمر کرمانشاه
Bl3 Marun 239410 242780 4 مارون
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EX3 AmirKabir 287570 288990 2 امیرکبیر
5000S Jam 250940 250990 0.5 جم
CRP100B Arak 332650 335100 9 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Mehr 233530 296110 2.4 مهر
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LF 190 Arya - 2119 276390 278790 3 آریا ساسول
2420h 273190 273990 2 امیرکبیر
0075 Bandar 288330 289590 8 بندرامام
020 Bandar 284170 286880 6 بندرامام
2420E02-kordestan 275270 278550 3 کردستان
2100lale 273260 274690 2 لاله
2100lale 305910 307000 5 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
221 HS 417450 422650 18 تبریز
321 HS 394800 396880 12 تبریز

رقابت های گریدهای off

41 تا 50 درصد رقابت


پلی پروپیلن نساجی OFF - V30G درجه 3- پتروشیمی مارون / میانگین: 21,699- سقف: 21,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1- صنعتی نوید زر شیمی/ میانگین: 32,699- سقف: 32,699 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی بندر امام/ میانگین: 23,099- سقف: 23,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - V30S درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 27,619- سقف: 27,659 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1- پتروشیمی شازند / میانگین: 28,299- سقف: 28,299 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1- پتروشیمی مارون/ میانگین: 28,419- سقف: 28,679 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی OFF - C30S درجه 2- پتروشیمی مارون/ میانگین: 26,099- سقف: 26,099 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1- پتروشیمی غدیر/ میانگین: 22,696- سقف: 22,697 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی مهر

پلی اتیلن سنگین LMP - پتروشیمی میاندوآب

پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1-پتروشیمی مارون


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟