یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 21 شهریور 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 21 شهریور 1401 را بخوانید.

 81 تا 90 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 57596 - سقف: 57806 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 82 درصد

61تا 70 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 46387 - سقف: 46688 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 65 درصد

51 تا 60 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 50401 - سقف: 51256 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 60 درصد

41 تا 50 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 40594 - سقف: 40700 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 44 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB445L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 44250 - سقف: 44300 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C -  پتروشیمی پلی نار -  جامبوبگ/ میانگین: 43144 - سقف: 43255 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت:

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 36165 - سقف: 36666 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 28 درصد

11 تا 20 درصد رقابت:

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31130 - سقف: 31140 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 31115 - سقف: 31133 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 30873 - سقف: 31099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 12.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 31985 - سقف: 32078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13.5 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 31612 - سقف: 32000 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33918 - سقف: 34641تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34022 - سقف: 34099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 15 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 32155 - سقف: 32381 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 34555 - سقف: 34800 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 34652 - سقف: 35055 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17.4 درصد

پپلی پروپیلن شیمیایی ZB548R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 33229 - سقف: 33471 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  کیسه/ میانگین: 32379 - سقف: 32559 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 18 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت:

نخ پلی استر 48F280DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 39944 - سقف: 39966 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.04 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 23546 - سقف: 23923 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ/ میانگین: 24232 - سقف: 25553 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.4 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 28957 - سقف: 29189 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5.6 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29132 - سقف: 29221 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29110 - سقف: 29261 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 24564 - سقف: 29288 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 29229 - سقف: 30589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 29430 - سقف: 29561 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 29735 - سقف: 29989 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.4 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 25178 - سقف: 25577 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 32613 - سقف: 32911 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10.5 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند:

برای این کالاها معامله ای انجام نشد:

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Arvand 245640 292880 6 اروند
PVC S65 Arvand 242320 255530 4.4 اروند
PVC S65 Bandar 251780 255770 8.5 بندرامام
PVC S65 Bandar 238810 239000 3 بندرامام
PVC S65 Ghadir 235460 239230 1.4 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
552R Jam 291100 292610 6 پلی پروپیلن جم
510L Jam 316120 320000 15 پلی پروپیلن جم
550J Jam 289570 291890 5.6 پلی پروپیلن جم
SF 060 polynar 321550 323810 17 پلی نار
RG 1102 XK Rejal 308730 310990 12.6 رجال
RG 1102XL Rejal 317130 320110 16 رجال
552R Arak 292290 305890 6.6 شازند
Z30s Ar 291320 292210 6 شازند
552R Maroun 291050 293990 5.3 مارون
Z30S Marun 291790 293210 5.8 مارون
C30S Marun 323790 325590 18 مارون
C30S Marun 311010 325890 13.4 مارون
552R Navid 287030 288890 4.7 نوید زرشیمی
510L Navid 321400 324890 17 نوید زرشیمی
ZH 550J navid 297350 299890 8.4 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
RP345S jam 339180 346410 15 پلی پروپیلن جم
440L jam 463870 466880 65 پلی پروپیلن جم
440G jam 405940 407000 44 پلی پروپیلن جم
548R jam 361650 366660 28 پلی پروپیلن جم
548T jam 319850 320780 13.5 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 346520 350550 17.4 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 340220 340990 15 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 407200 412910 35 پلی پروپیلن جم
PNR 230c polynar 431440 432550 36 پلی نار
RG 3212E 575960 578060 82 رجال
RP340R maron 326130 329110 10.5 مارون
RP340R maron 318520 319990 8 مارون
ZB 548R navid 332290 334710 18 نوید زرشیمی
ZR230-navid 548120 551990 73 نوید زرشیمی
332C navid 504010 512560 60 نوید زرشیمی
ZR340r navid 345550 348000 17 نوید زرشیمی
ZH 500M 294300 295610 7 نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 442500 443000 47 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HP525j jam 311300 311400 12 پلی پروپیلن جم
ZH 525J navid 311150 311330 12 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 48F280DTB 399440 399660 0.04 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 86%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟