یکتا رنگدانه تبریز تولیدکننده مستربچ سفید و کامپاند سفید

سپند پلیمر پیشرو؛ تولیدکننده انواع گرانول پی وی سی PVC

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 18 مرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 18 مرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 18 مرداد 1401 با 752 تن کاهش  نسبت به 10 مرداد ماه از 26,340 تن به 25,588 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 3 و 10 مرداد 1401 


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 9,270 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 9,470 تن به 200 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,984 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل کاهش یافت و از 312,045 ریال به 303,061 ریال رسید.

2- گرید C30S مارون که هفته قبل 176 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 1,144 تن افزایش 1,320 تن عرضه سلف دارد.

3- گرید HP 550J مارون بعد از دو هفته غیبت امروز با 66 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

4- پتروشیمی مارون عرضه گرید 552R را 330 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,320 تن به 990 تن رساند.

5-گرید 510L نوید برخلاف هفته قبل که 210 تن عرضه نقدی داشت، امروز 252 تن عرضه سلف دارد.

6- عرضه گرید HP 500J مارون 396 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 616 تن به 220 تن رسید.

7- پتروشیمی شازند عرضه گرید 552R را 700 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,100 تن به 400 تن رساند.

8- هر چند گرید RG 1102 H هفته پیش 44 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

9- گرید 510L جم که هفته دوم مرداد 600 تن عرضه نقدی داشت، امروز 264 تن کاهش یافت و فقط 336 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 5,531 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 6,131 تن به 600 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,930 ریال نسبت به قیمت پایه قبل کاهش یافت و از 319,511 ریال به 310,581 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,290 ریال نسبت به قیمت پایه پیش کاهش یافت و از 354,349 ریال به 350,059 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- پتروشیمی جم عرضه گرید 440L را 550 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 990 تن به 440 تن رساند.

3- گرید (پودر) ZB 548R نوید برخلاف هفته قبل که 36 تن عرضه نقدی داشت، عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید RG 3212XE بعد از دو هفته عرضه نشدن، امروز با 174 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.


5- عرضه گرید EPX-3130UV جم امروز 110 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 110 تن عرضه به 220 تن عرضه رسید.

6- پتروشیمی جم عرضه گرید RP340 را 110 تن نسبت به هفته دوم مرداد افزایش داد و از 220 تن به 330 تن رساند.

7- گرید RP340R مارون که هفته پیش 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 66 تن افزایش 506 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 8,296 تن کاهش یافت و از 8,996 تن به 700 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,951 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 274,416 ریال به 249,465 ریال

2- عرضه گرید PVC S65 غدیر 400 تن نسبت ب هفته دوم مرداد افزایش داشت و از 1,400 تن عرضه نقدی  به 1,800 تن عرضه نقدی رسید.

3- گرید E6834 اروند برخلاف هفته پیش که 484 تن عرضه سلف داشت، امروز 484 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته دوم مرداد 707تن افزایش داشت و از 1,037 تن به 330 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,957 ریال نسبت به قیمت پایه یکشنبه کاهش یافت و از 315,778 ریال به 306,821 ریال رسید.

2- هر چند گرید HP 525J مارون هفته گذشته 242 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید ZH 525J نوید برخلاف هفته دوم مرداد که 315 تن عرضه سلف داشت، امروز 315 تن عرضه نقدی دارد.

4- گرید 1104k رجال برای دومین هفته متوالی در بین عرضه های گرید فیلم حضور ندارد.


نمودارعرضه ها


عرضه ها

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 249,465 1360 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 249,465 2750 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 284,390 484 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 249,465 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Bandar 249,465 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 249,465 1800 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9396 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 303,061 672 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 303,061 336 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 303,061 600 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 303,061 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 303,061 700 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
1101s rejal 303,061 609 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
Rg 1101SL 303,061 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 303,061 400 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 303,061 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
V 30S 303,061 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 303,061 220 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 303,061 1320 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/29
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 550J maron 303,061 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 303,061 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 303,061 252 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 303,061 231 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
9081 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 310,581 440 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 311,082 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 310,581 1430 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 310,581 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 328,754 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/05/27
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 328,754 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/06/02
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 330,634 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 230c polynar 350,059 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 3212E 350,059 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3212XE 350,059 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3420 L-rejal 424,128 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EPC40R shazand 310,581 500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
RP340R maron 328,754 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZB 548R navid 310,581 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 350,059 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 342,665 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 328,754 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 316,847 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 303,061 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 330,132 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
5897 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 306,821 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
ZH 525J navid 306,821 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
795 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر SD250D48FAA 463,215 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر SD160D48FAA 511,890 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پشمینه کویر
نخ پلی استر 96F560DTA 459,480 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 455,450 152 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 441,861 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 414,245 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 437,232 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 409,905 30 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر SD250D48FAA 471,110 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 514,655 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/05/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
419 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
مشاوره فوری با کارشناس فروش مستربچ | اینجا کلیک کنید
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟