ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ دوشنبه 30 خرداد 1401
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای دوشنبه 30 خرداد 1401 را بخوانید.


41 تا 50 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 53476 - سقف: 54999 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 49 درصد

31 تا 40 درصد رقابت
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 49358 - سقف: 49599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 51033 - سقف: 51699تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RP340R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 50416 - سقف: 50599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 37.7 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212E -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 47387 - سقف: 47621 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 22.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 45001 - سقف: 45199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 47730 - سقف: 48089 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23.5 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 46595 - سقف: 47770 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 30 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

نخ پلی استر 96F560DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی/ میانگین: 49449 - سقف: 49699 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 11.6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی/ میانگین: 43296 - سقف: 43499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20.6 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ/ میانگین: 33726 - سقف: 33799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.01 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی/ میانگین: 34887 - سقف: 34940 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی بندرامام -  پالت پلاستیکی/ میانگین: 33876 - سقف: 34025 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.4 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ/ میانگین: 38208 - سقف: 38289 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ/ میانگین: 41196 - سقف: 41799 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6.6 درصد

گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی پروپیلن نساجی C30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی PYI250 -  پتروشیمی پلی نار -  پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی اروند -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP552R -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی RG1102XL -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP550J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم ZH525J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH510L -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی ZH552R -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP565S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP510L -  پلی پروپیلن جم -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی Z30S -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی وینیل کلراید S65 -  پتروشیمی غدیر -  جامبوبگ

پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

نخ پلی استر 48F180DTA -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن نساجی ZH550J -  نوید زرشیمی -  جامبوبگ

گرید هایی که معامله نشدند

پلی پروپیلن فیلم RG1104K -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی 1102L -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی RG1102H -  پتروشیمی رجال -  جامبوبگ

پلی پروپیلن نساجی HP502N -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G -  پتروشیمی شازند -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE -  پتروشیمی شازند -  پالت چوبی

پلی پروپیلن فیلم HP525J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

پلی پروپیلن نساجی HP500J -  پتروشیمی مارون -  پالت پلاستیکی

نخ پلی استر 48F180DTB -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

نخ پلی استر 48F180DTC -  پلی اکریل ایران -  پالت چوبی

پلی پروپیلن RP270G -  پلی پروپیلن جم -  پالت چوبی

نخ پلی استر SD250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر SD485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA -  هشت بهشت کیش -  پالت چوبی

 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PVC S65 Bandar 338760 340250 0.4 بندرامام
PVC S65 Ghadir 337260 337990 0.01 غدیر
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SF 060 polynar 348870 349400 0.3 پلی نار
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
440L jam 432960 434990 20.6 پلی پروپیلن جم
440L jam 465950 477700 30 پلی پروپیلن جم
548R jam 534760 549990 49 پلی پروپیلن جم
RP340 jam 504160 505990 37.7 پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 493580 495990 35 پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 510330 516990 35 پلی پروپیلن جم
RG 3212E 473870 476210 22.6 رجال
RG 3212E 411960 417990 6.6 رجال
ZR230-navid 477300 480890 23.5 نوید زرشیمی
ZR340r navid 450010 451990 23 نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 382080 382890 6 نوید زرشیمی
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
نخ پلی استر 96F560DTA 494490 496990 11.6 پلی اکریل ایران
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟