ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 30 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 30 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 30 خرداد 1401 با 1,564 تن کاهش نسبت به 23 خرداد ماه از 27,129 تن به 25,565 تن رسید.

 مقایسه عرضه های 23 و 30 خرداد 1401


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 149 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 10,601 تن به 10,750 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,122 ریال نسبت به قیمت پایه هفته قبل افزایش یافت و از 340,399 ریال به 347,521 ریال رسید.

2- کالای 552R مارون که هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 1,342 تن عرضه سلف روانه بورس کالا شد.

3- گرید C30S مارون که هفته پیش 1,716 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 84 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 1,100 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید Z30s شازند برخلاف هفته قبل که 80 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- هر چند گرید Z30S مارون هفته پیش 1,320 تن عرضه سلف داشت، امروز با 440 تن کاهش 880 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید YI250 پلی نار که از 16 اسفند 1400 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 300 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

7- گرید RG 1102H رجال برای اولین بار با 87 تن عرضه نقدی در جدول عرضه های امروز قرار گرفت.

8- گرید 565S مارون بعد از دو هفته عرضه نشدن امروز 330 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

9- پتروشیمی جم عرضه گرید 510L را با 864 تن کاهش از 1,584 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت چوبی به 720 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

10 گرید SIF010 رجال برخلاف هفته قبل که 10 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

11- گرید RG 1102L رجال بعد از 1 ماه غیبت امروز با 435 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

12- عرضه گرید RG 1102 XK رجال 348 تن نسبت به هفته چهارم خرداد کاهش یافت و از 1,218 تن به 870 تن رسید.

13- گرید HP 500J مارون که از 26 اردیبهشت تاکنون عرضه ای نداشت، امروز 352 تن عرضه نقدی دارد.

14- پتروشیمی پلی نار عرضه گرید SF 060 را 300 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 1,200 تن به  900 تن رساند.

15- عرضه گرید 552R نوید که هفته قبل 504 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 210 تن کاهش فقط 294 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 82 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 2,766 تن به 2,684 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,342 ریال نسبت به قیمت پایه قبل افزایش یافت و از 350,942 ریال به 358,284 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,189 ریال نسبت به قیمت پایه پیش افزایش یافت و از 373,199 ریال به 386,388 ریال رسید. (گریدهای MR230 و ZR230)

2- گرید MR230 مارون که هفته گذشته 176 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 42 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز در بین عرضه ها  دیده نمی شود.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید 440L را با 330 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 660 تن به 330 تن رساند.

4- گرید 548R جم بعد از دو هفته غیبت امروز با 330 تن عرضه سلف بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

5- هر چند گرید EP2X83CE شازند تاکنون عرضه ای نداشت، امروز برای اولین با 260 تن عرضه نقدی دارد.

6- گرید ZR 348T نوید برخلاف هفته فبل که 105 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

7- گرید RG 3212XE رجال که تاکنون عرضه ای نداشت، امروز برای اولین بار با 174 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

8- هر چند گرید 332C نوید هفته گذشته 105 تن عرضه نقدی داشت، امروز در جدول عرضه ها دیده نمی شود.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته قبل 800 تن افزایش یافت و از  8,390 تن به 9,190 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,045 ریال نسبت به قیمت پایه گذشته کاهش یافت و از 340,296 ریال به 337,251 ریال

2- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 2,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 200 تن کاهش 1,900 تن عرضه نقدی دارد.

3- گرید PVC S65 اروند که هفته گذشته 1,376 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,900 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 1,892 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 1,900 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

4- گرید E6834 اروند که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 484 تن عرضه سلف در بین عرضه های پی وی سی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

2- گرید RG 1104 K رجال که هفته گذشته 348 تن عرضه نقدی داشت، امروز علاوه بر 348 تن عرضه نقدی 696 تن عرضه سلف نیز دارد.

3- پتروشیم جم عرضه گرید HP525j را 360 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 720 تن بع 360 تن رساند.


نمودارعرضه ها


 

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Arvand 337,251 1892 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 337,251 1900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
E6834 arvand 384,466 484 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 337,251 3014 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 337,251 900 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
PVC S65 Ghadir 337,251 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
9190 0
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 347,521 1032 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 347,521 720 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
550J Jam 347,521 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
YI250 polynar 347,521 300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
SF 060 polynar 347,521 900 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 347,521 870 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 347,521 1044 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 L 347,521 435 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 H 347,521 87 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 502N 347,521 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 347,521 1342 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 347,521 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
HP 500J 347,521 352 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 347,521 1100 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
565S maron 368,372 330 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 347,521 294 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 347,521 294 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 347,521 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10750 0
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 358,284 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/16
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 358,762 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/12
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 358,284 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/25
محل تحویل انبار کارخانه
RP340 jam 366,057 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
RPX-345S jam 366,057 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 377,419 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
RG 3212XE 386,388 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 3212E 386,388 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
EP2X83CE 366,057 260 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
ZR230-navid 386,388 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 366,057 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 360,676 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 500M 347,521 147 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2684 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 351,108 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 351,108 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/14
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 351,108 348 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
HP 525J maron 351,108 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 525J navid 351,108 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2898 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RP 270G jam 396,075 286 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
Rp 270G shazand 396,075 90 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
376 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 442,951 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 495,472 76 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 475,653 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 445,925 90 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/04/04
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر مشکی DDB485D96FAA 538,345 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر مشکی DDB250D48FAA 541,282 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/04/06
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD485D96FAA 481,678 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
نخ پلی استر SD250D48FAA 487,155 40 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی هشت بهشت کیش
444 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟