ویرا صنعت تولید و ارايه کننده تجهیزات تولیدی صنعت پلاستیک

پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 18 خرداد 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 18 خرداد 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 18 خرداد 1401 با 3,435 تن کاهش نسبت به 10 خرداد 1401 از 55,252 تن به 51,817 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه‌شنبه 10 و چهارشنبه 18 خرداد 1401  
 


 

نکات مهم عرضه های  اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 320 تن کاهش داشته و از 1,000 تن به 680 تن عرضه رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 24,474 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 430,617 ریال به 406,143 ریال رسید.

2- عرضه گرید ABS150 تبریز امروز 300 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 850 تن به 550 تن رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته 304 تن افزایش داشته است و از 848 تن به 1,152 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,531 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 474,023 ریال به 468,492 ریال رسید.

 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 350 تن کاهش یافت و از 9,723 تن به 9,373 تن رسید.


وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,804 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 343,376 ریال به 335,572 ریال رسید.

2- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید LLD 209 را 550 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 4,950 تن به 4,400 تن رساند.

3- گرید LLD 22b02 مهاباد که هفته قبل 960 تن عرضه داشت، امروز با 120 تن افزایش نسبت به هفته قبل 1,080 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 55 تن افزایش یافت و از 5,115 تن به 5,170 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,511 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 239,330 ریال به 232,819 ریال رسید.

2- گرید 6040UA تبریز برخلاف هفته گذشته که عرضه ای نداشت، امروز با 55 تن عرضه نقدی در بین عرضه ها قرار گرفت.

3- پتروشیمی لرستان عرضه گرید 62N07UV را 240 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,008 تن به 1,248 تن رسید.


 

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی 506 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 8,216 تن به 7,710 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,586 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 257,931 ریال به 249,345 ریال رسید.

2- عرضه گرید Bl3 مارون امروز 726 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 2,266 تن به 2,992 تن رسید.

3- پتروشیمی آریاساسول عرضه گرید 5510 را 1,232 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 2,838 تن به 1,606 تن رسید.

پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته 506 تن کاهش یافت و از 1,507 تن به 1,001 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,560 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 291,451 ریال به 283,891 ریال رسید.

2- عرضه گرید 3840 تبریز 506 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 1,507 تن به 1,001 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 960 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 6,019 تن به 5,059 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,686 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 327,827 ریال به 318,141 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که هفته قبل 2,000 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 590 تن عرضه نقدی با بسته بندی جامبوبگ و 550 تن با بسته بندی کیسه دارد.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید CRP100N را 495 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,507 تن به 1,012 تن رساند.

4- گرید ARM PCF55 برخلاف هفته گذشته که 100 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- گرید CRP100Bجم که هفته دوم خرداد 1,012 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,287 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 220 تن با بسته بندی جامبوبگ دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 1,236 تن کاهش داشت و از 2,860 تن به 1,624 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,996 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 259,879 ریال به 252,883 ریال رسید.

2- گرید F7000 مهر که هفته گذشته 1,804 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سنگین فیلم دیده نمی‌شود.

3- گرید EX5 مارون برخلاف هفته پیش که 440 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید EX5 باختر بعد از 2 هفته غیبت امروز با 1,008 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر بوده و این هفته 6,512 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 536 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 318,814 ریال به 319,350 ریال رسید.

2- هر چند گرید PET-BG731 هفته گذشته 418 تن عرضه سلف داشت، امروز در جمع عرضه ها حضور ندارد.

3- گرید PET-BG735 تندگویان برخلاف هفته قبل که 110 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 60 تن افزایش داشته است و از 5,968 تن به 6,028 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12,742 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 334,224 ریال به 321,482 ریال رسید.

2- گرید 2426f8 کردستان برخلاف هفته دوم خرداد که عرضه ای نداشت، امروز با 120 تن عرضه نقدی در بین عرضه ها قرار گرفت.

3- پتروشیمی کردستان عرضه گرید 2420E02 را 120 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 840 تن به 720 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 20 تن کاهش یافت و از 290 تن به 270 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,861 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 395,636 ریال به 386,775 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 44 تن افزایش یافت و از 7,040 تن به 7,084 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,251 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 291,784 ریال به 286,533 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان که هفته پیش در بین عرضه ها دیده نمی‌شد، امروز 550 تن عرضه سلف دارد.

3- هر چند گرید TG 670S تندگویان هفته پیش 616 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 406,143 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 406,143 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
680 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 465,492 272 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 465,492 128 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 457,986 752 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1152 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 335,572 440 3960
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 335,572 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل شادآباد
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 336,732 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 335,572 209 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 339,052 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 335,572 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 325,505 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 335,572 1080 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 335,572 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 335,572 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 336,732 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4863 4510
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 331,126 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6040UA-tabriz 218,832 55 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 232,819 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 237,458 1248 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 237,458 360 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV Myan 237,458 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
3179 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HBM 5510 249,345 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 249,345 1408 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 249,345 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 249,345 2992 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
7710 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 283,891 1001 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/17
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1001 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 318,141 590 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
EX3 AmirKabir 318,141 550 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 343,333 220 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Jam 343,333 1287 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 334,007 1012 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 342,406 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
5059 0
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
F7000 Ilam 252,883 616 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Bakhtar 252,883 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
1624 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 319,350 1606 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 312,957 2244 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 334,877 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 325,135 154 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
6512 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 321,482 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420d 337,556 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 321,482 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 321,482 900 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 321,482 720 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 321,482 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 322,641 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426f8 kordestan 322,641 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F3 kordestan 343,985 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 321,482 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 343,985 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6028 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 386,775 160 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 386,775 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/03/23
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
270 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Super Bright- TG641 297,764 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 286,533 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 280,780 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 288,998 550 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/04/15
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
7084 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
خرید از بورس کالا
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟