پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ شنبه 17 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز شنبه 17 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 با 332 تن افزایش نسبت به 6 اردیبهشت 1401 از 51,107 تن به 51,439 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه شنبه 6 و شنبه 17 اردیبهشت 1401


نکات مهم عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 100 تن افزایش یافت و از 8,216 به 8,316 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 81 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 347,726 ریال به 347,645 ریال رسید.

2- عرضه گرید LLD 209 امیرکبیر امروز با 100 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 3,300 تن به 3,400 تن رسید و بسته بندی آن از پالت چوبی به جامبوبگ تغییر پیدا کرد.

3- عرضه گرید LLD 209 پودر اراک امروز با 100 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 200 تن به 100 تن رسید.

4- عرضه گرید LLD 209 اراک امروز با 100 تن افزایش نسبت به هفته گذشته از 1200 تن به 1300 تن رسید.

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته پیش 530 تن افزایش یافت و از 425 تن به 955 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 11,069ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 457,235 ریال به 446,166 ریال رسید.

2- عرضه گرید ABS150 تبریز که هفته گذشته 275 تن عرضه داشته این هفته با افزایش 550 تنی مقدار عرضه های خود را به 825 تن رسانده است.

3- عرضه گرید N50 قائد بصیر امروز با 20 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 150 تن به 130 تن رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR) نسبت به هفته گذشته تغییر نداشته است.
  استایرن بوتادین رابر (SBR) این هفته 960 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,256 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 487,124 ریال به 490,380 ریال رسید.

2- عرضه گرید SBR-1502  بندر امام با 176 کاهش از 288 تن عرضه به 112 تن رسید.نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته گذشته 366 تن افزایش یافت و از 5,415 تن به 5,781 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 141 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 247,509 ریال به 247,368 ریال رسید.

2- عرضه گرید 52511 جم که هفته گذشته عرضه ای نداشت این هفته با 66 تن عرضه در بین عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز نسبت به هفته گذشته 198 تن افزایش یافت و از 4,520 تن به 4,718 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,018ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 268,567 ریال به 266,549 ریال رسید.

2- عرضه گرید Bl3 مارون با 198 تن افزایش از 1,320 تن به 1,518 تن تغییر حجم داد.

نکات مهم عرضه های سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته گذشته تغییر نداشته است.
پلی اتیلن سنگین دورانی این هفته 1,507 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 170 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 299,551 ریال به 299,381 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 436 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 4,942 تن به 5,378 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 7,026 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 320,892 ریال به 327,918 ریال رسید.

2- عرضه گرید CRP100B جم با کاهش 1,474 تنی از 2,024 تن به 550 تن رسید.

3- عرضه گرید CRP100N جم با 990 تن کاهش از 1,518 تن به 2,508 تن عرضه نقدی رسید.

4- عرضه گرید EX3 امیرکبیر که هفته گذشته در بین عرضه ها غایب بود این هفته دارای 740 تن عرضه است.

5- عرضه گرید ARM PCF55 که هفته گذشته عرضه ای نداشت این هفته با 180 تن عرضه در بین عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم نسبت به هفته پیش 1,182 تن کاهش داشت و از 7,136 تن به 5,954 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,780 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 275,042 ریال به 272,262 ریال رسید.

2- عرضه گرید EX5 مارون با کاهش 286 تنی نسبت به هفته گذشته از 1,804 تن به 1,518 تن رسید.

3- عرضه گرید EX5 امیرکبیر نسبت به هفته گذشته 60 تن افزایش داشته است و این هفته از 100 تن به 160 تن رسید.

4- گرید F7000 مهر با روند کاهشی 792 تنی عرضه های این گرید را از 1,804 تن به 1,012 تن رساند.

5- عرضه گرید F7000 ایلام با کاهش 198 تنی از 814تن به 616 تن نقدی رسید.

6- گرید 3713 آریا که هفته گذشته عرضه ای نداشت این هفته با 34 تن عرضه در بین عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم قرار گرفت.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته گذشته تغییر نداشته است.
پلی اتیلن ترفتالات بطری این هفته 5,124 تن عرضه می شود.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,843 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 310,895 ریال به 309,052 ریال رسید.


2- عرضه گرید PET-BG785 با 506 تن کاهش از 2,508 تن به 2,002 تن رسید.

3- عرضه گرید PET-BG821 با افزایش 506 تنی حجم عرضه خود را از 1,694تن به 2,200 تن رساند.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 400 تن کاهش داشته است و از 6,916 تن به 6,516 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,131 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 350,117 ریال به 348,986 ریال رسید.

2- کاهش 400 تنی عرضه گرید 0075 بندر حجم آن را از 1,200 تن به 800 رساند.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته گذشته تغییر نداشته است.
پلی استایرن انبساطی این هفته 290 تن عرضه می شود.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,692 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 392,001 ریال به 394,693 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته 584 تن افزایش یافت و از 5,412 تن به 5,996 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 165 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 290,684 ریال به 290,519 ریال رسید.

2- عرضه گرید Super Bright- TG641 با 154 تن کاهش از 1,540 تن به 1,386 تن رسید.

3- عرضه گرید TG645 با 154 تن افزایش از 2,860 تن به 3,014 تن سلف رسید.نمودار عرضه ها


عرضه  گریدهای Off
   

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 446,166 825 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 446,166 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
955 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 288 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 483,277 560 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
960 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 347,645 340 3060
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 347,645 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 348,811 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347,645 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 351,143 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347,645 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337,216 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 347,645 1080 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347,645 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347,645 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4706 3610
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 359,455 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 247,368 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 247,368 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52511 jam 247,368 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 252,032 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3490 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 266,549 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 266,549 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 266,549 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4718 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 299,381 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 327,918 740 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 354,214 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 344,205 1012 1496
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 353,281 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 353,281 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3882 1496
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 272,262 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 283,923 34 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 272,262 160 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 272,262 616 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 272,262 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 272,262 1012 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 272,262 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5954 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 309,052 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 302,695 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 324,489 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 348,986 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 345,986 700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 366,435 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 348,986 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348,986 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 348,986 936 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 348,986 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 350,152 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348,986 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 373,415 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6516 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 394,693 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 394,693 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 399,823 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 424,230 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 398,275 304 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 407,261 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 381,807 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 358,448 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 96F560DTC 359,841 15 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/20
محل تحویل انبار کارخانه
Super Bright- TG641 301,906 1386 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 290,519 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 284,686 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5996 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
کانال تلگرام عضویت واتس اپ
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟