پودرهای میکرونیزه ایران

پلی تیز تولیدکننده مستربچ های نایلون و نایلکس

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 با 332 تن افزایش نسبت به 6 اردیبهشت 1401 از 51,107 تن به 51,439 تن رسید.

 مقایسه عرضه های سه شنبه 6 و چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401


نکات مهم عرضه ها

 


 

نمودار عرضه ها

 


عرضه  گریدهای Off
   

 

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 446,166 825 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 446,166 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
955 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 288 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 490,380 112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 483,277 560 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
960 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 347,645 340 3060
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0410A A 347,645 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 0209KJ 348,811 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LLD 209 Tabriz 347,645 253 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
LL 235F6 jam 351,143 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 347,645 1300 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
(پودر) LLD 209 arak 337,216 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 22b02 Mahabad 347,645 1080 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 347,645 480 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 347,645 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
4706 3610
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 359,455 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 247,368 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 247,368 1012 1991
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
52511 jam 247,368 66 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
62N07UV Lorestan 252,032 2112 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
3490 1991
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 266,549 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
Bl3 Bakhtar 266,549 1704 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 266,549 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
4718 0
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840 Tabriz 299,381 1507 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1507 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EX3 AmirKabir 327,918 740 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 354,214 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 344,205 1012 1496
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
ARM PCF55 353,281 180 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
CRP100B Arak 353,281 1400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3882 1496
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 272,262 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 283,923 34 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 272,262 160 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 272,262 616 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
EX5 Marun 272,262 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 272,262 1012 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
f7000 Miandoab 272,262 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
5954 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG781 309,052 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 302,695 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 324,489 2200 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 348,986 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 345,986 700 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
2420d 366,435 88 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 348,986 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 348,986 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/24
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 348,986 936 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2420F8 Kordestan 348,986 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2426E02 350,152 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 348,986 1210 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 373,415 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6516 0
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
221 HS 394,693 180 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
321 HS 394,693 110 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
290 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 399,823 38 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 424,230 57 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 398,275 304 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTB 407,261 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTC 381,807 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 358,448 45 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 96F560DTC 359,841 15 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1401/02/19
محل تحویل انبار کارخانه
Super Bright- TG641 301,906 1386 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 290,519 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 284,686 3014 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5996 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

بابکوی شیمی

شیمیایی

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c861
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری