پودرهای میکرونیزه ایران

پترو پلیمر خاورمیانه، انواع مستربچ های پليمری

بهسا پلیمر پارس

نکات مهم + عرضه های غیربهین یابی محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 4 اردیبهشت 1401
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های غیربهین یابی محصولات پتروشیمی در روز یکشنبه 4 اردیبهشت 1401 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست ، عرضه های یکشنبه 4 اردیبهشت 1401، 10.080 تن و به شرح زیر است:

مقایسه عرضه هفته سوم و هفته چهارم 1401


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PVC S65 Abadan 359,766 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S70 Abadan 390,062 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
PVC S57 Abadan 380,594 200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آبادان
510 0
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1220Takhte- jamshid 502,722 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1220 shazand 502,722 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
480 0
پلی کربنات
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS khozestan 918,240 16 16
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
LED khozestan 981,940 16 16
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
0407UR khozestan 850,852 64 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
آلیاژ پلی کربنات با الیاف شیشه 936,440 16 16
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
PC 1012UR 850,852 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
PC W1 957,240 16 16
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی خوزستان
208 64
اپوکسی رزین
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Khozestan-E1X75LC 1,009,614 80 0
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
06 EXC 1,149,698 80 0
نوع بسته بندی بشکه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/29
محل تحویل شاد آباد
پتروشیمی خوزستان
160 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
lorestan(پودر) 22B01 337,294 255 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
255 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
لرستان (پودر) 54B04 240,084 450 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
450 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 494,943 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
220 0
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
6045petro-pak 448,293 297 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
HIPS 7240 tabriz 448,293 1180 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
4512 Qom 443,810 144 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
1621 0
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
GPPS 1115 petropak 390,601 480 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
GPPS 1540 tabriz 390,601 1044 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1551 takht-jamshid 390,601 720 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
24N 385,523 130 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/02
محل تحویل انبار کارخانه
MP08 qom 390,601 160 40
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی محب پلیمر قم
2534 40
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SE-1000 Baniar 412,674 198 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
SE-2000 Baniar 412,674 198 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل انبار کارخانه
SE 50-Sahand 393,074 480 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/03
محل تحویل انبار کارخانه
F100 Entekhab 412,674 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 412,674 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/15
محل تحویل تهران
F200 Entekhab 412,674 250 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل تهران
R310 Entekhab 392,001 600 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل تهران
F300 Entekhab 412,674 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل تهران
R200-entekhab 392,001 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1401/02/07
محل تحویل تهران
FC 422 390,041 35 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/02/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3811 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 160D48FA 395,427 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 250D48FA 382,835 352 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 500D96FA 384,729 66 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر 160D48FB 375,656 54 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
500D96FB 365,493 18 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
نخ پلی استر گرید D 200,014 12 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1401/03/01
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
612 0
امتیاز مطلب: 0%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
حساب من خرید بسته تبلیغات تلگرام
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟