آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 20 مهر 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 20 مهر 1400 را بخوانید.

51 تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

 

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 31326 - سقف: 32200 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 31 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

 

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ میانگین: 44353 - سقف: 46199 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 29534 - سقف: 30686 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 19 درصد


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ میانگین: 25196 - سقف: 25411 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 25913 - سقف: 26679 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 29753 - سقف: 30078 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 30349 - سقف: 30499 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه کمتر از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ میانگین: 28552 - سقف: 28589 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 35049 - سقف: 35196 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی/ میانگین: 27274 - سقف: 28028 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ میانگین: 35555 - سقف: 35599 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ میانگین: 29031 - سقف: 29099 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی/ میانگین: 40591 - سقف: 40698 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی میاندوآب - پالت چوبی/ میانگین: 25650 - سقف: 25793 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ میانگین: 30202 - سقف: 30355 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ میانگین: 31732 - سقف: 31930 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ میانگین: 55602 - سقف: 56056 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 9 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ میانگین: 37755 - سقف: 38038 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

 


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سبک خطی 22B01 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B01 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420H - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی 670S - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 (پودر) - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم (پودر) EX5 - پلیمر کرمانشاه - جامبوبگ

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
N50-ghaed-basir 55602 55602 9 قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 405910 405910 1 بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
LLD 209 Arak 303490 304990 1 شازند
LLD 22b02 Mahabad 317320 317320 5 مهاباد
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
62N07UV Lorestan 272747 272747 10 لرستان
62N07UV miandoab 256500 256500 3 میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 259130 266790 3 بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 285520 285890 8 آریا ساسول
EX3 AmirKabir 281540 281540 3 امیرکبیر
CRP100B Arak 302020 302020 1 شازند
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
F7000 Ilam 249430 249430 1 ایلام
F7000 Mehr 251960 254110 1 مهر
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG735 287650 287650 8 تندگویان
PET-BG781 298450 298450 9 تندگویان
PET-BG785 290310 290310 8 تندگویان
PET-BG821 299220 299220 4 تندگویان
PET-BG825 297530 300780 7 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 377550 377550 10 بندرامام
2100lale 443530 443530 20 لاله
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
EPS 200 tabriz 355550 355550 4 تبریز
EPS 300 tabriz 350490 351960 3 تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG 641 Hombright 295340 295340 19 تندگویان
TG641 313260 313260 31 تندگویان
TG645 295140 295140 26 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری