آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 25 مهر ماه 1400 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 18 مهر ماه 1400)، با دلار نیمایی 233,046 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 25 مهر ماه 1400 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 233,046 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 231,992 با میانگین هفتگی فروش، 234,100 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 233,046 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 11 مهرماه، 916 ریال افزایش است. (درصد افزایش 0.39)

دانلود قیمت ها

یکه تازی قیمت های جهانی در زمین پایه ها

بیست و هشتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که به جز 2 کالا، همه گروه های پلیمری افزایشی بودند.

به گزارش ویکی پلاست، میانگین هفتگی دلار نیمایی تنها 91 تومان نسبت به هفته قبل افزایش داشت و قیمت های پایه امروز، با دلار 23 هزار و 304 تومان محاسبه شد.

میزان افزایش دلار نیمایی، فقط 39 صدم درصد بود و 29 گروه کالایی، بیش از این میزان، رشد قیمت داشتند به عبارت دیگر، قیمت جهانی عامل اصلی افزایش قیمت های پایه امروز بود.

پلی اتیلن سبک خطی با 4.7 درصد، 1,368 تومان نسبت به یکشنبه قبل رشد کرد و در صدر جدول افزایشی های امروز ایستاد. سبک فیلم ها با 4.5 درصد، 1,513 تومان افزایش قیمت پیدا کرد و رتبه دوم گروه صعودی ها را به خود اختصاص داد.

پ پ های فیلم و نساجی هم با 4.3 درصد، به ترتیب 1,548 و 1,503 تومان افزایش قیمت داشتند و در رتبه های سوم و چهارم جدول افزایشی، ایستادند.

در سمت مقابل و گروه کاهشی ها که فقط 2 کالا دیده می شوند، SBR با 1.2 درصد، 524 تومان کمتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و ABS هم با نیم درصد کاهش، 258 تومان نسبت به هفته قبل، کاهش قیمت داشت.

در گریدهای شاخص، پی وی سی S65 با 2.4 درصد، 960 تومان رشد قیمت داشت و پت های بطری هم با 4.2 درصد، 1,079 تا 1,137 تومان نسبت به هفته قبل، افزایش قیمت پیدا کردند. 

 

پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
BG 730N 265,237 - - تندگویان
BG 730S 270,747 - - تندگویان
BG 760N 266,287 - - تندگویان
BG 760S 271,796 - - تندگویان
BG 780N 267,599 - - تندگویان
BG 780S 273,108 - - تندگویان
BG 800N 271,796 - - تندگویان
BG 800S 279,929 - - تندگویان
BG 820N 278,093 - - تندگویان
BG 820S 286,488 - - تندگویان
BG 840N 280,454 - - تندگویان
TG 620S 236,236 - - تندگویان
TG 620SB N 235,100 - - تندگویان
BG 840S 288,849 - - تندگویان
TG 620N 238,507 - - تندگویان
TG 620SB S 237,372 - - تندگویان
TG 640N 235,100 - - تندگویان
TG 640S 239,870 - - تندگویان
TG 640MOD N 235,554 - - تندگویان
TG 640MOD S 240,552 - - تندگویان
TG 640MOD-SB N 242,596 - - تندگویان
TG 640MOD-SB S 249,865 - - تندگویان
TG 640HB N 243,732 - - تندگویان
TG 640HB S 251,228 - - تندگویان
TG 640SB N 241,915 - - تندگویان
TG 640SB S 249,183 - - تندگویان
PET N 254,743 - - تندگویان
PET S 257,367 - - تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 408,292 - - آبادان
PVC S70 Abadan 452,194 - - آبادان
PVC S57 Abadan 452,194 - - آبادان
E 7242 504,877 - - اروند
E 7244 504,877 - - اروند
E 7244 508,389 - - اروند
E 6644-Arvand 518,116 - - اروند
E6834 arvand 524,949 - - اروند
PVC S7042 452,194 - - اروند
PVC S65 Arvand 408,292 - - اروند
PVC S65 Bandar 408,292 - - بندرامام
PVC S70 Bandar 452,194 - - بندرامام
PVC S60 Bandar 430,243 - - بندرامام
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 523,773 - - تبریز
ABS157 508,276 - - تبریز
ABS150 Tabriz 508,276 - - تبریز
Absn 75 513,163 - - قائد بصیر
N50-ghaed-basir 508,276 - - قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 - - بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 392,879 - - بندرامام
1712-takhe-jamshid 385,192 - - تخت جمشید
1502takhte-jamshid 400,658 - - تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 366,477 - - تخت جمشید
1202 jamshid 388,617 - - تخت جمشید
1210S Shazand 388,617 - - شازند
PBR Shazand 366,477 - - شازند
پلی کربنات
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 974,132 - - خوزستان
PC 1012UR 974,132 - - خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,240,867 - - خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,152,310 - - خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P 1,196,589 - - خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 251,060 - - آریا ساسول
6366M ilam 263,126 - - ایلام
8200 B ilam 251,060 - - ایلام
EA 5218 244,114 - - تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
0205AA 309,932 - - امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 304,397 - - امیرکبیر
LLD 209 Amir 303,290 - - امیرکبیر
LL 0209KJ 304,397 - - تبریز
LLD 209 Tabriz 303,290 - - تبریز
0220KJ 306,611 - - تبریز
LLD 22501 jam 303,290 - - جم
22501KJ 304,397 - - جم
LL 235F6 jam 306,611 - - جم
18XF 5N 309,932 - - جم
32604 UV 254,986 - - جم
0209 KJ 304,397 - - شازند
LLD 209 Arak 303,290 - - شازند
20075AA 303,290 - - شازند
0410 AA 303,290 - - شازند
22B02 Loresatan 303,290 - - لرستان
22B03 Lorestan 303,290 - - لرستان
22B01 Lorestan 303,290 - - لرستان
18B01 mahabad 303,290 - - مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 304,397 - - مهاباد
LL 22B02 KJ 304,397 - - مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 303,290 - - مهاباد
LL 20BF5 309,932 - - مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 303,290 - - مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 303,290 - - مهاباد
22 Bf7 Mahabad 309,932 - - مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 354,937 - - آریا ساسول
2200 244,114 - - ایلام
1922T lale 354,937 - - لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 244,114 - - امیرکبیر
2208 ilam 248,542 - - ایلام
Hi500 244,114 - - بندرامام
HI0500UA Bandar 248,542 - - بندرامام
4440 EA 249,621 - - تبریز
4440 UA 248,997 - - تبریز
5030EA tabriz 252,143 - - تبریز
5218 UA 248,542 - - تبریز
6040UA-tabriz 229,013 - - تبریز
6070 EA 244,114 - - تبریز
6070 UA 241,219 - - تبریز
5030SA tabriz 253,879 - - تبریز
52511UV 248,542 - - جم
52501SU 260,748 - - جم
52502 256,320 - - جم
52502 SU 260,748 - - جم
HD 534 F7 257,592 - - جم
HD 50401 257,592 - - جم
52528 245,221 - - جم
52518 UV 248,542 - - جم
60505 244,114 - - جم
60505 UV 248,542 - - جم
60507 UV 248,542 - - جم
60511 UV 248,542 - - جم
52511 jam 244,114 - - جم
52505UV Jam 248,542 - - جم
52518 Jam 244,114 - - جم
60507 244,114 - - جم
60511 244,114 - - جم
5620 244,114 - - شازند
I4 Kermanshah 248,542 - - کرمانشاه
I4 UV kermanshah 248,542 - - کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 248,542 - - کرمانشاه
I3 Kermanshah 244,114 - - کرمانشاه
62N07 244,114 - - لرستان
52B07 244,114 - - لرستان
6040‎ Lorestan‎ 244,114 - - لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 248,542 - - لرستان
52B18UV 248,542 - - لرستان
54B04 lorestan 244,114 - - لرستان
52B11UV 248,542 - - لرستان
52B18 244,114 - - لرستان
62N18 244,114 - - لرستان
62N18UV 248,542 - - لرستان
62N11UV 248,542 - - لرستان
HD48 BF7 252,617 - - لرستان
HD50 B01 252,617 - - لرستان
62N07UV Lorestan 248,542 - - لرستان
54B04UV lorestan 248,542 - - لرستان
I4UV 248,542 - - مارون
I4 244,114 - - مارون
52B18UV 248,542 - - میاندوآب
62N07 miandoab 244,114 - - میاندوآب
62N07UV miandoab 248,542 - - میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
4265 251,060 - - آریا ساسول
Bl3 Amir 251,060 - - امیرکبیر
0035 Bandar 251,060 - - بندرامام
Bl3 Bakhtar 251,060 - - پلیمر کرمانشاه
BL4 Jam 251,060 - - جم
Bl3 Jam 251,060 - - جم
BL3 Arak 251,060 - - شازند
BL4 Kermanshah 251,060 - - کرمانشاه
Bl3 Marun 251,060 - - مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 267,617 - - تبریز
52505 0 - - جم
38504 UV 267,617 - - جم
3840 Arak 267,617 - - شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 264,233 - - آریا ساسول
EX3 AmirKabir 273,255 - - امیرکبیر
7700M Ilam 273,255 - - ایلام
MD 3520 255,544 - - جم
MD 3510 255,544 - - جم
CRP100B Jam 298,881 - - جم
EX3 Jam 263,126 - - جم
CRP100N jam 280,580 - - جم
5000S Jam 257,592 - - جم
EX3 Arak 263,126 - - شازند
CRP100B Arak 297,996 - - شازند
CRP100 278,621 - - کرمانشاه
EX2 Kermanshah 257,592 - - کرمانشاه
CRP 100B 297,996 - - مارون
CRP100 Maroun 278,621 - - مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 248,736 - - آریا ساسول
5110 Arya 248,736 - - آریا ساسول
3713 arya 259,806 - - آریا ساسول
3713 arya 251,060 - - آریا ساسول
EX5 AmirKabir 248,736 - - امیرکبیر
F7000 Ilam 248,736 - - ایلام
EX5 Bakhtar 248,736 - - پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 248,736 - - جم
EX5 shazand 248,736 - - شازند
EX5 Marun 248,736 - - مارون
F7000 Mehr 248,736 - - مهر
f7000 Miandoab 248,736 - - میاندوآب
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2047A 347,920 - - آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 347,920 - - آریا ساسول
LFI 2130 361,829 - - آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 344,599 - - آریا ساسول
2420 K 344,599 - - امیرکبیر
2420F Amirkabir 344,599 - - امیرکبیر
2420h 344,599 - - امیرکبیر
2420d 361,829 - - امیرکبیر
0075 Bandar 344,599 - - بندرامام
020 Bandar 344,599 - - بندرامام
0220AA 303,290 - - تبریز
3020F9 344,599 - - کردستان
2426f8 kordestan 345,706 - - کردستان
2420F3 kordestan 368,721 - - کردستان
2420E02-kordestan 344,599 - - کردستان
2426E02 345,706 - - کردستان
2420F8 Kordestan 344,599 - - کردستان
2102tn 42 344,599 - - لاله
2404 TC47 344,599 - - لاله
2004 TC37 344,599 - - لاله
2101 TN47 344,599 - - لاله
2102TN 344,599 - - لاله
2102TX00-lale 344,599 - - لاله
2004Tc 344,599 - - لاله
2100lale 368,721 - - لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
52B18 244,114 - - میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP 500J 362,669 - - پلی پروپیلن جم
552R Jam 362,669 - - پلی پروپیلن جم
C30s jam 362,669 - - پلی پروپیلن جم
510L Jam 362,669 - - پلی پروپیلن جم
550J Jam 362,669 - - پلی پروپیلن جم
Z30s jam 362,669 - - پلی پروپیلن جم
564s jam 384,430 - - پلی پروپیلن جم
pi 110 362,669 - - پلی نار
SIF010 polynar 362,669 - - پلی نار
SF 060 polynar 362,669 - - پلی نار
YI250 polynar 362,669 - - پلی نار
CR 380 polynar 362,669 - - پلی نار
1101s rejal 362,669 - - رجال
Rg 1101SL 362,669 - - رجال
RG 1102 L 362,669 - - رجال
RG 1102 XK Rejal 362,669 - - رجال
RG 1102XL Rejal 362,669 - - رجال
552R Arak 362,669 - - شازند
Z30s Ar 362,669 - - شازند
510L Arak 362,669 - - شازند
HP 550J Arak 362,669 - - شازند
HP 565S Arak 384,430 - - شازند
V30S Arak 362,669 - - شازند
ARP 512A 362,669 - - شازند
565S maron 384,430 - - مارون
HP 562S 362,669 - - مارون
552R Maroun 362,669 - - مارون
Z30S Marun 362,669 - - مارون
V 79S 362,669 - - مارون
C30S Marun 362,669 - - مارون
HP 550J maron 362,669 - - مارون
V 30S 362,669 - - مارون
F 30G 362,669 - - مارون
V30G Marun 362,669 - - مارون
Z30G Marun 362,669 - - مارون
HP 501D- Maron 362,669 - - مارون
HP 500J 362,669 - - مارون
ZB 545L 371,968 - - نوید زرشیمی
552R Navid 362,669 - - نوید زرشیمی
510L Navid 362,669 - - نوید زرشیمی
ZH 550J navid 362,669 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 371,968 - - پلی پروپیلن جم
440G jam 371,968 - - پلی پروپیلن جم
548R jam 371,968 - - پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 380,381 - - پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 384,809 - - پلی پروپیلن جم
RP340 jam 380,381 - - پلی پروپیلن جم
548T jam 371,968 - - پلی پروپیلن جم
PNR 340R 380,381 - - پلی نار
PNR 230c polynar 404,734 - - پلی نار
RG 3420 L-rejal 478,063 - - رجال
RG 3212E 404,734 - - رجال
EPQ 30RF 371,968 - - شازند
EP2X CI 380,381 - - شازند
EP2X CE 380,381 - - شازند
EPC40R shazand 371,968 - - شازند
RP340arak 380,381 - - شازند
R60 Arak 395,879 - - شازند
RP 210G 382,595 - - شازند
C30G 362,669 - - مارون
X30G marun 362,669 - - مارون
EP 548R maron 371,968 - - مارون
RP240G maron 380,381 - - مارون
RP340R maron 380,381 - - مارون
MR230 404,734 - - مارون
EP1X30F 373,739 - - مارون
ZB532C 395,879 - - نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 374,182 - - نوید زرشیمی
ZR340r navid 380,381 - - نوید زرشیمی
ZB 548T navid 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 548T navid 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 548R navid 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 432L 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 432L 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 440L-navid 371,968 - - نوید زرشیمی
ZR 348T 362,669 - - نوید زرشیمی
ZR230-navid 404,734 - - نوید زرشیمی
332C navid 395,879 - - نوید زرشیمی
332L 371,968 - - نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 384,809 - - نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 413,590 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 482,048 - - پلی پروپیلن جم
HP525j jam 365,326 - - پلی پروپیلن جم
HP525j jam 365,326 - - پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 365,326 - - رجال
HP 525J maron 365,326 - - مارون
ZH 525J navid 365,326 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 402,520 - - شازند
V 30GA 364,883 - - شازند
Rp 270G shazand 402,520 - - شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
6045petro-pak 404,099 - - پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 404,099 - - تبریز
4512 Qom 404,099 - - محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 339,784 - - آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 339,784 - - پتروپاک مشرق زمین
1460FG 332,649 - - تبریز
GPPS 1160-tabriz 315,320 - - تبریز
GPPS 1540 tabriz 339,784 - - تبریز
GPPS 1460 tabriz 332,649 - - تبریز
takht-jamshid 1461 339,784 - - تخت جمشید
1161 takht-jamshid 339,784 - - تخت جمشید
TJPS-G 1551 takht-jamshid 339,784 - - تخت جمشید پارس
32N eseen 342,502 - - تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 339,784 - - محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 320,755 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 337,072 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 337,072 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 337,072 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 323,271 - - بانیار پلیمر گنبد
SE 150 327,325 - - پلی استایرن انبساطی سهند
W500 299,349 - - پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 185,458 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 327,325 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 313,524 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 327,325 - - پلی استایرن انبساطی سهند
EPS Oversize Entekhab 204,684 - - پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 185,458 - - پلی استایرن انتخاب
EPS Oversize Entekhab 204,684 - - پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 294,562 - - پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 294,562 - - پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 308,952 - - پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 331,537 - - پلی استایرن انتخاب
F50 323,271 - - پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 331,393 - - پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 323,271 - - پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 323,271 - - پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 337,072 - - پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 331,537 - - پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 337,072 - - پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 331,393 - - پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 337,072 - - پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 331,393 - - پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 305,631 - - پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 305,631 - - پلی استایرن انتخاب
526WP 333,018 - - تبریز
EPS100 tabriz 341,140 - - تبریز
EPS 500 tabriz 309,096 - - تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 154,548 - - تبریز
EPS (Uncoated Fine) 185,458 - - تبریز
EPS (Coated Oversize) 204,684 - - تبریز
EPS 200 tabriz 341,140 - - تبریز
EPS 300 tabriz 341,140 - - تبریز
EPS 400 tabriz 323,271 - - تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 670S 248,158 - - تندگویان
امتیاز مطلب: 80%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
شهاب مشعشعی یکشنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
مطلب تکراری بود.نه نکته جدیدی داشت و نه تحلیلی درکار بود ارسال پاسخ

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری