آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

اعلام قیمت پایه محصولات پتروشیمی تا 18 مهر ماه 1400 + دانلود قیمت ها
قیمت پایه محصولات پتروشیمی امروز (یکشنبه 11 مهر ماه 1400)، با دلار نیمایی 232,130 ریال برای عرضه مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا تا یکشنبه 18 مهر ماه 1400 اعلام شد.

به گزارش ویکی پلاست، دفتر توسعه صنایع پایین دستی، بر اساس فرمول محاسبه دلار نیمایی، میانگین هفتگی خرید و فروش را جمع و تقسیم بر 2 کرده و عدد 232,130 ریال، حاصل تقسیم جمع میانگین هفتگی خرید و فروش دلار نیمایی اعلام شده امروز است.

به عبارت دیگر، میانگین هفتگی خرید، 231,080 با میانگین هفتگی فروش، 233,180 جمع و تقسیم بر 2 شده است: 232,130 ریال. اختلاف دلار نیمایی امروز با میانگین هفتگی دلار نیمایی یکشنبه 4 مهرماه، 1,238 ریال افزایش است. (درصد افزایش 0.54)

دانلود قیمت ها

یورش قیمت های جهانی به قیمت های پایه/ رتبه سوم بیشترین افزایش امسال

بیست و هفتمین قیمت های پایه محصولات پتروشیمی امروز در حالی اعلام شد که 30 گروه از 32 گروه کالایی با افزایش مواجه شدند.

به گزارش ویکی پلاست، اثر رشد قیمت های جهانی در قیمت های امروز به حدی بود که 27 کالا از جدول مقایسه ای، با افزایش از ناحیه قیمت های جهانی مواجه شدند. دلار نیمایی تنها 123 تومان نسبت به هفته پیش افزایش داشت و قیمت های امروز با دلار 232,130 ریال محاسبه شد.

پلی اتیلن سنگین تزریقی با 6.8 درصد، 1,519 تومان بیشتر از هفته قبل قیمت گذاری شد و در صدر جدول بیشترین افزایش امروز ایستاد.

سنگین دورانی هم با 6.7 درصد، نسبت به هفته قبل 1,644 تومان رشد قیمت پیدا کرد و در رتبه دوم بیشترین افزایش امروز قرار گرفت.

پلی اتیلن سنگین بادی و سنگین فیلم هم به ترتیب با 5.5 و 5.2 درصد، 1,281 و 1,211 تومان نسبت هفته قبل، افزایش قیمت پیدا کردند و در رتبه سوم و چهارم بیشترین رشد امروز قرار گرفتند.

پی وی سی S65 هم با 4.8 درصد افزایش، 1,824 تومان نسبت به هفته قبل، رشد قیمت پیدا کرد.

در سوی مقابل و در کاهشی ها، SBR با 5.2 درصد کاهش، 2,268 تومان نسبت به هفته قبل کاهش یافت و در رتبه اول بیشترین کاهش امروز ایستاد. ABS هم با 1.1 درصد، 583 تومان کاهش قیمت پیدا کرد و در رتبه دوم بیشترین کاهش امروز قرار گرفت.

از نظر میانگین درصد رشد، قیمت های پایه امروز، رتبه سوم بیشترین افزایش امسال را به نام خود ثبت کردند.

 

پلی اتیلن ترفتالات (PET)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 640SB S 245,785 - - تندگویان
TG 640SB N 238,615 - - تندگویان
TG 640HB S 247,801 - - تندگویان
TG 640HB N 240,408 - - تندگویان
TG 640MOD-SB S 246,457 - - تندگویان
TG 640MOD-SB N 239,287 - - تندگویان
TG 640MOD S 237,271 - - تندگویان
TG 640MOD N 232,342 - - تندگویان
TG 640S 236,599 - - تندگویان
TG 640N 231,894 - - تندگویان
TG 620SB S 234,134 - - تندگویان
TG 620SB N 231,894 - - تندگویان
TG 620S 233,014 - - تندگویان
TG 620N 235,254 - - تندگویان
BG 840S 277,402 - - تندگویان
BG 840N 269,265 - - تندگویان
BG 820S 275,113 - - تندگویان
BG 820N 266,977 - - تندگویان
BG 800S 268,757 - - تندگویان
BG 800N 260,874 - - تندگویان
BG 780S 262,146 - - تندگویان
BG 780N 256,806 - - تندگویان
BG 760S 260,874 - - تندگویان
BG 760N 255,535 - - تندگویان
BG 730S 259,857 - - تندگویان
BG 730N 254,518 - - تندگویان
PET N 246,890 - - تندگویان
PET S 249,433 - - تندگویان
پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
PVC S65 Abadan 398,689 - - آبادان
PVC S70 Abadan 441,559 - - آبادان
PVC S57 Abadan 441,559 - - آبادان
E 7242 501,576 - - اروند
E 7244 501,576 - - اروند
E 6644-Arvand 514,660 - - اروند
E 7044 505,006 - - اروند
E6834 arvand 521,397 - - اروند
PVC S7042 441,559 - - اروند
PVC S65 Arvand 398,689 - - اروند
PVC S65 Bandar 398,689 - - بندرامام
PVC S70 Bandar 441,559 - - بندرامام
PVC S60 Bandar 420,124 - - بندرامام
PVC S65 Ghadir 398,689 - - غدیر
اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ABS157W2901-tabriz 526,301 - - تبریز
ABS157 510,865 - - تبریز
ABS150 Tabriz 510,865 - - تبریز
Absn 75 515,777 - - قائد بصیر
N50-ghaed-basir 510,865 - - قائد بصیر
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 405,898 - - بندرامام
SBR-1500 Bandar بندرامام 398,016 - - بندرامام
1712-takhe-jamshid 390,624 - - تخت جمشید
1502takhte-jamshid 405,898 - - تخت جمشید
پلی بوتادین رابر
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1220Takhte- jamshid 367,154 - - تخت جمشید
1202 jamshid 389,206 - - تخت جمشید
1210S Shazand 389,206 - - شازند
PBR Shazand 367,154 - - شازند
پلی کربنات
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
0407UR khozestan 970,303 - - خوزستان
PC 1012UR 970,303 - - خوزستان
اپوکسی رزین
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
اپوکسی رزین مایع E06SPL 1,235,990 - - خوزستان
Khozestan-E1X75LC 1,147,781 - - خوزستان
اپوکسی رزین جامد E011P 1,191,885 - - خوزستان
پلی اتیلن سنگین - HDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
5020 Arya-sasol 242,803 - - آریا ساسول
6366M ilam 255,146 - - ایلام
8200 B ilam 242,803 - - ایلام
EA 5218 237,913 - - تبریز
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
0205AA 296,218 - - امیرکبیر
LLD 209 KJ Amir 290,705 - - امیرکبیر
LLD 209 Amir 289,602 - - امیرکبیر
LL 0209KJ 290,705 - - تبریز
LLD 209 Tabriz 289,602 - - تبریز
0220KJ 292,910 - - تبریز
LLD 22501 jam 289,602 - - جم
22501KJ 290,705 - - جم
LL 235F6 jam 292,910 - - جم
18XF 5N 296,218 - - جم
32604 UV 248,727 - - جم
0209 KJ 290,705 - - شازند
LLD 209 Arak 289,602 - - شازند
20075AA 289,602 - - شازند
0410 AA 289,602 - - شازند
22B02 Loresatan 289,602 - - لرستان
22B03 Lorestan 289,602 - - لرستان
22B01 Lorestan 289,602 - - لرستان
18B01 mahabad 289,602 - - مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 290,705 - - مهاباد
LL 22B02 KJ 290,705 - - مهاباد
LLD 22B03 Mahabad 289,602 - - مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 289,602 - - مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 289,602 - - مهاباد
20 Bf5 Mahabad 296,218 - - مهاباد
22 Bf7 Mahabad 296,218 - - مهاباد
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
1922T Arya 339,346 - - آریا ساسول
2200 237,913 - - ایلام
1922T lale 339,346 - - لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
I4 Amir 237,913 - - امیرکبیر
2208 ilam 242,324 - - ایلام
Hi500 237,913 - - بندرامام
HI0500UA Bandar 242,324 - - بندرامام
4440 EA 243,383 - - تبریز
4440 UA 242,769 - - تبریز
5030EA tabriz 245,891 - - تبریز
5218 UA 242,324 - - تبریز
6040UA-tabriz 222,902 - - تبریز
6070 EA 237,913 - - تبریز
6070 UA 235,041 - - تبریز
5030SA tabriz 247,624 - - تبریز
52511UV 242,324 - - جم
52501SU 254,462 - - جم
52502 250,052 - - جم
52502 SU 254,462 - - جم
HD 534 F7 253,174 - - جم
HD 50401 253,174 - - جم
52518 UV 242,324 - - جم
60505 237,913 - - جم
60505 UV 242,324 - - جم
60507 UV 242,324 - - جم
60511 UV 242,324 - - جم
52511 jam 237,913 - - جم
52505UV Jam 242,324 - - جم
52518 Jam 239,016 - - جم
60507 237,913 - - جم
60511 237,913 - - جم
5620 237,913 - - شازند
I4 Kermanshah 237,913 - - کرمانشاه
I4 UV kermanshah 242,324 - - کرمانشاه
I3 UV Kermanshah 242,324 - - کرمانشاه
I3 Kermanshah 237,913 - - کرمانشاه
62N07 237,913 - - لرستان
52B07 237,913 - - لرستان
6040‎ Lorestan‎ 237,913 - - لرستان
6040UV‎ Lorestan‎ 242,324 - - لرستان
52B18UV 242,324 - - لرستان
54B04 lorestan 237,913 - - لرستان
52B11UV 242,324 - - لرستان
52B18 237,913 - - لرستان
62N18 237,913 - - لرستان
62N18UV 242,324 - - لرستان
62N11UV 242,324 - - لرستان
HD52 BF3 244,353 - - لرستان
HD48 BF7 248,237 - - لرستان
HD50 B01 248,237 - - لرستان
54B04UV lorestan 242,324 - - لرستان
I4UV 242,324 - - مارون
I4 237,913 - - مارون
52B18UV 242,324 - - میاندوآب
62N07 miandoab 237,913 - - میاندوآب
62N07UV miandoab 242,324 - - میاندوآب
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
4265 242,803 - - آریا ساسول
Bl3 Amir 242,803 - - امیرکبیر
0035 Bandar 242,803 - - بندرامام
Bl3 Bakhtar 242,803 - - پلیمر کرمانشاه
BL4 Jam 242,803 - - جم
Bl3 Jam 242,803 - - جم
BL3 Arak 242,803 - - شازند
BL4 Kermanshah 242,803 - - کرمانشاه
Bl3 Marun 242,803 - - مارون
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
3840 Tabriz 261,301 - - تبریز
52505 237,913 - - جم
38504 UV 261,301 - - جم
3840 Arak 261,301 - - شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 256,248 - - آریا ساسول
EX3 AmirKabir 264,242 - - امیرکبیر
7700M Ilam 264,242 - - ایلام
MD 3520 246,600 - - جم
MD 3510 246,600 - - جم
CRP100B Jam 289,768 - - جم
EX3 Jam 255,146 - - جم
CRP100N jam 271,324 - - جم
5000S Jam 253,174 - - جم
EX3 Arak 255,146 - - شازند
CRP100B Arak 288,886 - - شازند
EX2 Kermanshah 253,174 - - کرمانشاه
CRP 100B 288,886 - - مارون
CRP100 Maroun 269,428 - - مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HCH 5110PPA arya 244,353 - - آریا ساسول
5110 Arya 244,353 - - آریا ساسول
3713 arya 255,379 - - آریا ساسول
EX5 AmirKabir 244,353 - - امیرکبیر
F7000 Ilam 244,353 - - ایلام
EX5 Bakhtar 269,428 - - پلیمر کرمانشاه
EX5 Jam 244,353 - - جم
EX5 shazand 244,353 - - شازند
EX5 Marun 244,353 - - مارون
F7000 Mehr 244,353 - - مهر
f7000 Miandoab 244,353 - - میاندوآب
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
LFI 2047A 332,770 - - آریا ساسول
LFI2125A-arya-sasol 332,770 - - آریا ساسول
LFI 2130 345,935 - - آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 329,462 - - آریا ساسول
2420 K 329,462 - - امیرکبیر
2420F Amirkabir 329,462 - - امیرکبیر
2420h 329,462 - - امیرکبیر
2420d 345,935 - - امیرکبیر
0075 Bandar 329,462 - - بندرامام
020 Bandar 329,462 - - بندرامام
0220AA 289,602 - - تبریز
3020F9 329,462 - - کردستان
2426f8 kordestan 330,565 - - کردستان
2420F3 kordestan 352,524 - - کردستان
2420E02-kordestan 329,462 - - کردستان
2426E02 330,565 - - کردستان
2420F8 Kordestan 329,462 - - کردستان
2100 TN42 329,462 - - لاله
2004 TC37 329,462 - - لاله
2101 TN47 329,462 - - لاله
2102TN 329,462 - - لاله
2100lale 352,524 - - لاله
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
52B18 237,913 - - میاندوآب
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
HP 500J 347,635 - - پلی پروپیلن جم
552R Jam 347,635 - - پلی پروپیلن جم
C30s jam 347,635 - - پلی پروپیلن جم
510L Jam 347,635 - - پلی پروپیلن جم
550J Jam 347,635 - - پلی پروپیلن جم
Z30s jam 347,635 - - پلی پروپیلن جم
564s jam 369,688 - - پلی پروپیلن جم
pi 110 347,635 - - پلی نار
SIF010 polynar 347,635 - - پلی نار
SF 060 polynar 347,635 - - پلی نار
YI250 polynar 347,635 - - پلی نار
CR 380 polynar 347,635 - - پلی نار
1101s rejal 347,635 - - رجال
Rg 1101SL 347,635 - - رجال
RG 1102 L 347,635 - - رجال
RG 1102 XK Rejal 347,635 - - رجال
RG 1102XL Rejal 347,635 - - رجال
Z30s Ar 347,635 - - شازند
510L Arak 347,635 - - شازند
HP 550J Arak 347,635 - - شازند
HP 565S Arak 369,688 - - شازند
V30S Arak 347,635 - - شازند
ARP 512A 347,635 - - شازند
565S maron 369,688 - - مارون
HP 562S 347,635 - - مارون
552R Maroun 347,635 - - مارون
Z30S Marun 347,635 - - مارون
V 79S 347,635 - - مارون
C30S Marun 347,635 - - مارون
HP 550J maron 347,635 - - مارون
V 30S 347,635 - - مارون
F 30G 347,635 - - مارون
V30G Marun 347,635 - - مارون
Z30G Marun 347,635 - - مارون
HP 501D- Maron 347,635 - - مارون
HP 500J 347,635 - - مارون
ZB 545L 359,764 - - نوید زرشیمی
552R Navid 347,635 - - نوید زرشیمی
510L Navid 347,635 - - نوید زرشیمی
ZH 550J navid 347,635 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
440L jam 359,764 - - پلی پروپیلن جم
440G jam 359,764 - - پلی پروپیلن جم
548R jam 359,764 - - پلی پروپیلن جم
RPX-345S jam 377,406 - - پلی پروپیلن جم
EPX-3130UV jam 369,688 - - پلی پروپیلن جم
RP340 jam 377,406 - - پلی پروپیلن جم
548T jam 359,764 - - پلی پروپیلن جم
PNR 340R 377,406 - - پلی نار
PNR 230c polynar 389,535 - - پلی نار
RG 3420 L-rejal 457,645 - - رجال
RG 3212E 389,535 - - رجال
EPQ 30RF 359,764 - - شازند
EP2X CI 377,406 - - شازند
EP2X CE 377,406 - - شازند
EPC40R shazand 359,764 - - شازند
RP340arak 377,406 - - شازند
R60 Arak 380,714 - - شازند
RP 210G 367,483 - - شازند
C30G 347,635 - - مارون
X30G marun 347,635 - - مارون
EP 548R maron 359,764 - - مارون
RP240G maron 377,406 - - مارون
RP340R maron 377,406 - - مارون
MR230 389,535 - - مارون
EP1X30F 358,662 - - مارون
ZB532C 380,714 - - نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 358,662 - - نوید زرشیمی
ZR340r navid 377,406 - - نوید زرشیمی
ZB 548T navid 359,764 - - نوید زرشیمی
ZB 548R navid 359,764 - - نوید زرشیمی
ZB 432L 359,764 - - نوید زرشیمی
ZB 440L-navid 359,764 - - نوید زرشیمی
ZR 348T 377,406 - - نوید زرشیمی
ZR230-navid 389,535 - - نوید زرشیمی
332C navid 380,714 - - نوید زرشیمی
332L 359,764 - - نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 369,688 - - نوید زرشیمی
ZRCT230C navid 398,356 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
RPX 120L-jam 461,615 - - پلی پروپیلن جم
HP525j jam 349,841 - - پلی پروپیلن جم
RG 1104 K-rejal 349,841 - - رجال
HP 525J maron 349,841 - - مارون
ZH 525J navid 349,841 - - نوید زرشیمی
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
ARP801 387,330 - - شازند
V 30GA 349,841 - - شازند
Rp 270G shazand 387,330 - - شازند
پلی استایرن مقاوم - HIPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
6045petro-pak 400,857 - - پتروپاک مشرق زمین
HIPS 7240 tabriz 400,857 - - تبریز
4512 Qom 400,857 - - محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی - GPPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
GPPS 1309 artan-perto 336,464 - - آرتان پترو کیهان
GPPS 1115 petropak 336,464 - - پتروپاک مشرق زمین
1460FG 329,398 - - تبریز
GPPS 1160-tabriz 312,238 - - تبریز
GPPS 1540 tabriz 336,464 - - تبریز
GPPS 1460 tabriz 329,398 - - تبریز
takht-jamshid 1461 336,464 - - تخت جمشید
1161 takht-jamshid 336,464 - - تخت جمشید
TJPS-G 1551 takht-jamshid 336,464 - - تخت جمشید پارس
32N eseen 339,155 - - تولیدی پلاستیک ایسین
MP08 qom 336,464 - - محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
SE-5000 Baniar 319,494 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-1000 Baniar 335,747 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-2000 Baniar 335,747 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-3000 baniar 335,747 - - بانیار پلیمر گنبد
SE-4000 Baniar 322,000 - - بانیار پلیمر گنبد
SE 150 326,038 - - پلی استایرن انبساطی سهند
W500 298,173 - - پلی استایرن انبساطی سهند
Fine 184,729 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 250 sahand 326,038 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 350 sahand 312,292 - - پلی استایرن انبساطی سهند
SE 50-Sahand 326,038 - - پلی استایرن انبساطی سهند
EPS Oversize Entekhab 203,879 - - پلی استایرن انتخاب
EPS Fine Entekhab 184,729 - - پلی استایرن انتخاب
R410 Entekhab 293,404 - - پلی استایرن انتخاب
R420 Entekhab 293,404 - - پلی استایرن انتخاب
F405 Entekhab 307,738 - - پلی استایرن انتخاب
F305 Entekhab 330,234 - - پلی استایرن انتخاب
F50 322,000 - - پلی استایرن انتخاب
R310 Entekhab 330,091 - - پلی استایرن انتخاب
R400 Entekhab 322,000 - - پلی استایرن انتخاب
F400 Entekhab 322,000 - - پلی استایرن انتخاب
F100 Entekhab 335,747 - - پلی استایرن انتخاب
F105 Entekhab 330,234 - - پلی استایرن انتخاب
F200 Entekhab 335,747 - - پلی استایرن انتخاب
R300 Entekhab 330,091 - - پلی استایرن انتخاب
F300 Entekhab 335,747 - - پلی استایرن انتخاب
R200 -entekhab 330,091 - - پلی استایرن انتخاب
R320 Entekhab 304,430 - - پلی استایرن انتخاب
R220 Entekhab 304,430 - - پلی استایرن انتخاب
526WP 331,709 - - تبریز
EPS100 tabriz 339,799 - - تبریز
EPS 500 tabriz 307,881 - - تبریز
EPS (Uncoated SuperFine) 153,941 - - تبریز
EPS (Uncoated Fine) 184,729 - - تبریز
EPS (Coated Oversize) 203,879 - - تبریز
EPS 200 tabriz 339,799 - - تبریز
EPS 300 tabriz 339,799 - - تبریز
EPS 400 tabriz 322,000 - - تبریز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
TG 670S 244,773 - - تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات فیلم
گرید قیمت قیمت قبل اختلاف تولید کننده نمودار
FG 640 N 250,714 - - تندگویان
FG 640 S 258,332 - - تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری