آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه شنبه 16 شهریور 1400
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه 16 شهریور 1400 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

--

51تا 60 درصد رقابت


41 تا 50 درصد رقابت

--

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله/ پالت چوبی/ میانگین: 437,587 ریال - سقف: 444,448 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 38.3 درصد


21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی
قیمت میانگین: 277,425/ بالاترین قیمت: 288,019 ریال/ رقابت نسبت به قیمت پایه: 25 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ
قیمت میانگین: 252,373 ریال/ بالاترین قیمت: 255,169/ درصد رقابت به قیمت پایه: 11 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ
میانگین: 257,955 ریال/ بالاترین قیمت: 265,579 ریال/ درصد رقابت به قیمت پایه: 16.4 درصد

 


کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ  
قیمت میانگین: 275,391 ریال/ درصد رقابت به قیمت پایه: 6.2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030EA پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی
میانگین قیمت: 228,134/ بالاترین قیمت: 230,579/ درصد رقابت به قیمت پایه: 3.8 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785   پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ/ میانگین: 250,662 ریال - سقف: 270,111 ریال
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.5 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 پتروشیمی آریا ساسول/ پالت چوبی/ میانگین: 257,444 ریال - سقف: 258,258 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.4 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ میانگین: 225,052 ریال - سقف: 231,699 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.2 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502/ بندرامام/ پالت چوبی/ میانگین: 460,984 ریال - سقف: 465,899 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781   پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ  / پالت چوبی/ میانگین: 254,739 ریال - سقف: 257,939 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3.1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075/ پتروشیمی بندرامام/ جامبوبگ/ میانگین: 319,495 ریال - سقف: 325,699 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 8 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075/ پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی/ میانگین: 297,602 ریال - سقف: 298,890 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 0.6 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3/ پتروشیمی جم/ پالت پلاستیکی/ میانگین: 224,681 ریال - سقف: 226,666 ریال
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1.04 درصد


گرید هایی که با قیمت پایه معامله شدند

پلی اتیلن سبک خطی 22B01KJ پتروشیمی مهاباد/ پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 200پتروشیمی تبریز/ جامبوبگ  

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام/  پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه/ پالت چوبی
 
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA  پتروشیمی شازند/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون/ پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیر کبیر / کیسه 

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم/ پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون/ پالت پلاستیکی
 
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم / پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 پتروشیمی جم/ پالت پلاستیکی
 
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام/ پالت پلاستیکی  

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان/ جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی I4 پتروشیمی امیرکبیر/ جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم/ پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند/ پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922Tپتروشیمی لاله/ پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر/ پالت چوبی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر

پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 / پتروشیمی آریا ساسول/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد/ پالت چوبی 

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B03/ پتروشیمی مهاباد/ جامبوبگ.

پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110/ پتروشیمی آریا ساسول/ پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5/ پلیمر کرمانشاه/ پالت چوبی  

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV/ پتروشیمی لرستان/ پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150/ پتروشیمی تبریز/ پالت پلاستیکی

این گریدها معامله نشدند

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713  پتروشیمی آریا ساسول/ پالت چوبی

 

استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
SBR-1502 Bandar بندر امام 460984 465899 2 بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
5030EA tabriz 228134 230579 4 تبریز
5030SA tabriz 277425 277425 25 تبریز
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0035 Bandar 225052 23169 1 بندرامام
Bl3 Jam 224681 226666 1 جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
HEX 4460 (PE80) 257444 258258 3 آریا ساسول
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
PET-BG781 254739 257939 3 تندگویان
PET-BG785 250662 270111 4 تندگویان
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
0075 Bandar 319495 325699 8 بندرامام
0075 Bandar 297602 298890 1 بندرامام
2100lale 437587 444448 38 لاله
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت میانگین قیمت سقف درصد رقابت تولید کننده نمودار
TG641 252373 255169 11 تندگویان
TG645 257955 265579 16 تندگویان
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری