آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 6 مهر 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 6 مهر 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 6 مهر با 4,295 تن افزایش نسبت به 29 شهریور ماه از 25,936 تن به 30,231 تن رسید.

مطالب مرتبط این خبر:

 مقایسه عرضه های دوشنبه 29 شهریور و سه‌شنبه 6 مهر


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 10 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 11,748 تن به 11,738 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,612 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 335,464 ریال به 340,076 ریال رسید.

2- امروز عرضه های پ پ نساجی و شیمیایی شازند در بین عرضه پ پ ها دیده نمی شود. گرید Z30s شازند که هفته قبل 400 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های پ پ نساجی دیده نمی شود.

3- هر چند گرید Z30G مارون هفته پایانی شهریور 1,496 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 66 تن با بسته بندی کیسه و 22 تن جامبوبگ داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

4- گرید 552R مارون برخلاف هفته پیش که 880 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن با بسته بندی کیسه داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

5- پتروشیمی مارون عرضه گرید C30S خود را 1,452 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 550 تن به 2,002 تن رساند.

6- گرید 510L جم که هفته پنجم شهریور در بین عرضه ها دیده نمی‌شد، امروز با 1,296 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

7- عرضه گرید 564s جم با 1008 تن کاهش نسبت به هفته قبل از 2,016 تن به 1,008 تن در این هفته رسید. این گرید ویژه تولید ماسک و اسپان باند است.

8- گرید 552R شازند هر چند هفته پیش 700 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه ها دیده نمی‌شود.

9- گرید Z30S مارون هفته گذشته 440 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن بسته بندی کیسه داشت، امروز فقط 1,518 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

10- گرید RG 1102 L رجال امروز در بین عرضه های پ پ نساجی حضور ندارد، این گرید هفته پیش 174 تن عرضه نقدی داشت.

11- پتروشیمی رجال عرضه گرید RG 1102 XK خود را 304 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 957 تن به 653 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 183 تن نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 3,810 تن به 3,627 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 15,247 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 339,087 ریال به 354,334 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,016 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش  یافت و از 376,736 ریال به 381,752 ریال رسید. (گریدهای MR230و ZR230)

2- گرید R 40 شازند برخلاف هفته پایانی شهریور ماه که 500 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید MR230 مارون که هفته پیش 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 88 تن کیسه داشت، امروز 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

4- گرید (پودر) ZB 332C نوید برای اولین بار در سال 1400 با 36 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- پتروشیمی چم عرضه گرید 548R خود را 110 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 660 تن به 550 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته گذشته 685 تن افزایش یافت و از 7,561 تن به 8,246 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,056 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 2376,386 ریال به  380,442 ریال رسید.

2- گرید PVC S65 اروند که هفته گذشته 3,300 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز 803 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 2,500 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید PVC S65 خود را 682 تن نسبت به هفته قبل افزایش داد و از 2,310 تن به 2,992 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته قبل 421 تن کاهش داشت و از 2,226 تن به 1,805 تن رسید.

2- گرید RG 1104 K رجال که هفته گذشته 261 تن عرضه نقدی و 435 تن عرضه سلف داشت، امروز فقط 261 تن عرضه نقدی دارد.

3- عرضه گرید RPX 120L جم با 110 تن افزایش نسبت به هفته پنجم شهریور از 396 تن به 506 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن پزشکی

1- گرید Rp 270G شازند که از 10 خرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 4000 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 503,523 22 429
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 380,442 2500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/21
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 380,442 803 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 380,442 2992 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 380,442 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
7817 429
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 340,076 840 480
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
510L Jam 340,076 816 480
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
564s jam 362,011 1008 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/21
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 340,076 860 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 XK Rejal 340,076 653 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 340,076 957 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Maroun 340,076 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 340,076 1518 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 340,076 2002 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 340,076 504 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 340,076 420 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 340,076 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
10778 960
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 354,334 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل تهران
440G jam 354,334 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل تهران
548R jam 354,334 550 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 362,011 110 110
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 354,334 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 340R 362,450 100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
PNR 230c polynar 381,752 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RP340R maron 362,450 110 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 381,752 990 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
(پودر) ZB 332C 361,789 36 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 515 MA navid 351,044 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 362,450 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 354,334 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 381,752 168 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 372,978 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 362,011 63 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3517 110
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
RPX 120L-jam 451,625 506 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
HP525j jam 342,270 408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل تهران
RG 1104 K-rejal 342,270 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 342,270 630 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
1805 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
Rp 270G shazand 379,559 4000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
4000 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 48F180DTB 334,608 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTC 309,580 120 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 96F560DTA 339,450 95 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 380 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 348,550 160 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/07/11
محل تحویل انبار کارخانه
815 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری