دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳

پلی اتیلن _ PE

85.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

85.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,004 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم فروردین ماه 6,842 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 85.5 درصد شد.

93 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

93 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 9,228 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم فروردین ماه 8,582 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 93 درصد شد.

67.1 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

67.1 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 6,768 تن عرضه سنگین تزریقی هفته چهارم فروردین ماه 4,544 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 67.1 درصد شد.

84.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

84.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,884 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم فروردین ماه 7,468 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 84.1 درصد شد.

88.6 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

88.6 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 10,358 تن عرضه سبک فیلم هفته چهارم فروردین ماه، 9,176 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.6 درصد شد.

97.7 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

97.7 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 9,258 تن عرضه سبک خطی هفته چهارم فروردین ماه 9,048 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 97.7 درصد شد.

100 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

100 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 4,510 تن عرضه ترفتالات بطری هفته چهارم فروردین ماه، 4,510 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

96.7 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

96.7 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 5,280 تن عرضه ترفتالات بطری هفته سوم فروردین ماه، 5,104 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 96.7 درصد شد.

84.7 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

84.7 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,004 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته سوم فروردین ماه 6,992 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 87.4 درصد شد.

49.6 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

49.6 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,930 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم فروردین ماه 4,432 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 49.6 درصد شد.

74.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

74.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 6,560 تن عرضه سنگین تزریقی هفته سوم فروردین ماه 4,890 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 74.5 درصد شد.

80.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

80.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 9,436 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم فروردین ماه 7,558 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 80.1 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟