دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

پلی اتیلن _ PE

79.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

79.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 7,532 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم شهریورماه 5,964 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 79.2 درصد شد.

75.9 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

75.9 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 8,968 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم شهریورماه 6,808 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 75.9 درصد شد.

100 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

100 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 8,204 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم شهریور ماه 8,204 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

68 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

68 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 7,350 تن عرضه سنگین تزریقی هفته چهارم شهریور ماه 4,998 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 68 درصد شد.

79.8 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

79.8 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 10,836 تن عرضه سبک فیلم هفته چهارم شهریور ماه 8,650 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 79.8درصد شد.

93.4 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

93.4 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

۲۹ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 8,690 تن عرضه سبک خطی هفته چهارم شهریورماه 8,116 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 93.4 درصد شد.

69.9 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

69.9 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 8,459 تن عرضه سنگین تزریقی هفته سوم شهریور ماه 5,911 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.9 درصد شد.

61.6 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

61.6 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 10,536 تن عرضه سبک فیلم هفته سوم شهریور ماه 6,490 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 61.6 درصد شد.

80.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

80.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 7,696 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم شهریورماه 6,208 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 80.7 درصد شد.

100 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

100 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 8,550 تن عرضه سبک خطی هفته دوم شهریورماه 8,550 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

100 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

100 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 5,500 تن عرضه ترفتالات بطری هفته سوم شهریور ماه 5,500 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 100 درصد شد.

71 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

71 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۲ شهریور ۱۴۰۲

از مجموع 7,784 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم شهریورماه 5,528 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 71 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
لاین اشتراک قیمت کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک قیمت های بازار با SMS و ایمیل قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟