یکشنبه ۳۱ تير ۱۴۰۳

پلی اتیلن _ PE

96.7 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

96.7 درصد عرضه های ترفتالات بطری معامله شد

۲۸ تير ۱۴۰۳

از مجموع 5,738 تن عرضه ترفتالات بطری هفته چهارم تیر ماه، 5,547 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 96.7 درصد شد.

52.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

52.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,822 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم تیرماه 5,152 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 52.5 درصد شد.

69.7 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

69.7 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 8,730 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم تیر ماه 6,084 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.7 درصد شد.

69.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

69.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 5,990 تن عرضه سنگین تزریقی هفته چهارم تیرماه 4,162 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.5 درصد شد.

81.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

81.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 6,660 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم تیرماه 5,422 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 81.4 درصد شد.

45.2 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

45.2 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 8,240 تن عرضه سبک فیلم هفته چهارم تیرماه، 3,722 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 45.2 درصد شد.

91.5 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

91.5 درصد عرضه های سبک خطی معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,380 تن عرضه سبک خطی هفته چهارم تیر ماه 8,582 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 91.5 درصد شد.

67.6 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

67.6 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,722 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته سوم تیرماه 6,576 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 67.6 درصد شد.

87.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

87.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,012 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم تیر ماه 7,878 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 87.4 درصد شد.

76.1 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

76.1 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 6,320 تن عرضه سنگین تزریقی هفته سوم تیرماه 4,808 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 76.1 درصد شد.

89.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

89.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 5,472 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم تیرماه 4,890 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 89.4 درصد شد.

54.8 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

54.8 درصد عرضه های سبک فیلم معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 8,330 تن عرضه سبک فیلم هفته سوم تیرماه، 4,564 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 54.8 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟