دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳

پلی اتیلن سنگین بادی

69.7 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

69.7 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 8,730 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم تیر ماه 6,084 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.7 درصد شد.

69.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

69.5 درصد عرضه های سنگین تزریقی معامله شد

۲۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 5,990 تن عرضه سنگین تزریقی هفته چهارم تیرماه 4,162 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.5 درصد شد.

87.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

87.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۰ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,012 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم تیر ماه 7,878 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 87.4 درصد شد.

88.6 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

88.6 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۱۳ تير ۱۴۰۳

از مجموع 8,780 تن عرضه سنگین بادی هفته دوم تیر ماه 7,776 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.6 درصد شد.

66.9 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

66.9 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۷ تير ۱۴۰۳

از مجموع 9,268 تن عرضه سنگین بادی هفته اول تیر ماه 6,200 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 66.9 درصد شد.

38.2 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

38.2 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۳۰ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,308 تن عرضه سنگین بادی هفته پنجم خرداد ماه 3,560 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 38.2 درصد شد.

64.3 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

64.3 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۳ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,416 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم خرداد ماه 6,052 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 64.3 درصد شد.

60 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

60 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,416 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم خرداد ماه 5,650 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 60 درصد شد.

53 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

53 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۹ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,554 تن عرضه سنگین بادی هفته دوم خرداد ماه 5,064 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 53 درصد شد.

50.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

50.4 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۳ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,228 تن عرضه سنگین بادی هفته اول خرداد ماه 4,654 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 50.4 درصد شد.

60.5 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

60.5 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 9,364 تن عرضه سنگین بادی هفته چهارم اردیبهشت ماه 5,664 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 60.5 درصد شد.

69.8 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

69.8 درصد عرضه های سنگین بادی معامله شد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 9,608 تن عرضه سنگین بادی هفته سوم اردیبهشت ماه 6,708 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.8 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟