شنبه ۲ تير ۱۴۰۳

پلی اتیلن سنگین فیلم

46.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

46.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۳۰ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 10,398 تن عرضه سنگین فیلم هفته پنجم خردادماه 4,822 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 46.4 درصد شد.

64.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

64.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۳ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 9,266 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم خردادماه 5,998 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 64.7 درصد شد.

75 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

75 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۶ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 8,936 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم خردادماه 6,704 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 75 درصد شد.

88.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

88.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۹ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 5,606 تن عرضه سنگین فیلم هفته دوم خردادماه 4,950 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.3 درصد شد.

80.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

80.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۳ خرداد ۱۴۰۳

از مجموع 5,332 تن عرضه سنگین فیلم هفته اول خرداد ماه 4,276 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 80.2 درصد شد.

89.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

89.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 7,912 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم اردیبهشت ماه 7,096 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 89.7 درصد شد.

71.6 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

71.6 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 9,148 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم اردیبهشت ماه 6,552 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 71.6 درصد شد.

88.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

88.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 8,440 تن عرضه سنگین فیلم هفته دوم اردیبهشت ماه 7,456 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.3 درصد شد.

90.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

90.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

از مجموع 8,900 تن عرضه سنگین فیلم هفته اول اردیبهشت ماه 8,036 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 90.3 درصد شد.

88.5 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

88.5 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۹ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,874 تن عرضه سنگین فیلم هفته پنجم فروردین ماه 7,854 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.5 درصد شد.

84.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

84.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۱ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 8,884 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم فروردین ماه 7,468 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 84.1 درصد شد.

80.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

80.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۵ فروردین ۱۴۰۳

از مجموع 9,436 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم فروردین ماه 7,558 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 80.1 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟