چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲

پلی اتیلن سنگین فیلم

90.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

90.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲ اسفند ۱۴۰۲

از مجموع 9,170 تن عرضه سنگین فیلم هفته اول اسفندماه 8,294 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 90.4 درصد شد.

81.8 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

81.8 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,060 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم بهمن ماه 7,414 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 81.8 درصد شد.

78.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

78.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,060 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم بهمن ماه 7,102 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 78.4 درصد شد.

86.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

86.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 8,840 تن عرضه سنگین فیلم هفته دوم بهمن ماه 7,668 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 86.7 درصد شد.

74.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

74.1 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۴ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,042 تن عرضه سنگین فیلم هفته اول بهمن ماه 6,704 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 74.1 درصد شد

69.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

69.3 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۷ دى ۱۴۰۲

از مجموع 8,936 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم دی ماه 6,196 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 69.3 درصد شد

77.5 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

77.5 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۰ دى ۱۴۰۲

از مجموع 9,486 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم دی ماه 7,354 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 77.5 درصد شد

72.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

72.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۳ دى ۱۴۰۲

از مجموع 9,596 تن عرضه سنگین فیلم هفته دوم دی ماه 6,972 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 72.7 درصد شد

86.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

86.7 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۶ دى ۱۴۰۲

از مجموع 8,950 تن عرضه سنگین فیلم هفته اول دی ماه 7,760 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 86.7 درصد شد

78.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

78.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۹ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 9,076 تن عرضه سنگین فیلم هفته چهارم آذرماه 7,116 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 78.4 درصد شد

84.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

84.2 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۲۲ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 8,744 تن عرضه سنگین فیلم هفته سوم آذرماه 7,360 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 84.2 درصد شد

75.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

75.4 درصد عرضه های سنگین فیلم معامله شد

۱۵ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 8,734 تن عرضه سنگین فیلم هفته دوم آذرماه 6,584 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 75.4 درصد شد

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟