شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

78.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

78.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲ اسفند ۱۴۰۲

از مجموع 9,816 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته اول اسفندماه 7,700 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 78.4 درصد شد.

81.3 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

81.3 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۵ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,194 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم بهمن ماه 7,478 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 81.3 درصد شد.

83.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

83.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۱۸ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 8,710 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته سوم بهمن ماه 7,264 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 83.4 درصد شد.

91.2 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

91.2 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۱۱ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,700 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته دوم بهمن ماه 8,842 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 91.2 درصد شد.

85 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

85 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۴ بهمن ۱۴۰۲

از مجموع 9,700 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته اول بهمن ماه 8,246 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 85 درصد شد.

94.3 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

94.3 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۷ دى ۱۴۰۲

از مجموع 9,700 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم دی ماه 9,150 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 94.3 درصد شد.

73.9 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

73.9 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۰ دى ۱۴۰۲

از مجموع 9,766 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته سوم دی ماه 7,214 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 73.9 درصد شد.

65.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

65.5 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۱۳ دى ۱۴۰۲

از مجموع 8,270 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته دوم دی ماه 5,416 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 65.5 درصد شد.

77.2 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

77.2 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۶ دى ۱۴۰۲

از مجموع 9,482 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته اول دی ماه 7,318 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 77.2 درصد شد.

99.7 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

99.7 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۹ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 8,270 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته چهارم آذرماه 8,248 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 99.7 درصد شد.

98.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

98.4 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۲۲ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 8,468 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته سوم آذرماه 8,336 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 98.4 درصد شد.

88.8 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

88.8 درصد عرضه های سنگین اکستروژن معامله شد

۱۵ آذر ۱۴۰۲

از مجموع 8,750 تن عرضه سنگین اکستروژن هفته دوم آذرماه 7,772 تن معامله صورت گرفت و میزان درصد معامله به عرضه 88.8 درصد شد.

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
قیمت بازار اشتراک قیمت کانال تلگرام تبلیغات
بسپار تجارت آسیا؛ تولید و صادرات کامپاندهای پلیمری قیمت بازار قیمت جهانی تلگرام واتس اپ تبلیغات
ویکی پلاست
سلام خوش اومدید
ویکی پلاست، خرید و فروش مواد اولیه نداره
چطور می تونم کمک‌تون کنم؟