هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 17 فروردین 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 17 فروردین 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 17 فروردین 1400، 49.005 تن است.

افزایش 4 هزار تنی عرضه های امروز نسبت به جمع میانگین عرضه ها

بر اساس جدول مقایسه ای عرضه ها با میانگین هفتگی، در گروه افزایشی ها سبک خطی با 2,555 تن، سنگین اکستروژن با 1,228 تن و سنگین فیلم با 210 تن دیده می شوند.

در گروه کاهشی ها هم، این هفته بیشترین کاهش را سنگین تزریقی با 170 تن کاهش نسبت به میانگین هفتگی تجربه کرده است. سنگين بادی با 96 تن کاهش نسبت به میانگین هفتگی در رده دوم قرار گرفتند.
نکات عرضه‌ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های ABS نسبت به هفته قبل بدون تغییر است و 680 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,099 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 543,608 ریال به 564,599 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR)

1- عرضه های استایرن بوتادین رابر ( SBR) نسبت به هفته دوم فروردین 16 تن افزایش یافت و به 1,216 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 923 تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 479181 ریال به 469946 ریال رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی 5,110 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 3,050 تومان به 8,160 تومان رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,508 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 286,730 ریال به 311,819 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که در اولین عرضه های 1400 غیبت داشت، امروز با 5000 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

2- گرید (پودر) LLD 209 شازند که هفته قبل 30 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد.

3- گرید (پودر) 22B02 مهاباد برخلاف هفته قبل که 500 تن عرضه نقدی داشت، امروز غایب است.

4- هر چند گرید LLD 22b01 مهاباد هفته گذشته عرضه ای نداشت، امروز 480 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید (پودر) 22B01 مهاباد که از 28 بهمن 1399 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 400 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- پتروشیمی مهاباد عرضه گرید LLD 22b02 خود را 240 تن کاهش داد و از 1,200 تن به 960 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های سنگین تزریقی 340 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,452 تن به 5,112 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 298 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 237546 ریال به 240526 ریال رسید.

2- گرید 52518 پودر جم که هفته دوم فروردین 580 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی میاندوآب عرضه گریدهای 62N07UV و 62N07 خود را 120 تن افزایش داد و به 240 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های سنگین بادی 192 تن نسبت به هفته دوم فروردین کاهش یافت و از 3,154 تن به 2,962 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 223 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 268,757 ریال به 270,990 ریال رسید.

2- پتروشیمی کرمانشاه عرضه گرید Bl3 خود را 288 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,536 تن به 1,248 تن رساند.

3- گرید BL3 (پودر) باختر برخلاف هفته قبل که عرضه ای نداشت، امروز 250 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته پیش تغیری نداشت و 1100 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 280 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 260765 ریال به 263566 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن نسبت به هفته دوم فروردین 2,456 تن افزایش یافت و از 3,717 تن به 6,173 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 91 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 269,600 ریال به 270,513 ریال رسید.

2- گرید EX3 امیرکبیر که در سال 1400 عرضه ای نداشت، امروز با 2,500 تن عرضه سلف در بین عرضه های سنگین اکستروژن قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های سنگین فیلم با 420 تن افزایش نسبت به هفته قبل از 6664 تن به 7,084 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 48 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 258,530 ریال به 259,013 ریال رسید.

2- هر چند گرید EX5 کرمانشاه هفته پیش 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 خود را 484 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 1,518 تن به 2,002 تن رساند.

4- عرضه گرید EX5 مارون امروز با 176 تن افزایش از 2266 تن به 2442 تن رسید.


نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری نسبت به هفته پیش بدون تغییر ماند و 4,598 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 766 تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 231,651 ریال به 223,984 ریال رسید.

2- گرید PET-BG731 تندگویان که هفته قبل 88 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید BG781 خود را 440 تن کاهش داد و از 1518 تن به 1078 تن رساند.

4-  هر چند  گرید PET-BG735 هفته قبل 22 تن عرضه سلف داشت امروز غایب است.

5- عرضه گرید PET-BG821 تندگویان 550 تن نسبت به هفته پیش افزایش یافت و از 968 تن به 1518 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم
 

1- عرضه های سبک فیلم 550 تن نسبت به هفته دوم فروردین افزایش یافت و از 5646 تن به 6196 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 129 تومان نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 334528 ریال به 335824 ریال رسید.

2- گرید 2420h امیرکبیر که از 19 اسفند 1399 تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 550 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

3- گرید 0075 بندرامام که هفته قبل 600 تن عرضه سلف داشت، امروز 800 تن عرضه نقدی دارد.

4 - عرضه گرید 020 بندامام 200 تن کاهش یافت و از 1200 تن به 1000 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی 160 تن نسبت به هفته پیش افزایش بافت و از 240 تن به 400 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز 5192 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 165 تومان نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 214,240 ریال به 212,589 ریال رسید.

2- گرید TG641 تندگویان که هفته پیش غایب بود امروز با 1012 تن عرضه سلف در بین عرضه های ترفتالات نساجی قرار گرفت.

3- پتروشیمی تندگویان عرضه گرید Super Bright TG645 خود را 1122 تن کاهش داد و از 1804 تن به 682 تن رساند.


عرضه ها


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک
 

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

تولیدی کفش کمند

کفش

به اشتراک بگذارید
https://wkpl.ir/c415
درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید