عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 2,315,992 تن
جمع تقاضا تا امروز 2,762,064 تن
جمع معاملات تا امروز 1,766,367 تن
برنت 41.8 دلار
میانگین روزانه 229,601 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 89,077 تن
میانگین تقاضا هفتگی 106,233 تن
آمریکا 39.55 دلار
میانگین هفتگی 213,192 ریال
جمع عرضه های هفته 2945 تن
جمع تقاضاهای هفته 125,379 تن
جمع معاملات هفته 73,441 تن
اپک 42.98 دلار
اختلاف تا امروز 4,650 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 39.55 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 81,894 ریال

هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 25 شهریور 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 25 شهریور 1399 را بخوانید.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 19179- سقف: 19322تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 36 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 18678- سقف: 19288تومان  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 36 درصد

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 16850- سقف: 17501تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 24 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 16392- سقف: 17658تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 20809- سقف: 20433شتومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 15878- سقف: 16178تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 15878- سقف: 16415تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 17 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 20988- سقف: 21680تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 15699- سقف: 16466تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی/ کف: 27187- سقف: 28338تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 21589- سقف: 21887تومان درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ کف: 18630- سقف: 18822تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 18396- سقف: 18777تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 7 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 18289- سقف: 18478تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 18189- سقف: 18318تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 5.8 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 36000- سقف: 36899تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

️ پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 14855- سقف: 15366تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 5 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت پلاستیکی/ کف: 21000- سقف: 21099تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 5 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 22382- سقف: 22456تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4.4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ کف: 18379- سقف: 18589تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  زیر 3 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ کف: 20466- سقف: 20880تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 20399- سقف: 20456تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 17858- سقف: 18155تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2  درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 17076- سقف: 17288تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  زیر  2 درصد

 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ کف: 18163- سقف: 18299تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  زیر 2 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ کف: 18740- سقف: 18830تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه زیر 1 درصد

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 17333- سقف: 17370تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  زیر 1 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3-G - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 0030 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی
 

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار