عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,390,020 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,565,375 تن
جمع معاملات تا امروز 1,030,678 تن
برنت 43.17 دلار
میانگین روزانه 171,077 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 86,876 تن
میانگین تقاضا هفتگی 97,836 تن
آمریکا 40.62 دلار
میانگین هفتگی 170,902 ریال
جمع عرضه های هفته 35175 تن
جمع تقاضاهای هفته 9,487 تن
جمع معاملات هفته 6,204 تن
اپک 43.31 دلار
اختلاف تا امروز 441 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 40.62 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 35,395 ریال

حمل و نقل مواد پتروشیمی از عسلویه به تمام نقاط ایران - صفای استقلال

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 10 تیر 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 10 تیر 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 10 تیر 1399، از 49 گرید؛ 1 گرید در بازه «41 تا 50», 3 گرید در بازه «31 تا 40»,  3 گرید در بازه «21 تا 30 », 4 گرید در بازه «11 تا 20 », 14 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 23 گرید با قیمت پایه معامله شدند و برای 1 گرید معامله ای صورت نگرفت.61 تا 70 درصد 
رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 14480- سقف: 15350تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 47 درصد

31 تا 40 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 14589- سقف: 14822تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 40 درصد

پلی وینیل کلراید S57 - پتروشیمی آبادان - پالت چوبی/ کف: 17657- سقف: 17657تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 35 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 13470- سقف: 14337تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 34 درصد

 

21 تا 30 درصد رقابت

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 15789- سقف: 16999تومان درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه 25 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12438- سقف: 12578تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 22 درصد

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 28000- سقف: 30639تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 21  درصد

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12123- سقف: 12499تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 17 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12067- سقف: 12522تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  16 درصد

 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی/ کف: 15828- سقف: 15828تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 15 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12435- سقف: 13069تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  13درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 13688- سقف: 13957تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 10 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ کف: 12660- سقف: 12988تومان  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ/ کف: 12100- سقف: 12558تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 12138- سقف: 12259تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 11959- سقف: 12099تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 3 درصد 

پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 12982- سقف: 14899تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 11390- سقف: 11599تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد 

پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ کف: 12701- سقف: 12875تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ کف: 12867- سقف: 13178تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ کف: 11899- سقف: 12130تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 12178- سقف: 12470تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 13731- سقف: 13780تومان درصد رقابت  زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ کف: 11717- سقف: 11717تومان
درصد رقابت  زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 22007- سقف: 22507تومان درصد رقابت  زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی

پلی وینیل کلراید S60 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:


پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی
 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید