عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 1,390,020 تن
جمع تقاضا تا امروز 1,565,375 تن
جمع معاملات تا امروز 1,030,678 تن
برنت 43.17 دلار
میانگین روزانه 171,077 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 86,876 تن
میانگین تقاضا هفتگی 97,836 تن
آمریکا 40.62 دلار
میانگین هفتگی 170,902 ریال
جمع عرضه های هفته 35175 تن
جمع تقاضاهای هفته 9,487 تن
جمع معاملات هفته 6,204 تن
اپک 43.31 دلار
اختلاف تا امروز 441 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 40.62 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 35,395 ریال

حمل و نقل مواد پتروشیمی از عسلویه به تمام نقاط ایران - صفای استقلال

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 3 تیر 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 3 تیر 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 3 تیر 1399، از 47 گرید؛ 3 گرید در بازه «21 تا 30 », 2 گرید در بازه «11 تا 20 », 22 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 17 گرید با قیمت پایه معامله شدند و برای 1 گرید معامله ای صورت نگرفت.


61 تا 70 درصد 
رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 16000- سقف: 16662تومان درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه 31 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12189- سقف: 12334تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 25 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 16130- سقف: 16899تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 23 درصد

11 تا 20 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 11519- سقف: 11760تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 18 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 11511- سقف: 12377تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 13 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 13200- سقف: 14888تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 8 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ کف: 13141- سقف: 13498تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 8 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 22B02 - پتروشیمی مهاباد - پالت چوبی/ کف: 11644- سقف: 11919تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ کف: 12934- سقف: 13300تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 7 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ کف: 12310- سقف: 12419تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 11202- سقف: 12269تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 12189- سقف: 12310تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 11750- سقف: 11877تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 4 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی/ کف: 12688- سقف: 13199تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ کف: 12561- سقف: 12869تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 12388- سقف: 12693تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 11571- سقف: 12399تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 11972- سقف: 12278تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 2/8 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 10900- سقف: 11478تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  2/4 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ کف: 11495- سقف: 11588تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

پلی اتیلن سنگین تزریقی 6040UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 11160- سقف: 11245تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0030 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی/ کف: 12892- سقف: 13045تومان درصد رقابت زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 12645- سقف: 12710تومان
درصد رقابت زیر 1درصد نسبت به قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی/ کف: 12124- سقف: 12288تومان
درصد رقابت زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 - پتروشیمی مارون - پالت پلاستیکی/ کف: 12218- سقف: 12336تومان
درصد رقابت زیر 1درصد نسبت به قیمت پایه

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 12799- سقف: 12842تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 12365- سقف: 12598تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 1 درصد

 

معامله با قیمت پایه

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV - پتروشیمی لرستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 - پتروشیمی کردستان - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین فیلم MF3713 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840 (پودر) - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

اکریلونیتریل بوتادین استایرن SV0157W2901 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ
 

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

 


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 89%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید