عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN
امروز دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
قیمت نفت
دلار نیمایی

ویکی پلاست: مرجع بازار
صنعت پلاستیک

جمع عرضه تا امروز 2,249,067 تن
جمع تقاضا تا امروز 2,641,705 تن
جمع معاملات تا امروز 1,696,720 تن
برنت 43.26 دلار
میانگین روزانه 222,453 ریال
پروانه کسب از اتحادیه
کسب و کارهای اینترنتی
میانگین عرضه هفتگی 86,503 تن
میانگین تقاضا هفتگی 101,604 تن
آمریکا 40.97 دلار
میانگین هفتگی 213,192 ریال
جمع عرضه های هفته 18364 تن
جمع تقاضاهای هفته 7,174 تن
جمع معاملات هفته 5,131 تن
اپک 41.29 دلار
اختلاف تا امروز 1,786 ریال
یبشترین عرضه 6,006 تن
بیشترین تقاضا 8,624 تن
بیشترین معاملات 6,006 تن
آمریکا 40.97 دلار
اختلاف تا ابتدای سال 79,030 ریال

هستی کالر - کربی پلیمر

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالا؛ سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399
در این پست، میزان رقابت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399 را بخوانید.

به گزارش ویکی پلاست، در بورس محصولات پتروشیمی 30 اردیبهشت 1399، از 47 گرید؛5 گرید در بازه «11 تا 20 درصد» 14 گرید در بازه کمتر از 10 درصد و 26 گرید با قیمت پایه معامله شدند و برای 2 گرید معامله صورت  نگرفت.

61 تا 70 درصد رقابت

-

51 تا 60 درصد رقابت

-

41 تا 50 درصد رقابت

-

31 تا 40 درصد رقابت

-

21 تا 30 درصد رقابت

-

11 تا 20 درصد رقابت

 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی/ کف: 12326- سقف: 12657تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 14 درصد 

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 10081- سقف: 10596تومان
  درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  12 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 9897- سقف: 10233تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  12 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 0075 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 11256- سقف: 11451 تومان درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه 11 درصد

 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 9869- سقف: 10020تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 12 درصد

کمتر از 10 درصد رقابت

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 9856- سقف: 10086تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از  7 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ/ کف: 10056- سقف: 10489تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 6 درصد

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - پالت چوبی/ کف: 9656 - سقف: 10667 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 5 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی - پتروشیمی قائد بصیر - پالت چوبی/ کف: 15589- سقف: 16088تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 5 درصد

پلی اتیلن سنگین بادی 0035 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 9542- سقف: 9751تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 4 درصد

 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی ایلام - پالت چوبی/ کف: 9605- سقف: 9686 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 - پتروشیمی مهر - پالت چوبی/ کف: 9622- سقف: 9778تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 - پتروشیمی امیرکبیر - کیسه/ کف: 10869- سقف: 10966تومان
درصد رقابت  نسبت به قیمت پایه از 3 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 9556- سقف: 9667تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از3 درصد

 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 - پتروشیمی بندرامام - پالت پلاستیکی/ کف: 10293- سقف: 10622تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی/ کف: 9127 - سقف: 9266 تومان درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA - پتروشیمی امیرکبیر - جامبوبگ/ کف: 9382- سقف: 9566 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  از 2 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی/ کف: 14714 - سقف: 14933 تومان درصد رقابت  زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B - پتروشیمی شازند - پالت چوبی/ کف: 10892- سقف: 11089 تومان درصد رقابت  زیر 1 درصد نسبت به قیمت پایه

 

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک خطی 235F6 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی جم - پالت پلاستیکی

استایرن بوتادین رابر روشن 1502 - پتروشیمی بندرامام - پالت فلزی

پلی استایرن انبساطی 200 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی استایرن انبساطی 300 - پتروشیمی تبریز - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA - پتروشیمی شازند - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین تزریقی 5030SA - پتروشیمی تبریز - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T - پتروشیمی لاله - پالت چوبی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پلیمر کرمانشاه - پالت چوبی

استایرن بوتادین رابر تیره 1712 - پتروشیمی تخت جمشید - پالت فلزی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 22B02 - پتروشیمی مهاباد - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA - پتروشیمی شازند - جامبوبگ

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت چوبی

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 - پتروشیمی تندگویان - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم 0190 - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - جامبوبگ
 

گریدهایی که برای آن‌ها معامله ای صورت نگرفت:

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 - پتروشیمی مارون - جامبوبگ

پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ - پتروشیمی آریا ساسول - پالت پلاستیکی


ویکی پلاست | مرجع بازار صنعت پلاستیک

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
اشتراک SMS قیمت بورس و بازار