آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 20 مهر 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه شنبه 20 مهر 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه شنبه 20 مهر به 50,700 تن رسید.

 مقایسه عرضه های دوشنبه  12 مهر با سه شنبه 20 مهر ماه


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته اول مهر 130 تن افزایش داشت و از 555 تن به 685 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,589 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 510,865 ریال به 508,276 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند و امروز 1,056 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,240 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 405,898 ریال به 400,658 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 1,122 تن کاهش یافت و از 9,680 تن به 8,558 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,688 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 289,602 ریال به 303,290 ریال رسید.

2- گرید LLD 209 امیرکبیر که هفته پیش 3,410 تن عرضه سلف با بسته بندی پالت چوبی داشت، امروز 3,500 تن عرضه سلف با بسته بندی جامبوبگ دارد.

3- پتروشیمی جم عرضه گرید LL 235F6 را 528 تن نسبت به هفته گذشته افزایش داد و از 990 تن به 1,518 تن رساند.

4- گرید LLD 22B03 مهاباد برخلاف هفته قبل که 240 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

5- هر چند گرید (پودر) LLD 209 شازند هفته دوم مهر 80 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته اول مهر 118 تن کاهش داشت و از 4,412 تن به 4,294 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,201 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 237,913 ریال به 244,114 ریال رسید.

2- گرید 62N07UV لرستان که هفته گذشته در بین عرضه های سنگین تزریقی قرار نداشت، امروز 240 تن عرضه نقدی دارد.

3- عرضه گرید 52518 جم امروز با 198 تن کاهش نسبت به هفته گذشته از 2,508 تن به 2,310 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 668 تن افزایش از 5,488 تن به 4,820 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,257 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 242,803 ریال به 251,060 ریال رسید.

2- هر چند 0035 بندرامام هفته قبل 2,000 تن عرضه نقدی داشت، اما امروز با 700 تن کاهش 1,300 تن عرضه سلف دارد.

3- پتروشیمی باختر عرضه گرید Bl3 را 432 تن نسبت به هفته پیش افزایش داد و از 1,008 تن به 1,440 تن رساند.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل 594 تن افزایش یافت و از 1,359 تن به 1,953 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,316 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 261,301 ریال به 267,617 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 30 تن نسبت به هفته قبل کاهش یافت و از 5,848 تن به 5,818 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 9,013 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 264,242 ریال به 273,255 ریال رسید.

2- گرید 5000S جم برخلاف هفته قبل که 220 تن عرضه نقدی داشت، امروز در بین عرضه های سنگین اکستروژن دیده نمی‌شود.

3- عرضه گرید EX3 امیرکبیر امروز با 200 تن افزایش نسبت به هفته دوم مهر از 1,800 تن به 2,000 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 4,994 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 10,664 تن به 5,670 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 4,383 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 244,353 ریال به 248,736 ریال رسید.

2- گرید EX5 جم امروز عرضه ای ندارد، این گرید هفته پیش 220 تن عرضه نقدی داشت.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 را با 4,400 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 6,006 تن به 1,606 تن رساند.

4- هر چند گرید EX5 امیرکبیر هفته قبل عرضه ای نداشت، امروز با 220 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری امروز نسبت به هفته گذشته 22 تن افزایش یافت و از 5,192 تن به 5,214 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,962 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 262,146 ریال به 273,108 ریال رسید.

2- گرید PET- BG 841 تندگویان برخلاف هفته پیش که 66 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید PET-BG845 تندگویان که هفته پیش 154 تن عرضه سلف داشت، امروز در بین عرضه های بطری دیده نمی‌شود.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 374 تن کاهش داشت و از 6,712 تن به 6,338 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 15,137 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 329,462 ریال به 344,599 ریال رسید.

2- عرضه گرید 2119 آریاساسول 264 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 1,584 تن به 1,320 تن رسید.

3- پتروشیمی لاله عرضه گرید 2102TX00 را 220 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 1,210 تن به 990 تن رساند.

نکات مهم عرضه های  پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته قبل 30 تن افزایش یافت و از 280 تن به 310 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,341 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 339,799 ریال به 341,140 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 248 تن افزایش یافت و از 5,582 تن به 5,830 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,271 ریال نسبت به هفته گذشته افرایش یافت و از 236,599 ریال به 239,870 ریال رسید.

2- گرید Super Bright TG645 تندگویان امروز برخلاف هفته دوم مهر که 1,210 تن عرضه سلف داشت، عرضه ای ندارد.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 508,276 555 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 508,276 130 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
685 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 272 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 400,658 144 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 385,192 640 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1056 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 303,290 500 3000
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 306,611 506 1012
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
LLD 209 Arak 303,290 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LL 22B01 KJ mahabad 304,397 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
mahabad(پودر) 22B01 294,191 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
22b03(پودر) 294,191 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 303,290 360 360
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 303,290 240 240
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
3826 4732
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 354,937 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 244,114 280 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
52518 Jam 244,114 1012 1298
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
6040UV‎ Lorestan‎ 248,542 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
6040‎ Lorestan‎ 244,114 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04 lorestan 244,114 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 248,542 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
54B04UV lorestan 248,542 120 120
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV miandoab 248,542 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2396 1898
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
0035 Bandar 251,060 1300 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
BL3 (پودر) bakhtar 243,528 100 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Bakhtar 251,060 720 720
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Marun 251,060 1210 770
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
3330 1490
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 259,588 50 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 267,617 1903 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1953 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 264,233 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 273,255 500 1500
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100B Jam 298,881 660 1848
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 297,996 1200 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
2470 3348
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 248,736 1408 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 259,806 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX5 AmirKabir 248,736 220 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
F7000 Ilam 248,736 616 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی ایلام
bakhtar (پودر) EX5 241,274 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Marun 248,736 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 248,736 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
5670 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET-BG735 265,237 484 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 273,108 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 267,599 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 286,488 1980 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG825 278,093 220 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5214 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LF 190 Arya - 2119 344,599 1320 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
2420h 341,599 1000 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
0075 Bandar 344,599 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 344,599 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/10
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 344,599 504 504
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 344,599 990 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 368,721 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
5834 504
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 341,140 170 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/05
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 341,140 140 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/25
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
310 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG 670S 248,158 1012 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright- TG641 249,183 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG641 239,870 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
TG645 235,100 1298 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/08/18
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5830 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری