آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه‌شنبه 23 شهریور 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز سه‌شنبه 16 شهریور 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های سه‌شنبه 23 شهریور 1400 ، 55,379 تن است.

مقایسه عرضه های سه شنبه 16 و 23 شهریور   


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)

1- عرضه های اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) نسبت به هفته سوم شهریور 150 تن کاهش یافت و از 855 تن به 705 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 10,197 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 523,468 ریال به 513,271 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های استایرن بوتادین رابر (SBR)

1- عرضه های نسبت به هفته گذشته 128 تن افزایش یافت و از 1,120 تن به 1,248 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 8,347 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 453,799 ریال به 445,452 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک خطی

1- عرضه های سبک خطی نسبت به هفته گذشته 2,915 تن کاهش یافت و از 12,787 تن به 9,872 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,354 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 276,671 ریال به 282,025 ریال رسید.

2- عرضه LLD 209 تبریز برخلاف هفته قبل که 99 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی امیرکبیر عرضه گرید LLD 209 خود را 3,168 تن نسبت به هفته گذشته کاهش داد و از 6,600 تن به 3,432 تن رساند. احتمالا جبران کسری عرضه این پتروشیمی به پایان رسید.

4- گرید LLD 22b01 مهاباد بعد از دو هفته غیبت امروز با 480 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

5- گرید (پودر) LLD 209  شازند که از 12 مرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 140 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سبک خطی قرار گرفت.

6- عرضه LLD 209 شازند امروز با 320 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 1,320 تن به 1,000 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین تزریقی نسبت به هفته سوم شهریور 66 تن کاهش داشت و از 4,675 تن به 4,609 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,886 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 213,046 ریال به 218,932 ریال رسید.

2- هر چند گرید 5030EA تبریز هفته پیش 44 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین بادی امروز با 600 تن افزایش از 5,808 تن به 6,408 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,366 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 222,361 ریال به 224,727 ریال رسید.

2- گرید 4265 آریاساسول که از اول تیر تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 220 تن عرضه نقدی در بین عرضه های سنگین بادی قرار گرفت.

3- گرید bl3 پودر جم بعد از 2 ماه غیبت امروز با 380 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین دورانی نسبت به هفته قبل 693 تن کاهش یافت و از 2,052 تن به 1,359 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 6,230 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 234,544 ریال به 240,774 ریال رسید.

2- گرید 3840 تبریز امروز با 693 تن کاهش نسبت به هفته پیش از 2,002 تن به 1,309 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین اکستروژن 250 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 6,118 تن به 6,368 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 12 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 257,006 ریال به 256,994 ریال رسید.

2- گرید CRP100N جم که هفته پیش 2,508 تن عرضه سلف داشت، امروز 2,508 تن عرضه نقدی دارد.

3- پتروشیمی شازند عرضه گرید CRP100B را 600 تن نسبت به هفته قبل کاهش داد و از 1,700 تن به 1,100 تن رساند.

4- گرید CRP100 N پودر جم برخلاف هفته گذشته که عرضه ای نداشت، امروز با 740 تن عرضه نقدی در بین عرضه ها قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سنگین فیلم امروز 2,140 تن نسبت به هفته پیش کاهش داشت و از 9,080 تن به 6,940 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 1,221 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 225,302 ریال به 226,523 ریال رسید.

2- گرید F7000 ایلام امروز برای چهارمین هفته پیاپی عرضه ای ندارد و غایب است.

3- پتروشیمی مهر عرضه گرید F7000 خود را 1,408 تن نسبت به هفته پیش کاهش داد و از 3,014 تن به 1,606 تن رساند.

4- گرید EX5 جم که هفته سوم شهریور 1,100 تن عرضه نقدی داشت، امروز با 660 تن کاهش 440 تن عرضه دارد.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات بطری امروز نسبت به هفته گذشته بدون تغییر ماند و امروز 5192 تن عرضه دارد. این کالا قرار بود تا پایان شهریور، هر هفته 2500 تن عرضه شود ولی شنبه‌ی این هفته، در بین عرضه ها دیده نشد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,765 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 247,015 ریال به 244,250 ریال رسید.

2- گرید PET- BG 841 که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز 154 تن عرضه سلف دارد.

3- عرضه گرید PET-BG785 تندگویان امروز با 242 افزایش نسبت به هفته گذشته از 1,760 تن به 2,002 تن رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم

1- عرضه های پلی اتیلن سبک فیلم نسبت به هفته پیش 40 تن افزایش داشت و از 7,556 تن به 7,596 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,768 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 295,682 ریال به 301,450 ریال رسید.

2- گرید 0075 بندرامام که هفته سوم شهریور 800 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 70 تن با بسته بندی جامبوبگ داشت، امروز فقط 800 تن عرضه با بسته بندی پالت پلاستیکی دارد.

3- گرید LFI 2130 آریاساسول بعد از 2 ماه غیبت و برای دومین بار در سال 1400 با 220 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های  پلی استایرن انبساطی

1- عرضه های  پلی استایرن انبساطی نسبت به هفته قبل بدون تغییر ماند و امروز نیز  330 تن عرضه دارد.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 3,642 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 323,736 ریال به 327,378 ریال رسید.

نکات مهم عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی

1- عرضه های پلی اتیلن ترفتالات نساجی نسبت به هفته پیش 198 تن کاهش داشت و از 4,796 تن به 4,598 تن رسید. بر خلاف پت های بطری، پت های نساجی، شنبه این هفته و طبق وعده عرضه تا پایان شهریور، عرضه شدند.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,560 ریال نسبت به هفته گذشته کاهش یافت و از 226,793 ریال به 224,233 ریال رسید.

2- هر چند گرید TG641 تندگویان هفته قبل 1,496 تن عرضه سلف داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.


نمودار حجم عرضه


عرضه ها

اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ABS150 Tabriz 513,271 555 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
N50-ghaed-basir 513,271 150 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی قائد بصیر
705 0
استایرن بوتادین رابر ( SBR)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
SBR-1502 Bandar بندر امام 445,452 352 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
SBR-1502 Bandar بندر امام 445,452 208 0
نوع بسته بندی پالت فلزی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
1712-takhe-jamshid 431,248 688 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تخت جمشید
1248 0
پلی اتیلن سبک خطی - LLDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LLD 209 Amir 282,025 660 2772
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/13
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
LL 235F6 jam 285,289 550 550
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/12
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
(پودر) LLD 209 arak 273,564 140 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
LLD 209 Arak 282,025 1000 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
mahabad(پودر) 22B01 273,564 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
22b03(پودر) 273,564 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LL 22B01 KJ mahabad 283,113 240 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b02 Mahabad 282,025 240 240
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
LLD 22b01 Mahabad 282,025 240 240
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهاباد
6070 3802
پلی اتیلن سبک تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
1922T lale 310,494 154 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
154 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
I4 Amir 218,932 300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
5030SA tabriz 227,690 77 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
52518 Jam 218,932 1012 1496
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
(پودر) 62N07 212,364 500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
62N07UV Lorestan 223,285 360 360
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لرستان
52B18UV 223,285 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی میاندوآب
2753 1856
پلی اتیلن سنگین بادی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
4265 224,727 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0035 Bandar 224,727 1500 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
0035 Bandar 224,727 150 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
BL3 (پودر) bakhtar 217,985 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
Bl3 Bakhtar 224,727 504 504
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
bl3 jam پودر 217,985 380 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Bl3 Jam 224,727 220 220
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
Bl3 Marun 224,727 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
5684 724
پلی اتیلن سنگین دورانی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
3840(پودر)-tabriz 233,551 50 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
3840 Tabriz 240,774 1309 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
1359 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HEX 4460 (PE80) 248,560 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
EX3 AmirKabir 256,994 800 1000
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی امیرکبیر
CRP100 N پودر 255,965 740 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100N jam 263,881 660 1848
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
CRP100B Arak 282,297 1100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
3520 2848
پلی اتیلن سنگین فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
5110 Arya 226,523 2002 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
3713 arya 237,406 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
bakhtar (پودر) EX5 219,727 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Bakhtar 226,523 72 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
EX5 Jam 226,523 220 220
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی جم
EX5 Marun 226,523 1210 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
F7000 Mehr 226,523 1606 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مهر
6720 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
PET- BG 841 258,328 154 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG781 244,250 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG785 239,323 2002 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
PET-BG821 256,217 1518 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
5192 0
پلی اتیلن سبک فیلم - LDPE
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
LFI 2130 316,523 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LFI 2047A 304,715 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
LF 190 Arya - 2119 301,450 2002 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی آریا ساسول
0075 Bandar 301,450 800 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
020 Bandar 301,450 1000 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
2420E02-kordestan 301,450 720 720
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی کردستان
2102TX00-lale 301,450 1914 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
2100lale 322,552 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی لاله
6876 720
پلی استایرن انبساطی - EPS
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
EPS 200 tabriz 327,378 110 50
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
EPS 300 tabriz 327,378 120 50
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/06/28
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تبریز
230 100
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
TG645 219,795 2090 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
Super Bright TG645 226,136 2508 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/20
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی تندگویان
4598 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری