عضویت ورود به سایت تبلیغات

ورود به ویکی پلاست

در ویکی پلاست ثبت نام نکرده اید؟ عضویت در سایت
EN

پلی وین

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

رکوردداران رقابت در بورس کالای سه‌شنبه 15 آبان
در این پست، میزان رقایت، قیمت کف و سقف محصولات پتروشیمی در بورس کالای سه شنبه ۱۵ آبان را می‌خوانید

به گزارش ویکی‌پلاست، در معاملات امروز بورس کالا (سه‌شنبه 15 آبان) از مجموع 76معامله انجام شده، 40 محصول با قیمت پایه، 16 محصول تا سقف ۱۰ درصد رقابت و 20 محصول نیز با ۱۱ تا ۵۰ درصد رقابت معامله شدند.

معاملا انجام شده، به ترتیب از بیشترین به کمترین رقابت به شرح زیر است:

رقابت ۱۱ تا ۵۰ درصد
پلی پروپیلن فیلم HP525J  پتروشیمی جم  / کف :  12900 تومان - سقف : 13800 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 42 درصد

پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز  / کف :  14820 تومان -  سقف : 15837 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  37 درصد

پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زر شیمی /  کف: 11899 تومان - سقف: 13115 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 35 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان / کف:  12745 تومان - سقف : 13238 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 33 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD پتروشیمی تندگویان / کف: 11829 تومان - سقف : 12941 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 28 درصد

پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز  / کف: 14122 تومان -سقف: 14777 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه  27 درصد

پلی پروپیلن فیلم RG1104K پتروشیمی رجال  / کف :  11111 تومان - سقف : 11777 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 21 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان / کف: 10535 تومان - سقف: 12056 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 20 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781  تندگویان /  کف: 10851 تومان - سقف: 12200 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 19درصد

پلی پروپیلن نساجی HP550J جم / کف:  10303 تومان - سقف: 11500 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 19 درصد

پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال/ کف :  10163 تومان - سقف : 11189 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 16 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زر شیمی /  کف: 10223 تومان - سقف: 11100 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 15 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون / کف: 11950 تومان - سقف: 12170 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار / کف :  10658 تومان - سقف : 10950 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 13 درصد

پلی پروپیلن نساجی HP510L جم  / کف: 10433 تومان - سقف: 10802 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R جم  / کف :  10450 تومان - سقف : 10803 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 12 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زر شیمی / کف: 11789 تومان - سقف: 12112 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 12 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نوید زر شیمی  / کف: 10062 تومان - سقف: 11055 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 11 درصد

پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100 پتروشیمی شازند / کف: 11258 تومان - سقف: 12222 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 11درصد

پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر /  کف: 8849 تومان - سقف: 9518 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 11 درصد

رقابت تا ۱۰ درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان /  کف: 11100 تومان - سقف: 11888 تومان
درصد رقابت نسبت به 10 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زر شیمی / کف: 11470 تومان - سقف: 11888 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 10 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زر شیمی  /  کف: 10123 تومان - سقف: 10400 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 8 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی EP548R جم  / کف :  11257 تومان - سقف : 11555 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 7 درصد

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر / کف: 13639 تومان - سقف: 13999 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 7 درصد

پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زر شیمی  کف: 10648 تومان - سقف: 10778 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 6 درصد

پلی استایرن انبساطی 300پتروشیمی تبریز / کف: 8965 تومان - سقف : 9300 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه 6 درصد

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر /  کف: 10411 تومان - سقف: 10773تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 5 درصد

پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 پتروشیمی تندگویان / کف:  10509 تومان - سقف: 11000 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 5 درصد

پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند / کف: 9655 تومان - سقف: 9910 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 3 درصد

پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندر امام  / کف :  6672 تومان - سقف : 6910 تومان
 درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 3 درصد

پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز  / کف: 11275 تومان - سقف: 11567 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 3 درصد

پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زر شیمی /  کف: 9788 تومان - سقف: 9857 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 2 درصد

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان /  کف: 10488 تومان - سقف: 10722 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 2 درصد  

پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 تندگویان /  کف: 10888 تومان - سقف: 11123 تومان
درصد رقابت نسبت به پایه: 2 درصد

پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر / کف: 6666 تومان - سقف: 6677 تومان
درصد رقابت نسبت به قیمت پایه تا 0.1 درصد

معامله با قیمت پایه

پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر
با قیمت پایه معامله شد . 9382 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم پتروشیمی امیرکبیر
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم
با قیمت پایه معامله شد . 10619 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی امیرکبیر
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم
با قیمت پایه معامله شد . 8507 تومان

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم  
با قیمت پایه معامله شد . 9554 تومان

پلی اتیلن سنگین بادی BL4  پتروشیمی جم
با قیمت پایه معامله شد . 9620 تومان

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر
با قیمت پایه معامله شد . 9554 تومان

پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام  
با قیمت پایه معامله شد . 9554 تومان

پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند  
با قیمت پایه معامله شد . 8539 تومان

پلی اتیلن سبک خطی (پودر) 0209AA پتروشیمی شازند
با قیمت پایه معامله شد . 8283 تومان

پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس  
با قیمت پایه معامله شد . 11463 تومان

پلی بوتادین رابر  شازند  
با قیمت پایه معامله شد . 12593 تومان

پلی پروپیلن شیمیایی ZB440 نوید زر شیمی
با قیمت پایه معامله شد . 10751 تومان

پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد
با قیمت پایه معامله شد . 11692 تومان

پلی استایرن مقاوم 7240  پتروشیمی تبریز
با قیمت پایه معامله شد . 12053 تومان

پلی استایرن معمولی  پتروشیمی تبریز  
با قیمت پایه معامله شد . 11463 تومان

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم  
با قیمت پایه معامله شد . 8667 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 0200  پتروشیمی بندر امام  
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه
با قیمت پایه معامله شد . 9620 تومان

پلی استایرن انبساطی 500 پتروشیمی تبریز
با قیمت پایه معامله شد . 10719 تومان

پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز
با قیمت پایه معامله شد . 8719 تومان

پلی اتیلن سنگین فیلم EX5  پلیمر کرمانشاه   
با قیمت پایه معامله شد . 9554 تومان

اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز  
با قیمت پایه معامله شد . 13033 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لرستان
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند
با قیمت پایه معامله شد . 6666 تومان

پلی اتیلن سبک خطی 18B01 پتروشیمی مهاباد  
با قیمت پایه معامله شد . 8539 تومان

پلی اتیلن سبک خطی 22B02  پتروشیمی مهاباد  
با قیمت پایه معامله شد . 8539 تومان

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52B18UV  پتروشیمی لرستان  
با قیمت پایه معامله شد . 8667 تومان

پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان  
با قیمت پایه معامله شد . 8667 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 0190  پتروشیمی آریا ساسول
با قیمت پایه معامله شد . 8768 تومان

پلی پروپیلن شیمیایی EP440L جم  
با قیمت پایه معامله شد . 10751 تومان

پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N مارون
با قیمت پایه معامله شد . 10619 تومان

پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV جم  
با قیمت پایه معامله شد . 11455 تومان

پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول
با قیمت پایه معامله شد . 9554 تومان

پلی پروپیلن شیمیایی EP440G جم  
با قیمت پایه معامله شد . 10751 تومان

پلی اتیلن سنگین تزریقی 52b18 لرستان
با قیمت پایه معامله شد . 8507 تومان

پلی پروپیلن نساجی Z30G مارون
با قیمت پایه معامله شد . 9615 تومان

پلی اتیلن سبک فیلم 0030 آریا ساسول
با قیمت پایه معامله شد . 9382 تومان

امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه
فرشید یوسفی پور چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷
ممنون از کانال و سایت خوبتون ارسال پاسخ

واحدهای تولیدی منتخب

ویدیوهای آموزشی

همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست می باشد طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
تالارها ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
به کانال ویکی پلاست بپیوندید