آتا فرمینگ

بهسا پلیمر پارس

پایون پلیمر، مستربچ های رنگی و خاص

نکات مهم + عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 29 شهریور 1400
شرکت بورس کالای ایران، عرضه های محصولات پتروشیمی در روز دوشنبه 29 شهریور 1400 را اعلام کرد.

به گزارش ویکی پلاست، عرضه های دوشنبه 29 شهریور با 542 تن افزایش نسبت به 22 شهریور ماه از 25,394 تن به 25,936 تن رسید.

مطالب مرتبط این خبر:

 مقایسه عرضه های دوشنبه 22 و 29 شهریور


نکات عرضه ها

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)

1- عرضه های پ پ نساجی 2,196 تن نسبت به هفته قبل افزایش یافت و از 9,552 تن به 11,748 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 5,396 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 330,068 ریال به 335,464 ریال رسید.

2- گرید 510L جم برخلاف هفته پیش که 432 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید Z30S مارون که هفته گذشته 110 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 440 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن با بسته بندی کیسه دارد.

4- پتروشیمی جم عرضه گرید 552R را 672 تن نسبت به هفته چهارم شهریور کاهش داد و از 1,872 تن به 1,200 تن رساند.

5- هر چند گرید C30S مارون هفته گذشته در بین عرضه های پ پ نساجی قرار نداشت، امروز با 550 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

6- گرید 552R شازند که هفته پیش عرضه ای نداشت، امروز با 700 تن عرضه نقدی در جمع عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

7- عرضه گرید RG 1102XL رجال با 435 تن کاهش نسبت به هفته چهارم شهریور از 1,131 تن به 696 تن رسید.

8- گرید Z30G مارون که هفته قبل 1,650 تن عرضه نقدی با سته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 1,496 تن عرضه نقدی با بسته بندی چالت پلاستیکی و 66 تن کیسه و 22 تن جامبوبگ دارد.

9- گرید 564s جم امروز برای اولین بار در سال 1400 با 2,016 تن عرضه سلف در بین عرضه های پ پ نساجی قرار گرفت.

10- گرید 552R مارون که هفته پیش 990 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 880 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 110 تن با بسته بندی کیسه دارد.

11- گرید RG 1102 L رجال که از 24 خرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 174 تن عرضه نقدی روانه بورس کالا شد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی)

1- عرضه های پ پ شیمیایی 834 تن نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 2,976 تن به 3,810 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 396 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 338,691 ریال به 339,087 ریال رسید. (گریدهای 548R, 440L)

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 2,132 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 374,604 ریال به 376,736 ریال رسید. (گریدهای MR230و ZR230)

2- گرید MR230 مارون که هفته گذشته 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی داشت، امروز 506 تن عرضه نقدی با بسته بندی پالت پلاستیکی و 88 تن کیسه دارد.

3- گرید 548T جم که از 3 خرداد تاکنون عرضه ای نداشت، امروز با 220 تن عرضه نقدی در جمع عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

4- گرید R40 بعد از 2 ماه غیبت امروز 500 تن عرضه نقدی دارد.

5- گرید RP340R بعد از دو هفته عرضه نشدن امروز با 110 تن عرضه نقدی در بین عرضه های پ پ شیمیایی قرار گرفت.

نکات مهم عرضه های پی وی سی - ( PVC)

1- عرضه های پی وی سی نسبت به هفته گذشته 2,092 تن کاهش یافت و از 9,653 تن به 7,561 تن رسید.

وضعیت تغییرات در قیمت های پایه: 13,813 ریال نسبت به هفته گذشته افزایش یافت و از 362,573 ریال به 376,386 ریال رسید.

2- پتروشیمی بندرامام عرضه گرید PVC S65 خود را 1672 تن نسبت به هفته چهارم شهریور کاهش داد و از 3,982 تن به 2,310 رساند.

3- گرید PVC S65 غدیر که هفته پیش 1,920 تن عرضه سلف داشت، امروز با 420 تن کاهش 1,500 تن عرضه نقدی دارد.

4- هر چند گرید E6834 هفته گذشته 451 تن عرضه سلف داشت، امروز 451 تن عرضه نقدی دارد.

نکات مهم عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم

1- عرضه های پلی پروپیلن گرید فیلم نسبت به هفته قبل 547 تن کاهش داشت و از 2,773 تن به 2,226 تن رسید.

2- گرید HP 525J مارو ن برخلاف هفته قبل که 1,078 تن عرضه نقدی داشت، امروز عرضه ای ندارد و غایب است.

3- گرید RG 1104 K که هفته پیش 261 تن عرضه نقدی داشت، امروز 261 تن عرضه نقدی و 435 تن عرضه سلف دارد.


نمودار عرضه ها


عرضه ها

پی وی سی - ( PVC)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
E6834 arvand 496,504 22 429
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Arvand 376,386 3300 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/08
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی اروند
PVC S65 Bandar 376,386 2310 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی بندرامام
PVC S65 Ghadir 376,386 1500 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی غدیر
7132 429
پلی پروپیلن هموپلیمر (پ پ نساجی)
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
552R Jam 335,464 600 600
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
564s jam 357,353 2016 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/21
محل تحویل انبار کارخانه
SF 060 polynar 335,464 860 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/07
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
RG 1102 L 335,464 174 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102 XK Rejal 335,464 957 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1102XL Rejal 335,464 696 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
552R Arak 335,464 700 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
Z30s Ar 335,464 400 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
552R Maroun 335,464 880 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Maroun 335,464 110 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 335,464 440 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30S Marun 335,464 110 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
C30S Marun 335,464 550 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 335,464 1496 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 335,464 66 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
Z30G Marun 335,464 22 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
552R Navid 335,464 441 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
510L Navid 335,464 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZH 550J navid 335,464 315 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
11148 600
پلی پروپیلن کوپلیمر - (پ پ شیمیایی )
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
440L jam 339,087 330 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
440G jam 339,087 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
548R jam 339,087 660 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
EPX-3130UV jam 354,409 110 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
548T jam 339,087 220 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
PNR 340R 357,693 100 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
PNR 230c polynar 376,736 84 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی پلی نار
R 40 arak 339,087 500 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
RP340R maron 357,693 110 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 376,736 506 0
نوع بسته بندی پالت پلاستیکی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
MR230 376,736 88 0
نوع بسته بندی کیسه
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی مارون
ZH 515 MA navid 346,409 105 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR340r navid 357,693 126 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 548R navid 339,087 189 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZR230-navid 376,736 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
332C navid 368,637 210 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
ZB 445L-navid 354,409 42 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
3810 0
پلی پروپیلن گرید فیلم
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
HP525j jam 337,653 504 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
RPX 120L-jam 445,533 396 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
RG 1104 K-rejal 337,653 435 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادسلف
تاریخ تحویل1400/07/26
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
RG 1104 K-rejal 337,653 261 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی رجال
ZH 525J navid 337,653 630 0
نوع بسته بندی جامبوبگ
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/04
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی نوید زرشیمی
2226 0
پلی پروپیلن پزشکی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
ARP801 373,453 20 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
پتروشیمی شازند
20 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی
گرید قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه اطلاعات بیشتر
نخ پلی استر 96F560DTA 339,450 95 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTB 323,040 60 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F280DTA 336,500 336 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنسیه
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
نخ پلی استر 48F180DTA 348,550 80 0
نوع بسته بندی پالت چوبی
نوع قراردادنقدی
تاریخ تحویل1400/07/03
محل تحویل انبار کارخانه
571 0
امتیاز مطلب: 100%
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟ بلی خیر
گزارش مشکل

دیدگاه خود را بنویسید

فرستادن دیدگاه

این مطالب را از دست ندهید

پربازدیدترین شرکت ها

درج کارت ویزیت شرکت من

پربازدیدترین محصولات

ویدیوهای آموزشی

ثبت شرکت ها پروفایل مدیران محصولات شرکت ها لیست شرکت ها نیازمندیها قیمت مواد اولیه
همه حقوق این سایت متعلق به ویکی پلاست است
طراحی و اجرا: نگاه حرفه ای
ثبت رایگان آگهی ویدیو آموزشی کانال تلگرام تماس با ما
شیمی پل : تامین کننده محصولات شیمیایی و پلیمری